Obsahy všech čísel magazínu FLOP vytvořených prostějovskou redakcí


FLOP 67

FLOP 67

 Download: Flop_67.zip


FLOP 66

FLOP 66

 Download: Flop_66.zip

Adresář strana A:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 66 |    0  0
|     |    0  0
|strana A |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS   102  1
INTRO66.COM  13638 110
FLOP66.COM   7012 57
FLOP.HYP    11261 91
RUNNER1.HYP   493  4
G8VIEW.HYP    364  3
--------.---    0  0
UVOD66CS.TCH  4743 38
UVOD66EN.TCH  5198 42
LIST66CS.TCH  3212 26
LIST66EN.TCH  3227 26
--------.---    0  0
JAKXEXCS.TCH  2285 19
JAKXEXEN.TXT  2207 18
--------.---    0  0
JOYTESCS.TCH  4295 35
JOYTESEN.TXT  3952 32
JOYTESTR.PIC  7680 62
--------.---    0  0
ZVUKC3P1.TCH  12485 100
ZVUKC3P2.TCH  12067 97
ZVUKE3P1.DTC  4846 39
ZVUKE3P2.DTC  4647 38
SIDPINS.PIC   7680 62
SIDSCHEM.PIC  7680 62
--------.---    0  0

free sectors: 10
    Adresář strana B:
DISK 720 128
FORMAT xdos

...........   4625 19
| FLOP 66 |    0  0
|     |    0  0
|strana B |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    71  1
RUNNER2.HYP   493  2
--------.---    0  0
VYRO21CS.TCH  1122  5
VYRO21EN.TCH  1186  5
VZAK2020.TCH  7160 29
--------.---    0  0
GRCASTCS.TCH  5614 23
GRCASTEN.TXT  6210 25
GRFRUICS.TCH  3541 14
GRFRUIEN.TXT  3427 14
--------.---    0  0
BC.COM     39329 156
BCCS.TCH    2630 11
BCEN.TXT    2735 11
--------.---    0  0
BOMBEENO.COM  12010 48
BOMBEECS.TCH  1135  5
BOMBEEEN.TCH  1304  6
--------.---    0  0
FIFITO.COM   15946 64
FIFITOCS.TCH  1235  5
FIFITOEN.TCH  1517  6
--------.---    0  0
MUJORO.COM   18085 72
MUJOROCS.TCH  1982  8
MUJOROEN.TCH  2269  9
--------.---    0  0
ROBBERY.COM   8302 33
ROBBERCS.TCH  1006  4
ROBBEREN.TCH  1155  5
--------.---    0  0
UFON.COM    9323 37
UFONCS.TCH   1155  5
UFONEN.TCH   1352  6
--------.---    0  0
ZDENMONT.COM  15457 62
ZDENMOCS.TCH  1408  6
ZDENMOEN.TCH  1565  7
--------.---    0  0

free sectors: 4
    Adresář strana C:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 66 |    0  0
|     |    0  0
|strana B |    0  0
| Petr  |    0  0
| Postava |    0  0
|slideshow|    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    85  1
RUNNER3.HYP   493  4
SLIDE.COM    1752 15
--------.---    0  0
1.BIF     14913 120
2.BIF     18332 147
3.BIF     17784 143
4.BIF     13774 111
5.BIF     18419 148
6.BIF      8780 71
--------.---    0  0

free sectors: 212

Seznam souborů na disketách

FLOP 66, strana A, MD

FLOP66.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FLOP reader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem a utilita pro spouštění programů z readeru.

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FLOP reader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO66.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, včetně hudby.

UVOD66CS.TCH, UVOD66EN.TCH

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky); text je komprimován.

LIST66CS.TCH, LIST66EN.TXT

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

JAKXEXCS.TCH, JAKXEXEN.TXT

Článek o spouštění binárních souborů převedených z kazetového systému Turbo (česky a anglicky).

JOYTESCS.TCH, JOYTESEN.TXT, JOYTESTR.PIC

Článek o hardwarovém testeru joysticků a joystivkových kabelů (česky a anglicky), vč. obrázku se schematem.

ZVUKC3P1.TCH, ZVUKC3P2.TCH, ZVUKE3P1.DTC, ZVUKE3P2.DTC, SIDPINS.PIC, SIDSCHEM.PIC

Závěrečná část seriálu o zvukových čipech (česky a anglicky), včetně dvou obrázků. Anglické textové soubory jsou komprimované.

FLOP 66, strana B, DD

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

VYRO21CS.TCH, VYRO21EN.TCH

Přehled výročí, týkajících se Atari v roce 2021 (česky a anglicky).

VZAK2020.TCH

Výroční zpráva Atari klubu za rok 2020 (pouze česky).

GRCASTCS.TCH, GRCASTEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Castle Defender (česky a anglicky).

GRFRUICS.TCH, GRFRUIEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Fruity Pete (česky a anglicky).

BC.COM, BCCS.TCH, BCEN.TXT

Hra Bone Cruncher, kterou portoval Fandal z BBC Micro. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

BOMBEENO.COM, BOMBEECS.TCH, BOMBEEEN.TCH

Hra Bombeeno, kterou pro FLOP napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

FIFITO.COM, FIFITOCS.TCH, FIFITOEN.TCH

Hra Fire Fighter Tobík, kterou pro FLOP napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

MUJORO.COM, MUJOROCS.TCH, MUJOROEN.TCH

Hra MultiJoy 17Players Roulette, kterou pro FLOP napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

ROBBERY.COM, ROBBERCS.TCH, ROBBEREN.TCH

Hra Robbery, kterou pro FLOP napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

UFON.COM, UFONCS.TCH, UFONEN.TCH

Hra Ufon, kterou pro FLOP napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

ZDENMONT.COM, ZDENMOCS.TCH, ZDENMOEN.TCH

Hra Zdenda's Montezuma, kterou pro FLOP napsal Zdeněk Zubr. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

FLOP 66, strana C, MD

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor, který při bootu automaticky spustí slideshow.

RUNNER3.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

SLIDE.COM

Slideshow program, který vytvořil R0ger ke zobrazení obrázků přiložených na disku.

1.BIF, 2.BIF, 3.BIF, 4.BIF, 5.BIF, 6.BIF

Fotky Petra Postavy, které zkonvertoval na 8bitové Atari R0ger. Jsou postupně načítány a zobrazovány slideshow aplikací.

 


FLOP 65

FLOP 65

 Download: Flop_65.zip

Adresář strana A:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 65 |    0  0
|     |    0  0
|strana A |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    75  1
INTRO65.COM   5301 43
FLOP65.COM   7012 57
FLOP.HYP    5022 41
RUNNER1.HYP   493  4
--------.---    0  0
UVOD65CS.DTC  2017 17
UVOD65EN.DTC  1919 16
LIST65CS.TCH  3831 31
LIST65EN.TXT  3927 32
--------.---    0  0
VYRO20CS.TCH   829  7
VYRO20EN.TXT   904  8
--------.---    0  0
ATRACKCS.TCH  14650 118
ATRACKEN.TXT  15930 128
ATRRUNCS.TCH  3470 28
ATRRUNEN.TXT  3337 27
--------.---    0  0
INTCHE1C.TCH  9788 79
INTCHE2C.TCH  10248 82
INTCHE1E.TXT  10767 87
INTCHE2E.TXT  10571 85
--------.---    0  0
GRHCADCS.TCH  2297 19
GRHCADEN.TXT  2532 21
GRMLOOCS.TCH  1844 15
GRMLOOEN.TXT  2043 17
--------.---    0  0

free sectors: 9
    Adresář strana B:
DISK 1040 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 65 |    0  0
|     |    0  0
|strana A |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    44  1
RUNNER2.HYP   493  4
--------.---    0  0
DIAM3.COM   25161 202
DIAM3CS.TCH   1850 15
DIAM3EN.TXT   1897 16
--------.---    0  0
DIZZY.COM   62108 497
DIZZYCS.TCH   3765 31
DIZZYEN.TXT   3700 30
--------.---    0  0
FRACTARI.COM  12443 100
FRACTACS.TCH  3927 32
FRACTAEN.TXT  4127 34
--------.---    0  0

free sectors: 10
    Adresář strana C:
DISK 720 256
FORMAT 2.5

...........    0 
| FLOP 65 |    0 
|     |    0 
|strana C |    0 
|     |    0
| Letter |    0
|Scrabble |    0
...........    0
--------.---    0
LS.com      608
LSCS.TCH      6
LSEN        6
--------.---    0
RUNNER3.HYP
--------.---    0
free sectors: 85
    Adresář strana D:
DISK 720 128
FORMAT xdos

...........   4625 37
| FLOP 65 |    0  0
|     |    0  0
|strana D |    0  0
|     |    0  0
| A-TRACK |    0  0
...........    0  0
--------.---    0  0
AUTORUN.SYS    44  1
RUNNER4.HYP   493  4
--------.---    0  0
ATRACK.COM   4019 33
ATRACK.OVL   22776 183
ATRACK.FNT   1024  9
ATRACK.CFG    33  1
--------.---    0  0
ATRKDEMO.ITL  4704 38
REALITEM.ITL  3936 32
--------.---    0  0
ATRRUNCS.TCH  3470 28
ATRRUNEN.TXT  3337 27
--------.---    0  0
TERRY.COM   19859 159
--------.---    0  0

free sectors: 155


FLOP 65, strana A

FLOP65.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FLOP reader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem a utilita pro spouštění programů z readeru.

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FLOP reader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO65.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, včetně známé hudby Čmelák.

UVOD65CS.DTC, UVOD65EN.DTC

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky); text je komprimován.

LIST65CS.TCH, LIST65EN.TXT

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

VYRO20CS.TCH, VYRO20EN.TXT

Přehled výročí, týkajících se Atari v roce 2020 (česky a anglicky).

ATRACKCS.TCH, ATRACKEN.TXT

Popis sytému A-Track - komplexního řešení pro ovládání modelových vláčků pomocí 8bitového Atari (česky a anglicky).

ATRRUNCS.TCH, ATRRUNEN.TXT

Popis jak spustit A-Track (česky a anglicky). Kopie z disku D.

ATRRUNCS.TCH, INTCHE2C.TCH, INTCHE1E.TXT, INTCHE2E.TXT

Rozhovor s Terrym Chamberlainem, vývojářem systému A-Track (česky a anglicky).

GRHCADCS.TCH, GRHCADEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Hot & Cold Adventure (česky a anglicky).

GRMLOOCS.TCH, GRMLOOEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Multi Loops (česky a anglicky).FLOP 65, strana B

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

DIAM3.COM, DIAM3CS.TCH, DIAM3EN.TXT

Hra Diamondz 3 je další reedicí starší Fandalovy hry se zbrusu novými levely a dvěma novými prvky. Přikládáme průvodní text (česky a anglicky).

DIZZY.COM, DIZZYCS.TCH, DIZZYEN.TXT

Fandalův port hry Dizzy - The Ultimate Cartoon Adventure, včetně průvodního textu (česky a anglicky).

FRACTARI.COM, FRACTACS.TCH, FRACTAEN.TXT

Tondův program Fractari pro generování Mandelbrotovy množiny, včetně průvodního textu (česky a anglicky).FLOP 65, strana C

LS.COM, LSCS.TCH, LSEN.TXT

Hra Letter Scrabble od Fandala, včetně průvodního textu (česky a anglicky). Hra je umístěna na samostatném disku, ale lze ji spustit i z DOSu nebo QMEGu.

RUNNER3.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.FLOP 65, strana D

AUTORUN.SYS

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER4.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

ATRACK.COM, ATRACK.OVL, ATRACK.FNT, ATRACK.CFG

Program A-Track, včetně fontu a konfigurace.

ATRKDEMO.ITL

Výchozí ukázkový seznam položek pro A-Track.

REALITEM.ITL

Alternativní ukázkový seznam položek pro A-Track.

ATRRUNCS.TCH, ATRRUNEN.TXT

Popis jak spustit A-Track (česky a anglicky).

TERRY.COM

Zdigitalizovaná fotografie Terryho Chamberlaina - vývojáře systému A-Track. Převod a kód pro zobrazení zajistil Tonda.

 


FLOP 64

FLOP 64

 Download: Flop_64.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038 
 | FLOP 64 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana A | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 AUTORUN BAT 0001
 INTRO64 COM 0111
 FLOP64 COM 0057
 FLOP  HYP 0040
 RUNNER1 HYP 0004
 ----------- 0000
 UVOD64CSDTC 0012
 UVOD64ENDTC 0011
 LIST64CSTCH 0029
 LIST64ENTXT 0029
 ---------- 0000
 VZAK2018TCH 0060
 RTT2019 TCH 0018
 ----------- 0000
 FLOPHI1CDTC 0053
 FLOPHI2CDTC 0046
 MISTCS .DTC 0023
 MISTEN .DTC 0021
 ----------- 0000
 ZVUKC2P1TCH 0017
 ZVUKC2P2TCH 0055
 ZVUKC2P3TCH 0146
 ZVUKE2P1TXT 0100
 ----------- 0000
 GRCSOLCSTCH 0026
 GRCSOLENTXT 0027
 GRSCRACSTCH 0041
 GRSCRAENTXT 0044
 ----------- 0000 
    Adresář strana B:
 ........... 0038 
 | FLOP 64 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana B | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 AUTORUN BAT 0001
 RUNNER2 HYP 0004
 VICAR  COM 0131
 ----------- 0000
 MULTI10 COM 0234
 MULTI10CTCH 0012
 MULTI10ETXT 0012
 ----------- 0000
 SA16K  COM 0057
 SA16KCS TCH 0026
 SA16KEN TXT 0027
 ----------- 0000
 BUGSFM4 COM 0196
 BUGSFM4 TBA 0123
 BUGSFM4CTCH 0018
 BUGSFM4ETXT 0009
 ----------- 0000
 IMOGENCSTCH 0006
 IMOGENENTXT 0016
 ----------- 0000
 ALIEGGS COM 0045
 ALIEGGS TXT 0003
 ----------- 0000 
    Adresář strana C:
 ........... 0038 
 | FLOP 64 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana C | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000
 SA16K  COM 0057
 SA16KCS TCH 0026
 SA16KEN TXT 0027
 ----------- 0000
    Adresář strana D:
Disk D nemá standardní adresář

FLOP 64, strana A

FLOP64.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FLOP reader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem a utilita pro spouštění programů z readeru.

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FLOP reader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO64.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger; s grafikou (včetně fontu) pomohl a hudbu složil PG.

UVOD64CS.DTC, UVOD64EN.DTC

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky); text je komprimován.

LIST64CS.TCH, LIST64EN.TXT

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

VZAK2018.TCH

Výroční zpráva Atari klubu za rok 2018 (pouze česky).

RTT2019.TCH

Realtime text z Atariády 2019. Originální znění bez úprav. Směsice češtiny, angličtiny a možná i jiných jazyků.

FLOPHI1C.DTC, FLOPHI2C.DTC

Článek o historii FLOPu jakožto magazínu i firmy (pouze česky); text je komprimován.

MISTCS.DTC, MISTEN.DTC

Článek Honzy Křupky o stroji MIST založeném na FPGA. Text je k dispozici v češtině a angličtině; text je komprimován.

ZVUKC2P1.TCH, ZVUKC2P2.TCH, ZVUKC2P3.TCH, ZVUKE2P1.TXT

Druhá část série článků Pavla Tišnovského o zvukových čipech v různých osmibitových počítačích a herních konzolách (česky + částečně přeloženo do angličtiny).

GRCSOLCS.TCH, GRCSOLEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Crescent Solitaire (česky a anglicky).

GRSCRACS.TCH, GRSCRAEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Scramble (česky a anglicky).FLOP 64, strana B

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

VICAR.COM

Zdigitalizovaná fotografie Petra Vičara - zakladatele časopisu FLOP. Převod a kód pro zobrazení zajistil Tonda.

MULTI10.COM, MULTI10C.TCH, MULTI10E.TXT

Hra Multi 10 od Fandala, včetně průvodního textu (česky a anglicky).

SA16K.COM, SA16KCS.TCH, SA16KEN.TXT

Hra Space Arena 16K od Fandala, včetně průvodního textu (česky a anglicky).

BUGSFM4.COM, BUGSFM4.TBA, BUGSFM4C.TCH, BUGSFM4E.TXT

Hra Bugs Fight M4 od BAHA Software v Turbo Basicu, včetně průvodního textu (česky a anglicky).

IMOGENCS.TCH, IMOGENEN.TXT

Průvodní texty (česky a anglicky) ke hře Imogen. Z BBC Micro ji na Atari portoval Fandal. Hra tvoří samostatnou bootovatelnou disketu (obraz), kterou jsme označili D.FLOP 64, strana C

SA16K.COM, SA16KCS.TCH, SA16KEN.TXT

Hra Space Arena 16K od Fandala, včetně průvodního textu (česky a anglicky). Zde umístěna na samostatném disku, aby byla snadněji spustitelná na Atari 400 a 800.

 


FLOP 63

FLOP 63

 Download: Flop_63.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038 
 | FLOP 63 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana A | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 AUTORUN BAT 0001 
 INTRO63 COM 0114 
 FLOP63 COM 0057 
 FLOP  HYP 0023 
 RUNNER1 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 UVOD63CSDTC 0011 
 UVOD63ENDTC 0011 
 LIST63CSTCH 0024 
 LIST63ENTXT 0024 
 ----------- 0000 
 NEWSAKCSTCH 0013 
 NEWSAKENTXT 0014 
 AKCE19CSTCH 0051 
 AKCE19ENTXT 0012 
 VYRO19CSTCH 0008 
 VYRO19ENTXT 0009 
 ----------- 0000 
 ATARIHCSTCH 0137 
 ATARIHENTXT 0139 
 INTEPTCSDTC 0046 
 INTEPTENDTC 0045 
 ----------- 0000 
 GRBOSCCSTCH 0054 
 GRBOSCENTXT 0059 
 GRDIAMCSTCH 0021 
 GRDIAMENTXT 0021 
 ----------- 0000 
    Adresář strana B:
 ........... 0038 
 | FLOP 63 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana B | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 AUTORUN BAT 0001 
 RUNNER2 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 FP   COM 0190 
 FPCS  TCH 0012 
 FPEN  TXT 0013 
 ----------- 0000 
 YAHTM8 COM 0154 
 YAHTM8 TBA 0203 
 YAHTM8W TBW 0009 
 YAHTM8 FNT 0009 
 YAHTM8CSTCH 0015 
 YAHTM8ENTXT 0015 
 ----------- 0000 
 WHEEL  COM 0141 
 WHEEL  DBS 0015 
 WHEEL  FNT 0009 
 WHEEL  TXT 0014 
 WHEELCS TCH 0007 
 WHEELEN TXT 0007 
 ----------- 0000 
 MILIONCSTCH 0019 
 MILIONENTXT 0020 
 ----------- 0000 
    Adresář strana C:
Disk C nemá standardní adresář


FLOP 63, strana A

FLOP63.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FLOP reader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem a utilita pro spouštění programů z readeru.

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FLOP reader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO63.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, font nakreslil PG a hudbu složil HardCore.

UVOD63CS.DTC, UVOD63EN.DTC

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky), text je komprimován.

LIST63CS.TCH, LIST63EN.TXT

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

NEWSAKCS.TCH, NEWSAKEN.TXT

Novinky z Atari klubu (česky a anglicky).

AKCE19CS.TCH, AKCE19EN.TXT

Seznam očekávaných veřejných počítačových akcí v roce 2019 (česky a anglicky).

VYRO19CS.TCH, VYRO19EN.TXT

Přehled výročí, týkajících se Atari v roce 2019 (česky a anglicky).

ATARIHCS.TCH, ATARIHEN.TXT

Článek s přehledem historie Atari v datech (česky a anglicky).

INTEPTCS.TCH, INTEPTEN.TXT

Interview s Pavlem Tišnovským (česky a anglicky), text je komprimován.

GRBOSCCS.TCH, GRBOSCEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Bosconian (česky a anglicky).

GRDIAMCS.TCH, GRDIAMEN.TXT

Recenze hry z ABBUC magazínu - Diamondz 2 (česky a anglicky).FLOP 63, strana B

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FLOP reader předem zavedeného ze strany A.

FP.COM, FPCS.TCH, FPEN.TXT

Hra Fruity Pete od Fandala a Aki, včetně průvodního textu (česky a anglicky).

YAHTM8.COM, YAHTM8.TBA, YAHTM8W.TBW, YAHTM8.FNT, YAHTM8CS.TCH, YAHTM8EN.TXT

Hra Yahtzee M8 od BAHA Software, včetně datových souborů a průvodního textu (česky a anglicky).

WHEEL.COM, WHEEL.DBS, WHEEL.FNT, WHEEL.TXT, WHEELCS.TCH, WHEELEN.TXT

Hra Circle of Richness M4, kterou Fandal upravil pro multijoy. Vedle datových souborů je připojen i průvodní text (česky a anglicky) a originální průvodní text (jen anglicky)FLOP 63, strana C

MILIONCS.TCH, MILIONEN.TXT

Průvodní texty (česky a anglicky) k české verzi hry Milionář. Její původní autoři jsou MaPa a PG. Překlad do češtiny provedl Petr Postava. Hra tvoří samostatnou bootovatelnou disketu (obraz), kterou jsme označili C.

 


FLOP 62

FLOP 62

 Download: Flop_62.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038 
 | FLOP 62 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana A | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 AUTORUN BAT 0001 
 INTRO62 COM 0136 
 FLOP62 COM 0057 
 FLOP  HYP 0036 
 RUNNER1 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 UVOD62CSDTC 0012 
 UVOD62ENDTC 0011 
 LIST62CSTCH 0021 
 LIST62ENTXT 0022 
 HELP62CSCAP 0013 
 HELP62ENTXT 0015 
 ----------- 0000 
 VZAK2017TCH 0055 
 RTT2018 TCH 0021 
 AKCE18LSTCH 0032 
 EVNT18LSTXT 0035 
 ----------- 0000 
 ZVUKC1P1TCH 0097 
 ZVUKC1P2TCH 0105 
 ZVUKC1P3TCH 0056 
 ZVUKE1P1TXT 0086 
 ----------- 0000 


    Adresář strana B:
 ........... 0038 
 | FLOP 62 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana B | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 AUTORUN BAT 0001 
 RUNNER2 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 QMEG3P1 TCH 0129 
 QMEG3P2 TCH 0105 
 ----------- 0000 
 SAILS  COM 0207 
 SAILSCS TCH 0032 
 SAILSEN TXT 0035 
 ----------- 0000 
 TRAIN1FACOM 0149 
 TRAIN2FACOM 0155 
 TRAIN2CSTCH 0021 
 TRAIN2ENTXT 0021 
 ----------- 0000 

FLOP 62, strana A

FLOP62.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader (neboli prohlížeč hypertextů), hypertext s obsahem a utilita pro spouštění programů z Readeru.

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor spouštějící postupně intro a FlopReader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

INTRO62.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, font nakreslil PG a hudbu udělal HardCore. Stejné bylo použito pro FLOP 61, ale připadá nám natolik povedené, že by bylo škoda jej použít pouze jednou. Samozřejmě jsme v něm ovšem změnili text.

UVOD62CS.DTC, UVOD62EN.DTC

Úvodník, tedy slovo šéfredaktora (česky a anglicky).

LIST62CS.TCH, LIST62EN.TXT

Stručný popis obsahů jednotlivých stran (disků) magazínu (česky a anglicky), tedy tento text.

HELP62CS.CAP, HELP62EN.TXT

Popis ovládání hypertextového prohlížeče magazínu (česky a anglicky).

VZAK2017.TCH

Výroční zpráva Atari klubu za rok 2017 (pouze česky).

AKCE18LS.TCH, EVNT18LS.TXT

Atariáda 2018 a PLatariáda 2018 pohledem Petra Postavy (česky a anglicky).

RTT2018.TCH

Realtime text z Atariády 2018. Originální znění bez úprav. Směsice češtiny, angličtiny a možná i jiných jazyků.

ZVUKC1P1.TCH, ZVUKC1P2.TCH, ZVUKC1P3.TCH, ZVUKE1P1.TXT

Začátek série článků Pavla Tišnovského o zvukových čipech v různých osmibitových počítačích a herních konzolách (česky, částečně přeloženo do angličtiny).

FLOP 62, strana B

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor, který při bootu zobrazí číslo FLOPu a datum vydání.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FlopReader předem zavedeného ze strany A.

QMEG3P1.TCH, QMEG3P2.TCH

Závěrečná část popisu operačního systému QMEG verze 3 a 4 od Bohdana Milara (pouze česky). Kvůli délce rozděleno do dvou souborů.

TRAIN1FA.COM, TRAIN2FA.COM, TRAIN2CS.TCH, TRAIN2EN.TXT

Hra Train od BAHA Software. Jde o remasterovanou verzi 1, zcela novou verzi 2 a průvodní text (česky a anglicky).

SAILS.COM, SAILSCS.TCH, SAILSEN.TXT

Nová multijoy hra od R0gera. Je to námořní bitva pro 2 až 8 hráčů. Přiložen je průvodní text (česky a anglicky).

 


FLOP 61

FLOP 61

 Download: Flop_61.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038
 | FLOP 61 | 0000
 |     | 0000
 |strana A | 0000
 ........... 0000
 ----------- 0000
 OBSAH61 DTC 0013
 FLOP61 COM 0057
 FLOP  HYP 0081
 RUNNER1 HYP 0004
 AUTORUN BAT 0001
 ----------- 0000
 TITLE61 COM 0143
 UVOD61 DTC 0013
 EDITOR61DTX 0013
 CONTEN61TXT 0032
 OVLADANITCH 0013
 CONTROLSTXT 0015
 ----------- 0000
 AKCE2018DTC 0016
 AKCE2018TXT 0009
 ATAR2017TCH 0123
 ATAR2017TXT 0124
 RTT2017 DTC 0014
 ----------- 0000
 QMEGPAR1TCH 0122
 QMEGPAR2TCH 0117
 QMEGKEYSTCH 0064
    Adresář strana B:
 ........... 0038
 | FLOP 61 | 0000
 |     | 0000
 |strana B | 0000
 ........... 0000
 ----------- 0000
 DIR   BAT 0003
 RUNNER2 HYP 0004
 ----------- 0000
 CS   COM 0223
 CS   TCH 0019
 CS   TXT 0005
 ----------- 0000
 ZIGGY  COM 0202
 ZIGGY  TCH 0003
 ZIGGY  TXT 0003
 ----------- 0000
 ADM4  COM 0047
 ADM4  TCH 0005
 ADM4  TXT 0004
 ----------- 0000
 JBM4  COM 0031
 JBM4  TCH 0003
 JBM4  TXT 0003
 ----------- 0000
 NEMODEMOCOM 0058
 NEMODEMOTXT 0003
 NEMDEMO TCH 0010
 NEMDEMO TXT 0011
 ----------- 0000
 ITD   COM 0038
 ITD   TXT 0001
 DONTPANCCOM 0082
 DONTPANCTXT 0002
 ----------- 0000
 STEFAN TCH 0007
 STEFAN TXT 0008
 ISTEFAN TCH 0087
 ISTEFAN TXT 0083
 ----------- 0000
 PSDRIVE TCH 0027
    Adresář strana C:
 ........... 0000
 | FLOP 61 | 0000
 |     | 0000
 |strana C | 0000
 ........... 0000
 ----------- 0000
 LAURA018COM 0948
 LAURA018TCH 0013
 LAURA018TXT 0016
 LAURA  TCH 0013
 LAURA  TXT 0014

Obsah strana A:

FLOP61.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho moduly data a utilita pro spouštění programů.

AUTORUN.BAT

Dávkový soubor spouštící postupně intro a FlopReader, nastavený pro automatický start po natažení systému DOS.

TITLE61.COM

Intro magazínu, které opět nakódoval R0ger, font nakreslil PG a hudbu udělal HardCore.

UVOD61.DTC, EDITOR61.DTX

Česká a anglická verze úvodníku v němž Bohdan Milar popisuje některé změny obsahu a pojetí magazínu.

OBSAH61.TCH, CONTEN61.TXT

Stručný popis obsahů tří stran magazínu, česky a anglicky. OBSAH61.TCH je právě čtený soubor, kdo snad neví.

OVLADANI.TCH, CONTROLS.TXT

Zopakování ovládání hypertextového systému magazínu. Česky a anglicky.

AKCE2018.DCH, AKCE2018.TXT

Tradiční přehled (nejen) ataristických akcí v roce 2018 sestavil Honza Křupka. Česky i anglicky.

ATAR2017.TCH, ATAR2017.TXT

Atariáda 2017 z pohledu Michaela Kalouše, známého jako Baktra. Česky i anglicky.

RTT2017.DTC

Realtime text z Atariády 2017. Originální chaos bez úprav.

QMEGPAR1.TCH, QMEGPAR2.TCH, QMEGKEYS.TCH

Druhá část popisu operačního systému QMEG verze 3 a 4 od Bohdana Milara, rozděleno pro délku do dvou souborů a doplněno přehledem ovládání klávesnicí.
QMEG - kompletní článek (pouze na webu, není součástí ATR obrazu)

Obsah strana B:

DOS.SYS

Obvyklý DOS systém magazínu, je trošku v adresáři schovaný, zabírá 38 sektorů.

DIR.BAT

Dávkový soubor, lze jej spustit zadáním @DIR.BAT, vypíše přehled spustitelných programů na této straně, kurzorem je poté možné provést volbu a natáhnout.

RUNNER2.HYP

Utilitka pro spouštění programů volaná systémem FlopReader předem zavedeného ze strany A.

CS.COM, CS.TCH, CS.TXT

Nová hra Crescent Solitaire od Fandala a jeho spolutvůrců, její český popis a kratší anglické info.

ZIGGY.COM, ZIGGY.TCH, ZIGGY.TXT

Port hry z roku 1987 ze stroje BBC Micro na malé Atárko s pro něj ne zcela běžným takzvaným isometrickým zpracováním, plus průvodní texty, český a anglický.

ADM4.COM, ADM4.TCH, ADM4.TXT, JBM4.COM, JBM4.TCH, JBM4.TXT

Starší hry „Acey-Deucey“ a „Jail Break“ upravené pro Multijoy interface plus průvodní textíky česky a anglicky.

NEMODEMO.COM, NEMODEMO.TXT, NEMODEMO.TCH

Příspěvek do kategorie RealTime soutěží na akci Forever v roce 2018 plus jeho původní info soubor a dodatečný popis.

ITD.COM, ITD.TXT DONTPANC.COM, DONTPANC.TXT

Dva spustitelné obrázky z akce Forever 2018 a jejich původní info textíky.

STEFAN.TCH, STEFAN.TXT, ISTEFAN.TCH, ISTEFAN.TXT

Rozhovor s autorem OS Q-MEG a jiných projektů. Stručný informativní soubor o osobě samé a vlastní zpovídání. Česky a anglicky.

PSDRIVE.TCH

Petr Postava o oživování jeho SDrive zařízení.

Obsah strana C:

Tato strana diskety je samostartovací, obsahuje jednorázový zavaděč, který není vůbec v adresáři zaznamenán.

LAURA018.COM, LAURA018.TCH, LAURA018.TXT, LAURA.TCH, LAURA.TXT

Vlastní spustitelný soubor hry Laura, průvodní texty od tvůrce této verze česky a anglicky a pár informací o původní hře.

 


FLOP 60

FLOP 60

 Download: Flop_60.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038
 | FLOP 60 | 0000
 |     | 0000
 |strana A | 0000
 ........... 0000
 ----------- 0000
 FLOP60 COM 0040
 FLOP  HYP 0025
 RUNNER1 HYP 0004
 AUTORUN BAT 0001
 TITLE60 COM 0240
 ----------- 0000
 UVOD60 TCH 0019
 OBSAH60ATCH 0015
 OBSAH60BTCH 0007
 FONLINE TCH 0009
 ----------- 0000
 SPOLEK TCH 0047
 ----------- 0000
 AKCE2017TCH 0047
 ----------- 0000
 SKOLA  TCH 0082
 FOREVER PCK 0040
 ----------- 0000
 ITONDA TCH 0079
 ----------- 0000
 QMEG1  PCK 0046
 QMEG2  PCK 0051
 QMEG3  PCK 0040
 QZKRATKYPCK 0013
 ----------- 0000
 SVIDXL TCH 0054
 SVIDBRD HYP 0029
 SVIDSCH HYP 0024
 ----------- 0000
 GRDATA TCH 0021
 ----------- 0000
 RT2016 TCH 0033
 ----------- 0000
    Adresář strana B:
 ........... 0038
 | FLOP 60 | 0000
 |     | 0000
 |strana B | 0000
 ........... 0000
 ----------- 0000
 RUNNER2 HYP 0004
 ----------- 0000
 MLOOPS COM 0067
 ----------- 0000
 EAL   COM 0092
 ----------- 0000
 DIA2  COM 0324
 ----------- 0000
 SBINDER COM 0335
 ----------- 0000
 BANDBM4 COM 0068
 SNAKESM4COM 0080
 ----------- 0000

Obsah strana A:

FLOP60.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE60.COM

Intro magazínu, které nakódoval R0ger, stereo muzikou orámoval Poison a scrolem vylepšil Fandal.

UVOD60.TCH

Flop prostě musí mít úvodník a od toho tu máme Zdeňka Buriana.

OBSAH60A.TCH, OBSAH60B.TCH

Stručný popis obsahu obou stran magazínu.

FONLINE.TCH

O zásadním vylepšení webových stránek magazínu Flop informuje hlavní pachatel celé akce Honza Křupka.

SPOLEK.TCH

Výroční zpráva Spolku příznivců historické výpočetní techniky za rok 2016.

AKCE2017.TCH

Tradiční přehled (nejen) ataristických akcí v roce 2017 sepsal Honza Křupka.

SKOLA.TCH

Dlouho očekávaná reportáž z interaktivní výstavy retro výpočetní techniky v olomoucké škole prof. V. Vejdovského od Zdeňka Buriana.

FOREVER.TCH

Trenčínská multiplatformní párty Forever 2017 očima Tondy Holíka.

ITONDA.TCH

Oblíbenému rozhovoru pro Flop tentokrát neunikl Tonda Holík alias R0ger, kterého nám vyzpovídal Fandal.

QMEG1.TCH, QMEG2.TCH, QMEG3.TCH, QZKRATKY.TCH

Mimořádně obsáhlé porovnání možností operačního systému QMEG ve verzích 3 a 4 připravil Bohdan Milar.
QMEG - kompletní článek (pouze na webu, není součástí ATR obrazu)

SVIDXL.TCH, SVIDBRD.HYP, SVIDSCH.HYP

Popis úpravy počítače Atari 800XL pro výstup S-videa, včetně ilustračních obrázků, dodal Petr Kouřil.

GRDATA.TCH

Jak na přípravu dvoubarevných grafických dat pro osmibitové Atari na platformě PC prozradí PG.

RT2016.TCH

Realtime text z Atariády 2016.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

MLOOPS.COM

Krásná nová hra Multiloops s podporou multijoye. Naprogramoval Rudla Kudla a ozvučil R0ger.

EAL.COM

Multiplayerovka Ate'em All až pro šestnáct hráčů. Nakódoval Fandal a hudbou opatřil Irgendwer.

DIA2.COM

Diamondz 2 aneb reedice starší Fandalovy hry se zbrusu novými levely.

SBINDER.COM

Spellbinder, to je další Fandalův port ze stroje BBC Micro. Titulní obrázek namaloval José Pereira a hudbu k němu složil PG.

BANDBM4.COM, SNAKESM4.COM

Dvě klasické gamesky Boulders And Bombs a Snakes And Ladders upravené Fandalem pro multijoy.

 


FLOP 59

FLOP 59

 Download: Flop_59.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038 
 | FLOP 59 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana A | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 FLOP59 COM 0044 
 FLOP  HYP 0026 
 RUNNER1 HYP 0004 
 AUTORUN BAT 0001 
 TITLE59 COM 0111 
 ----------- 0000 
 UVOD59 TCH 0019 
 OBSAH59ATCH 0013 
 OBSAH59BTCH 0006 
 ----------- 0000 
 SPOLEK TCH 0045 
 ----------- 0000 
 AKCE2016TCH 0040 
 ----------- 0000 
 GLAZY  TCH 0059 
 F2016A TCH 0070 
 F2016B TCH 0086 
 ----------- 0000 
 HIST2  TCH 0087 
 ----------- 0000 
 IBOHDANATCH 0104 
 IBOHDANBTCH 0112 
 ----------- 0000 
 JOY7800 TCH 0020 
 JOY7800 HYP 0054 
 ----------- 0000 
 POSTAVA TCH 0041 
 ----------- 0000 
 RT2015 TCH 0025 
 ----------- 0000 
    Adresář strana B:
 ........... 0038 
 | FLOP 59 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana B | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 RUNNER2 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 MUXESO COM 0182 
 ----------- 0000 
 BELEGOSTCOM 0356 
 ----------- 0000 
 JV   COM 0097 
 ----------- 0000 
 SGAME  COM 0160 
 SGAME  TCH 0005 
 ----------- 0000 
 HOCKEYM8COM 0050 
 TM4B  COM 0113 
 ----------- 0000 

Obsah strana A:

FLOP59.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE59.COM

Intro magazínu, které naprogramoval Tonda Holík, hudbou opatřil Poison a doprovodným textem doplnil Fandal.

UVOD59.TCH

Flop bez úvodníku Zdeňka Buriana, to je věc přímo nemyslitelná.

OBSAH59A.TCH, OBSAH59B.TCH

Stručný popis obsahu obou stran magazínu.

SPOLEK.TCH

Výroční zpráva Atari klubu za rok 2015.

AKCE2016.TCH

Přehled nejen ataristických akcí v roce 2016 dal dohromady Honza Křupka.

GLAZY.TCH

Faktografická reportáž Bohdana Milara z Atari párty Glucholazy 2015.

F2016A.TCH, F2016B.TCH

Masivní shrnutí zážitků z letošního Foreveru od Zdeňka Buriana.

HIST2.TCH

Bohdan Milar pokračuje ve svém pátrání na téma historie Atari klubů v bývalém Československu.

IBOHDANA.TCH, IBOHDANB.TCH

Rozsáhlý rozhovor s Bohdanem Milarem, kterého si důkladně proklepl Zdeněk Burian.

JOY7800.TCH, JOY7800.HYP

Jak na dvoutlačítkové joysticky pro konzoli 7800 a multijoy prozradí Honza Křupka.

POSTAVA.TCH

Vyprávění Petra Postavy, jednoho z nejmlaších aktivních českých ataristů, o jeho cestě k nejlepšímu počítači všech dob.

RT2015.TCH

Realtime text z loňské Atariády aneb historický dokument nedozírné ceny.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

MUXESO.COM

Zcela nová multiplayerovka Muxeso s podporou multijoye od Fandala a Poisona.

BELEGOST.COM

Rudla Kudla a kolektiv pro vás ze ZX Spectra naportovali slavnou hru Belegost.

JV.COM

Jednoduchá gameska Jezkovy voci pro light gun vytvořená speciálně s ohledem na nevidomou část Atari scény.

SGAME.COM, SGAME.TCH

Milan Zelenay a jeho nejnovější logická hra Same Game.

HOCKEYM8.COM, TM4B.COM

Dvojice starších her Hockey a Tank Battle upravená Fandalem pro multijoy.

 


FLOP 58

FLOP 58

 Download: Flop_58.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038 
 | FLOP 58 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana A | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 FLOP58 COM 0044 
 FLOP  HYP 0023 
 RUNNER1 HYP 0004 
 AUTORUN BAT 0001 
 TITLE58 COM 0203 
 ----------- 0000 
 UVOD58 TCH 0019 
 OBSAH58ATCH 0014 
 OBSAH58BTCH 0005 
 AKCE2015TCH 0036 
 FJ2014 TCH 0086 
 SV2014 TCH 0051 
 ----------- 0000 
 HISTORIETCH 0059 
 ----------- 0000 
 SDX   TCH 0073 
 ----------- 0000 
 GTIA  TCH 0043 
 ----------- 0000 
 STORY  COM 0151 
 ----------- 0000 
 RT2014 TCH 0029 
 ----------- 0000 
 TA   TCH 0017 
 TAPPERSETCH 0092 
 GRABSM4 TCH 0021 

    Adresář strana B:
 ........... 0038 
 | FLOP 58 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana B | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 RUNNER2 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 TA   COM 0262 
 ----------- 0000 
 TAPPERSECOM 0340 
 ----------- 0000 
 SAM4  COM 0104 
 ----------- 0000 
 GRABSM4 COM 0067 
 ZEPPM4 COM 0191 
 ----------- 0000 

Obsah strana A:

FLOP58.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE58.COM

Hodně netradiční interaktivní intro magazínu, které nakódoval Tonda Holík a ozvučil Poison.

UVOD58.TCH

Legendární úvodník Zdeňka Buriana nechybí ani v tomto Flopu.

OBSAH58A.TCH, OBSAH58B.TCH

Stručný popis obsahu obou stran magazínu.

AKCE2015.TCH

Tradiční přehled ataristických sešlostí v roce 2015 sepsal Honza Křupka.

FJ2014.TCH

PG a jeho historicky první reportáž pro Flop z akce Fujiama 2014.

SV2014.TCH

Taktéž premiéra Bohdana Milara v roli reportéra, tentokrát z loňské Silly Venture.

HISTORIE.TCH

První část bádání Bohdana Milara nad historií Atari klubů v bývalém Československu.

SDX.TCH

Jak na SpartaDOS X provozovaný na IDE Plus 2.0 vám prozradí Bohdan Milar.

GTIA.TCH

Mírně poetická úvaha o procesoru GTIA od Fandala.

STORY.COM

Poisonova velmi uvěřitelná elektronická povídka ze života jednoho Ataristy.

RT2014.TCH

Realtime text z Atariády 2014, který se tentokrát podařilo zachovat pro příští generace.

TA.TCH

Kratičké ohlédnutí Fandala za prací na textovce Tajemný amulet.

TAPPERSE.TCH

Zajímavé povídání o hře Tapper a její pivní verzi pro osmibitová Atari, které sepsal náš německý kamarád tWh a do češtiny laskavě přeložil PG.

GRABSM4.TCH

Fandalův stručný návod ke hře Up for Grabs M4.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

TA.COM

Fandal si splnil dávný sen a vytvořil originální českou textovku Tajemný amulet.

TAPPERSE.COM

Hack legendární hry Tapper, ve které nyní hraje hlavní roli plzeňské pivo, připravili Fandal a tWh.

SARENAM4.COM

Multijoy předělávka starší Fandalovy gamesy Space Arena.

GRABSM4.COM, ZEPPM4.COM

Hry Up for Grabs a Zeppelin upravené Fandalem pro multijoy.

 


FLOP 57

FLOP 57

 Download: Flop_57.zip

Adresář strana A:
 ........... 0038 
 | FLOP 57 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana A | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 FLOP57 COM 0044 
 FLOP  HYP 0030 
 RUNNER1 HYP 0004 
 AUTORUN BAT 0001 
 TITLE57 COM 0117 
 ----------- 0000 
 UVOD57 TCH 0022 
 OBSAH57ATCH 0010 
 OBSAH57BTCH 0005 
 OBSAH57CTCH 0004 
 AKCE2014TCH 0026 
 BFEST1 TCH 0106 
 BFEST2 TCH 0106 
 FUJIAMA TCH 0102 
 IBAKTRA TCH 0084 
 ----------- 0000 
 KLUB  TCH 0126 
 STANOVY TCH 0065 
 ----------- 0000 
 IDE2PLUSTCH 0088 
 ----------- 0000 
 VBI   TCH 0026 
 ----------- 0000 

    Adresář strana B:
 ........... 0038 
 | FLOP 57 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana B | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 RUNNER2 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 NESCAPE COM 0088 
 AUTORUN CTB 0180 
 ----------- 0000 
 THETRIS COM 0233 
 ----------- 0000 
 JETMAN COM 0244 
 ----------- 0000 
 BBM4  COM 0063 
 DRUTTM4 COM 0151 
 ----------- 0000 
    Adresář strana C:
 ........... 0038 
 | FLOP 57 | 0000 
 |     | 0000 
 |strana C | 0000 
 ........... 0000 
 ----------- 0000 
 RUNNER3 HYP 0004 
 ----------- 0000 
 RVK   COM 0166 
 ----------- 0000 
 XDXXL  COM 0337 
 ----------- 0000 
 EXOTER COM 0440 
 EXOTER TCH 0018 
 ----------- 0000 
 REALTXT0ATR 0006 

Obsah strana A:

FLOP57.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE57.COM

Úžasné intro magazínu, o které se postarali MaPa a PG.

UVOD57.TCH

Tradiční úvodník šéfredaktora Flopu Zdeňka Buriana.

OBSAH57A.TCH, OBSAH57B.TCH, OBSAH57C.TCH

Stručný popis obsahu všech tří stran magazínu.

AKCE2014.TCH

Přehled ataristických počítačových akcí v roce 2014 zpracoval Honza Křupka.

BFEST1.TCH, BFEST2.TCH

Rozsáhlá reportáž Zdeňka Buriana z ByteFestu 2013.

FUJIAMA.TCH

Report Zdeňka Buriana z německé Atari akce Fujiama 2013.

IBAKTRA.TCH

Rozhovor s Michaelem Kaloušem, kterého poctivě vyzpovídal Fandal.

KLUB.TCH, STANOVY.TCH

Zajímavé povídání Bohdana Milara o zakládání spolku Atari klub a jeho stanovy.

IDE2PLUS.TCH

Interface IDE 2.0 Plus pod drobnohledem Bohdana Milara.

VBI.TCH

Menší Fandalovo zamyšlení na téma systémové VBI.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

NESCAPE.COM, AUTORUN.CTB

Nová hra Honzy Němce ve zkompilovaném TurboBasicu.

THETRIS.COM

Hra Rolltris z roku 2013, kterou autoři MaPa a PG předělali do podoby klasického Tetrisu.

JETMAN.COM

Port hry Lunar Jetman z BBC Micro, který spáchali Fandal a Irgendwer.

BBM4.COM, DRUTTM4.COM

Fandalovy hacky her "Bounce Ball" a "Drutt" pro čtyři hráče a multijoy.

Obsah strana B:

RUNNER3.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

RVK.COM

Nová hra pro multijoy až pro osm hráčů od týmu Fandal, Miker, PG.

XDXXL.COM

MatoSimiho hra Xirius Defect z roku 2013 rozšířená o další levely a nové elementy.

EXOTER.COM, EXOTER.TCH

Konverze hry Exoter ze ZX Spectra od mezinárodního kolektivu vedeného Rudlou Kudlou.

 


FLOP 56

FLOP 56

 Download: Flop_56.zip

Adresář strana A:
 ........... 038
 | FLOP 56 | 000
 |     | 000
 |strana A | 000
 ........... 000
 ----------- 000
 FLOP56 COM 038
 FLOP  HYP 030
 RUNNER1 HYP 004
 AUTORUN BAT 001
 TITLE56 COM 153
 ----------- 000
 UVOD56 TCH 026
 OBSAH56ATCH 009
 OBSAH56BTCH 007
 AKCE2013TCH 029
 F2013A TCH 097
 F2013B TCH 107
 IZDENA TCH 119
 IZDENB TCH 096
 REALTIMETCH 048
 SCHLIMEITCH 044
 ----------- 000
 LORDSA TCH 083
 LORDSB TCH 079
 ----------- 000

    Adresář strana B:
 ........... 038
 | FLOP 56 | 000
 |     | 000
 |strana B | 000
 ........... 000
 ----------- 000
 RUNNER2 HYP 004
 ----------- 000
 MAHJONG COM 226
 MAHJONG HSC 001
 ----------- 000
 HELICOPSCOM 076
 ----------- 000
 RACETIMECOM 075
 ----------- 000
 TBASIC COM 145
 ROCKIES TBS 206
 ----------- 000
 MPATARI COM 121
 ----------- 000
 IMPACTM4COM 026
 TABLEFM4COM 087
 ----------- 000

Obsah strana A:

FLOP56.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE56.COM

Skvostné intro magazínu, které opět ukuchtili MaPa a PG.

UVOD56.TCH

Jenom mírně zmatečný úvodník šéfredaktora Zdeňka Buriana.

OBSAH56A.TCH, OBSAH56B.TCH

Stručný popis obsahu obou stran magazínu.

AKCE2013.TCH

Přehled ataristických počítačových akcí v roce 2013.

F2013A.TCH, F2013B.TCH

Výživná reportáž Zdeňka Buriana z letošního Foreveru 14.

IZDENA.TCH, IZDENB.TCH

Převážně neškodný rozhovor se Zdeňkem Burianem.

REALTIME.TCH

Realtime text z Atariády 2012.

SCHLIMEI.TCH

Raport Honzy Křupky z loňského setkání Commodoristů ve Fryštáku.

LORDSB.TCH, LORDSB.TCH

Bohdanův obšírný manuál ke strategické hře "Lords of Conquest".

Obsah strana A:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

MAHJONG.COM, MAHJONG.HSC

Nová hra "Mahjong XE", kterou pro vás připravili Fandal, PG a Poison.

HELICOPS.COM

Rasterova nedokončená multijoyovka "Helicops" dotažená do plně hratelného stavu triem Fandal, Adam, 505.

RACETIME.COM

Doposud nikdy nezveřejněná prvotina fy Fuco "Race Against Time".

TBASIC.COM, ROCKIES.TBS

Exkluzivně pro Flop napsaná hra "The Rockies" od Honzy Němce.

MPATARI.COM

Poisonova elektronická povídka "Moje první Atari".

IMPACTM4.COM, TABLEFM4.COM

Fandalem pro multijoy předělané gamesky "Impact" a "Table Football".

 


FLOP 55

FLOP 55

 Download: Flop_55.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 55 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. FLOP55 COM 044
 3. FLOP  HYP 023
 4. RUNNER1 HYP 004
 5. AUTORUN BAT 001
 6. TITLE55 COM 171
  ----------- 000
 7. UVOD55 TCH 020
 8. OBSAH55ATCH 009
 9. OBSAH55BTCH 006
10. AKCE2012TCH 022
11. F2012  TCH 124
12. ICTIRAD TCH 103
  ----------- 000
13. MULEWARSTCH 110
14. IRATA  TCH 063
15. IRATA  HYP 020
  ----------- 000
16. CAPEK  COM 143
17. CAPEK  TCH 107
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 55 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. OGD   COM 240
 4. OGD   TCH 037
  ----------- 000
 5. RS2012 COM 399
  ----------- 000
 6. PLANB  COM 170
  ----------- 000
 7. GEMM4  COM 077
 8. THELLOM4COM 042
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0002

Obsah strana A:

FLOP55.COM, FLOP.HYP, RUNNER1.HYP

FlopReader a jeho datové moduly.

TITLE55.COM

Vynikající úvodní intro, o které se postarali MaPa a PG.

UVOD55.TCH

Tradiční úvodník šéfredaktora Zdeňka Buriana, bez kterého by Flop nebyl Flopem.

OBSAH55A.TCH, OBSAH55B.TCH

Stručný popis obsahu obou stran magazínu.

AKCE2012.TCH

Co nás v roce 2012 čeká a nemine za (nejen) ataristické počítačové akce.

F2012.TCH

Reportáž Zdeňka Buriana z letošního Foreveru XIII.

ICTIRAD.TCH

Rozhovor se Ctiradem Feřtrem, kterého v listopadu 2011 vyzpovídal Fandal.

MULEWARS.TCH, IRATA.TCH, IRATA.HYP

Bohdanovo velmi zajímavé pojednání o hře "MULE Wars".

CAPEK.COM, CAPEK.TCH

Originální dump legendárního textového editoru "Čapek 3.0" přímo od autora Petra Jandíka spolu s původním manuálem od JRC.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu.

OGD.COM, OGD.TCH

Zbrusu nová strategická multiplayerovka "Oilgame Deluxe" až pro osm hráčů, pod kterou se autorsky podepsali Fandal, PG a Poison. Plus stručný návod.

RS2012.COM

Krásná nová česká textovka "Rychlé šípy - Záhada hlavolamu" od tria Fly, Holyna, Fandal.

PLANB.COM

Port akční hry "Plan B" z počítače BBC Micro, který Fandalovi pomohli spáchat Miker a PG.

GEMM4.COM, THELLOM4.COM

Dvě starší gamesky pro čtyři hráče "Killer 'Thello" a "Gem" upravené Fandalem pro multijoy.

 


FLOP 54

FLOP 54

 Download: Flop_54.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 54 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. FLOP54 COM 041
 3. FLOP  HYP 027
 4. RUNNER1 HYP 004
 5. AUTORUN BAT 001
 6. TITLE54 COM 102
  ----------- 000
 7. OBSAH54ATCH 017
 8. OBSAH54BTCH 011
 9. UVOD54 TCH 016
10. AKCE2011TCH 021
11. A10REALTTCH 027
12. IMAPA  TCH 151
13. VCFE209ATCH 093
14. VCFE209BTCH 117
15. SILLV10ATCH 129
16. SILLV10BTCH 140
17. BBSB  TCH 017
  ----------- 000
18. KOLIZSCHCOM 017
19. KOLIZE COM 014
20. KOLIZE TCH 026
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 54 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. ATALAN11TCH 036
 4. ROBIXCH TCH 011
  ----------- 000
 5. TDF2  COM 067
 6. TDF2BLOGTCH 028
  ----------- 000
 7. SIRED1 COM 058
 8. SIRED2 COM 117
 9. SIRED  TCH 022
  ----------- 000
10. MASHTURTCOM 179
  ----------- 000
11. MOUSEPM4COM 016
12. TANKBAM4COM 025
13. M4GAMES TCH 006
  ----------- 000
14. ZELENAY2CAP 003
15. FPOKER COM 121
16. FPOKER CAP 025
17. LOGIK  COM 093
18. LOGIK  CAP 012
19. POKER7 COM 125
20. POKER7 CAP 022
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001

Obsah strana A:

FLOP54.COM, *.HYP, AUTORUN.BAT

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly. Díky inspiraci od Roberta P. (Bob!k) bude odteď FlopReader umísťován na začátku adresáře diskety, aby ho šlo spouštět z DOSu rychlým zadáním hvězdičky a stiskem "Return".

TITLE54.COM

Perfektní úvodní intro od MaPa a PG, se kterým zcela jasně zvítězili v soutěži o nejlepší letošní intro pro Flop.

OBSAH54A.TCH, OBSAH54B.TCH

Obsah obou stran magazínu se stručným popisem každého příspěvku.

UVOD54.TCH

Podařilo-li se nám ze šéfredaktora Zdeňka vytlouct nějaký úvodník, nachází se příslušný text v tomto souboru, jinak obsahuje náhodně vygenerované znaky.

AKCE2011.TCH

Kalendář akcí v roce 2011. Pokud se považujete za ataristu, vyberte si minimálně tři a zúčastněte se alespoň jedné z nich.

A10REALT.TCH

Realtime text z Atariády 2010. Dobývání tohoto souboru z harddisku Zdeňkova Mega STE bylo velmi dobrodružné, ale získané autentické zápisky za to určitě stály.

IMAPA.TCH

Pepax si z losovacího bubnu vytáhl Marka Pavlíka (MaPa), aby ho mohl potrápit zvídavými otázkami pro rozhovor do tohoto magazínu Flop.

VCFE209A.TCH, VCFE209B.TCH

Zdeňkova reportáž z akce VCFe10 Mnichov 1.-3.5.2009, rozdělená kvůli nadměrné délce do dvou částí.

SILLV10A.TCH, SILLV10B.TCH

Zdeňkova reportáž z akce SillyVenture Gdaňsk 10.-12.12.2011, kterou bylo též nutno rozdělit do dvou souborů.

BBSB.TCH

Veselé povídání o opravě problému se hrou "Bounty Bob Strikes Back!" na Atárkách s více než 64 KB RAM.

KOLIZSCH.COM, KOLIZE.COM, KOLIZE.TCH

Článek o rychlé výpočetní metodě na zjišťování kolizí mezi dvěma objekty pro vás napsal Raster. Metodu názorně demonstruje schéma a malý prográmek.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

ATALAN11.TCH

Rudla Kudla vás seznámí s novinkami v jeho programovacím jazyce Atalan za poslední rok.

ROBIXCH.TCH

Kompletní popis všech tajných cheatů do hry Robix, které vám prozradí přímo její autor Raster.

TDF2.COM, TDF2BLOG.TCH

Nová verze hry The Dreadnaught Factor II od Fandala, doplněná Fandalovým zápiskem z blogu.

SIRED1.COM, SIRED2.COM, SIRED.TCH

Nová hra "Sir Ed" od Honzy Němce. Přiložený článek popisuje okolnosti jejího vzniku.

MASHTURT.COM

Fandal a PG vytvořili novou skvělou (nejen) MultiJoyovou hru Mashed Turtles, ve které si současně zahraje 2 až 8 hráčů.

MOUSEPM4.COM, TANKBAM4.COM, M4GAMES.TCH

Dvě Fandalem upravené verze her pro MultiJoy4: Mouse Party M4, Tank Battle M4. Přiložen jejich popis.

ZELENAY2.CAP, FPOKER.COM, FPOKER.CAP, LOGIK.COM, LOGIK.CAP, POKER7.COM, POKER7.CAP

Další tři hry od ataristy ze Slovenska Milana Zelenaye: Fruit Poker (1997), Logik (2002) a Poker 7 (2003). Každá z her je doplněna samostatným popisem.

 


FLOP 53

FLOP 53

 Download: Flop_53.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 53 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE53 COM 096
 4. FLOP53 COM 041
 5. FLOP  HYP 034
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. RUNN1GR0HYP 005
 8. RUNBAS1 HYP 005
  ----------- 000
 9. OBSAH53ATCH 017
10. OBSAH53BTCH 012
11. UVOD53 TCH 023
12. AKCE2010TCH 019
13. A09REALTTCH 060
14. IPOISON TCH 102
15. FO2010ZBTCH 119
16. F2010RESDOC 007
  ----------- 000
17. ATALAN TCH 028
18. HELLOW ATL 002
19. HELLOW COM 003
20. STARS  ATL 007
21. STARS  COM 002
22. SIEVE  ATL 006
23. SIEVE  COM 005
24. SROVNANITCH 006
  ----------- 000
25. SBALL  COM 082
26. SEDIT  COM 038
27. DATE  MCC 157
28. SBALL  TCH 039
  ----------- 000
29. MUSDEM13BAS 015
30. MUSDEM14BAS 022
31. MUSDEM15BAS 014
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 53 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. DIAMONDZCOM 273
 4. DIAMONDZTCH 015
  ----------- 000
 5. ZELENAY CAP 005
 6. JOLLY  COM 039
 7. JOLLY  CAP 006
 8. FMANIA COM 103
 9. FMANIA CAP 034
10. CUBGAM COM 036
11. CUBGAM CAP 008
12. POKER  COM 131
13. POKER  CAP 028
14. MANHLA COM 101
15. MANHLA CAP 008
16. MINY  COM 051
17. MINY  CAP 007
  ----------- 000
18. ASTROWM4COM 074
19. ASTROWM4TCH 011
  ----------- 000
20. PYXIDES COM 009
21. PYXIDES DOC 003
22. SCROLLF COM 009
23. SCROLLF DOC 001
24. ROF2010 COM 008
25. ROF2010 DOC 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0005

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE53.COM

Systémové soubory a úvodní intro u jezera.

FLOP53.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH53A.TCH, OBSAH53B.TCH

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD53.TCH

Úvodník prostě musí v každém magazínu být, i kdyby si ho měl šéfredaktor Zdeněk vycucat z klávesnice.

AKCE2010.TCH

Kalendář Atari a dalších počítačových akcí v roce 2010. Přepište si do osobních diářů a zúčastněte se.

A09REALT.TCH

Realtime text z Atariády 2009. Spousta neužitečných, za to však ryze autentických, zápisků.

FO2010ZB.TCH

Nejen my všichni jsme byli na Foreveru 2010. Byl tam i Zdeněk. Zda se jednalo o tu samou akci, můžete zjistit z jeho reportáže.

F2010RES.DOC

Oficiální výsledky soutěží hudeb, grafiky a jednokilobajtových inter na Foreveru 2010.

IPOISON.TCH

Interview s jedním z velikánů Atari scény (aspoň dle jeho slov). Poisona zpovídal Fandal.

ATALAN.TCH, HELLOW.ATL, HELLOW.COM, STARS.ATL, STARS.COM, SIEVE.ATL, SIEVE.COM, SROVNANI.TCH

Rudla Kudla vás seznamuje se svým novým projektem - cross-compilerem nového programovacího jazyka Atalan. Doplněno několika ukázkami zdrojových kódů a výsledných programů a srovnáním jedné z ukázek s Cc65 verzí stejné úlohy.

SBALL.COM, SEDIT.COM, DATE.MCC, SBALL.TCH

Hra Super Ball z roku 1989 s editorem a se sadou nových levelů od Fandala, který v článku popisuje i způsob ovládání editoru.

MUSDEM13.BAS, MUSDEM14.BAS, MUSDEM15.BAS

Raster opět vyštrachal pár zaprášených kazet a z nich zachránil pro příští generace několik svých dalších hudeb z roku 1990, naprogramovaných tehdy v BASICu s využitím podprogramů ve strojáku.

Obsah strana A:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

DIAMONDZ.COM, DIAMONDZ.TCH

Nová skvělá krásná a k tomu všemu ještě i logická gamesa z dílny Fandala a PG.

ZELENAY.CAP, JOLLY.COM, JOLLY.CAP, FMANIA.COM, FMANIA.CAP, CUBGAM.COM, CUBGAM.CAP, POKER.COM, POKER.CAP, MANHLA.COM, MANHLA.CAP, MINY.COM, MINY.CAP

Kde se vzal, tu se vzal, na loňské Atariádě se objevil zapomenutý atarista ze Slovenska Milan Zelenay a dal nám ke zveřejnění do Flopu sadu svých velmi hezkých her z let 1992-2003. Do dnešního čísla se nám vešlo prvních šest z nich, další uvedeme příště. Každá z her je doplněna samostatným popisem.

ASTROWM4.COM, ASTROWM4.TCH

Fandalem upravená hra pro podporu interface MultiJoy4 - Astrowarriors M4. Doporučujeme přečíst přiložený článek s návodem, abyste zbytečně zdlouhavě nebádali nad nastavením hry a ovládáním.

PYXIDES.COM, PYXIDES.DOC, SCROLLF.COM, SCROLLF.DOC, ROF2010.COM, ROF2010.DOC

Na letošním Foreveru byly všechny příspěvky v kategorii Intro1K od českých tvůrců. Můžete se tedy podívat na Pyxides od Bob!k/c.p.u., Scroll F'ever od MaPa+PG a Rescue on F. 2010 od Raster/c.p.u.

 


FLOP 52

FLOP 52

 Download: Flop_52.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 52 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE52 COM 072
 4. FLOP52 COM 044
 5. FLOP  HYP 033
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. RUNBAS1 HYP 005
  ----------- 000
 8. OBSAH52ATCH 016
 9. OBSAH52BTCH 013
10. UVOD52 TCH 027
11. AKCE2009TCH 018
12. A08REALTTCH 066
13. INTERVPWTCH 058
14. PRASEPA1TCH 118
15. PRASEPA2TCH 112
16. AROK2008TCH 102
  ----------- 000
17. CC65V212TCH 023
  ----------- 000
18. PROBLIK TCH 074
19. DLIVSDLICOM 002
20. DLIVSDLITCH 017
21. DLIVSDLIASM 016
22. DLIVSVBICOM 002
23. DLIVSVBITCH 010
24. DLIVSVBIASM 020
25. VBIVSDLICOM 002
26. VBIVSDLITCH 027
27. VBIVSDLIASM 020
  ----------- 000
28. DABASMUSTCH 015
29. JMJARRE1BAS 019
30. JMJARRE2BAS 013
31. MUSDEM12BAS 018
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004
    Adresář strana B:
 1. *********** 019
  * FLOP 52 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 002
  ----------- 000
 3. SPACEARECOM 036
 4. SPACEARETCH 010
  ----------- 000
 5. DEFLEKT2COM 125
  ----------- 000
 6. IJ4   COM 114
  ----------- 000
 7. VIETMISECOM 162
  ----------- 000
 8. RMTPL107COM 021
 9. ZMENY107TCH 003
10. RMTPL107DOC 006
11. BOMBJACKRMT 053
12. WHOKNOWSRMT 010
13. SUNSETOMRMT 025
14. 4TK35  RMT 023
  ----------- 000
15. PBASKEM4COM 047
16. PBASKEM4TCH 018
17. KILLACM4COM 028
  ----------- 000

Celkove 0707
Volnych 0005

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT ,TITLE52.COM

Systémové soubory a úvodní mimozemské intro.

FLOP52.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH52A.TCH, OBSAH52B.TCH

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD52.TCH

Šéfredaktor Zdeněk se vždy nechává k napsání úvodníku velmi dlouho přemlouvat, ale nakonec z něj přeci jen něco vyleze.

AKCE2009.TCH

Kalendář Atari a dalších počítačových akcí v roce 2009, abyste věděli kam máte vyrazit.

A08REALT.TCH

Realtime text z Atariády 2008. Kdo tam nebyl, může si podle něj udělat (zkreslenou) představu.

INTERVPW.TCH

PG zpovídá jednoho z členů legendární grupy HMC, Petra Winstona.

PRASEPA1.TCH, PRASEPA2.TCH

Zapomeňte na mexické telenovely a přečtěte si Zdeňkův report z tradiční akce s netradičním názvem PrasePárty. Vzhledem k obsahové velikosti muselo být rozděleno na dvě části. (Uvádíme obě naráz.)

AROK2008.TCH

A ještě jedno Zdeňkovo vyprávění, tentokrát o Arok party 2008 v Maďarsku.

CC65V212.TCH

Radek se podíval na zoubky nové verzi cross-platform překladači jazyka C pro procesory 6502.

PROBLIK.TCH, DLIVSDLI.COM, DLIVSDLI.TCH, DLIVSDLI.ASM, DLIVSVBI.COM, DLIVSVBI.TCH, DLIVSVBI.ASM, VBIVSDLI.COM, VBIVSDLI.TCH, VBIVSDLI.ASM

Radkův rádoby vědecký elaborát o VBI a DLI přerušeních a o problémech, které vás v souvislosti s nimi mohou pěkně potrápit.

DABASMUS.TCH, JMJARRE1.BAS, JMJARRE2.BAS, MUSDEM12.BAS

Dalších pár starodávných Basicových hudebních prográmků od Radka z roku 1990 a průvodní text.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

SPACEARE.COM, SPACEARE.TCH

Máte-li k dispozici dostatek paddle ovladačů, můžete se utkat ve skvělé nové hře Space Arena od Fandala, určené až pro 4 hráče. Úvodní hudbou vás jistě neotráví Poison.

DEFLEKT2.COM

Původní logickou hru Deflektor upravil Fandal pro běžná Atari s 64KB RAM a vytvořil zcela novou sadu všech úrovní. To vše pak nazval příznačně Deflektor II.

IJ4.COM

Indiana Jones 4 se nám svým bičem propráskal až do tohoto čísla Flopu. Atari verzi textovky podle původní ZX-Spectrum hry z roku 1989 od Madmax vyrobil Fly za vydatné pomoci Fandala, hudbu dodal Raster.

VIETMISE.COM

A ještě jedna předělávka hry od Fly, tentokrát jde o textovku Vietnamská mise. Opět více než intenzivně asistoval Fandal, s hudbami pak vypomohl PG a Raster.

RMTPL107.COM, ZMENY107.TCH, RMTPL107.DOC, BOMBJACK.RMT, WHOKNOWS.RMT, 4TK35.RMT, SUNSETOM.RMT

Nová verze 1.07 Atari RMT Playeru, český popis změn od předchozí verze a kompletní anglický popis ovládání.
K tomu přidáno pár pěkných nových RMT modulů z poslední doby.

PBASKEM4.COM, PBASKEM4.TCH, KILLACM4.COM

Dvě starší hry upravené Fandalem pro MultiJoy4: Proto Basketball M4+ a Killa Cycle M4.

 


FLOP 51

FLOP 51

 Download: Flop_51.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 51 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE51 COM 088
 4. FLOP51 COM 044
 5. FLOP  HYP 036
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. RUNBAS1 HYP 005
  ----------- 000
 8. OBSAH51ATCH 019
 9. OBSAH51BTCH 014
10. UVOD51 TCH 031
11. FLBROW51TCH 006
12. AKCE2008TCH 024
13. A07REALTTCH 042
14. INTERBOBTCH 094
15. YOOMPDEVTCH 064
16. SUPOTATOTCH 129
17. FORE9ZBATCH 067
18. FORE9ZBBTCH 121
19. FOREV9RSTCH 066
  ----------- 000
20. BELLJU1KCOM 009
21. BELLJU1KCAP 033
22. BELLJOVLTCH 006
  ----------- 000
23. BASMUS TCH 013
24. SUBMIMUSBAS 012
25. MUSDEM10BAS 020
26. MUSDEM11BAS 017
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0006
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 51 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. SWAPZ  COM 236
 4. SWAPZ  TCH 014
  ----------- 000
 5. VZAK2007COM 053
 6. VZAK2007TCH 147
  ----------- 000
 7. F9ARESULDOC 006
 8. RMTPL106COM 041
 9. AOKI  RMT 029
10. AOKI  DOC 001
11. ASPHERE RMT 023
12. ASPHERE DOC 002
13. FUNNY  RMT 034
14. FUNNY  DOC 001
15. HIGHTIDERMT 035
16. HIGHTIDEDOC 001
17. IMSURE RMT 023
18. IMSURE DOC 002
19. 30MIN  RMT 019
20. 30MIN  DOC 002
21. OUTLAW COM 009
22. OUTLAW DOC 002
23. JZB   COM 075
24. JZB   DOC 002
  ----------- 000
25. HOCKGAM4COM 048
26. SOCCGAM4COM 063
27. SURVIVM4COM 092
28. SURVIVM4TCH 003
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE51.COM

Systémové soubory a úvodní intro (dovoz z Japonska ;-)).

FLOP51.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH51A.TCH, OBSAH51B.TCH

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD51.TCH

Přemluvit šéfredaktora Zdeňka k napsání úvodníku je těžké, ale opět se nakonec povedlo.

FLBROW51.TCH

Informace o dalším novém vylepšení pro FlopReader.

AKCE2008.TCH

Kalendář (nejen čistě) Atari akcí v roce 2008. Účast na většině z nich je dobrovolně povinná.

A07REALT.TCH

Realtime text z Atariády 2007. Návštěvníci sice tentokrát byli dost skoupí na slovo, přesto několik vět naťukali.

INTERBOB.TCH

Bránil se zuby, bránil se nehty, ale nakonec ho Fandal přeci jen donutil prozradit o sobě nějaké ty bulvární informace. Interview s Robertem Petruželou (Bob!k/C.P.U.).

YOOMPDEV.TCH

Fandalův překlad rozhovoru s vývojářským týmem hry Yoomp! Publikováno se svolením šéfredaktora diskmagu RGCD, v němž byl zveřejněn anglický originál.

SUPOTATO.TCH

Zajímavý článek z dalekých krajin, o tom, jak si Pepax pochutnal na bramboře aneb návštěva tokijského retro hw shopu (Super Potato).

FORE9ZBA.TCH, FORE9ZBB.TCH

Foreveru 9 se opět zúčastnily dvě skupiny Ataristů z ČR. Zdeněk si během akce neustále dělal poznámky do sešitu a posléze dle nich napsal tento poutavý trachtát. (Z důvodu větší než malé velikosti je text rozdělen do dvou souborů.)

FOREV9RS.TCH

Raster komentuje některé příspěvky z Foreveru 9.

BELLJU1K.COM, BELLJU1K.CAP, BELLJOVL.TCH

Hra "Belljumper 1k" od MatoSimi, se kterou se účastnil MiniGame Compo 2007 v kategorii her o velikosti do 1024 bajtů. Přiložen i článek o vzniku této hry a popis ovládání.

BASMUS.TCH, SUBMIMUS.BAS, MUSDEM10.BAS, MUSDEM11.BAS

Raster uvádí další tři BASICové hudební prográmky z archívu a krátký popisný článeček.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

SWAPZ.COM, SWAPZ.TCH

Krásná nová logická hra od Fandala a PG, premiérově uvedená právě v tomto Flopu. Važme si toho a hrajme ji!

VZAK2007.TCH, VZAK2007.COM

Zdeňkovo milé povídání o Výjezdním Zasedání Atariklubu Prostějov (VZAK) 2007. A aby účastníci VZAKu mohli vykázat nějakou činnost, vytvořili během této akce i jedno úchvatné intro.

F9ARESUL.DOC

Výsledková listina Atari sekce Forever 9 v Trenčíně na Slovensku.

RMTPL106.COM, AOKI.RMT, AOKI.DOC, ASPHERE.RMT, ASPHERE.DOC, FUNNY.RMT, FUNNY.DOC, HIGHTIDE.RMT, HIGHTIDE.DOC, IMSURE.RMT, IMSURE.DOC, 30MIN.RMT, 30MIN.DOC

Player RMT modulů a příspěvky z hudební kategorie na Foreveru 9, jež byly vytvořeny v RMTrackeru (moduly byly vyextrahovány ze samospustitelných přehrávacích prográmků). Ke každému modulu přísluší textový popis od jeho autora - Nooly, Kozyca, Born/LaResistance, LiSU, Raster/C.P.U., Elan.

OUTLAW.COM, OUTLAW.DOC

Fandalovo milé joketro1kb z Foreveru 9 a příslušný infotext.

JZB.COM, JZB.DOC

Demo. Strašidlo Jožin z Bažin řádilo na Foreveru 9 a proplížilo se nám močálem i do Flopu 51.

HOCKGAM4.COM, SOCCGAM4.COM, SURVIVM4.COM, SURVIVM4.TCH

Tři starší hry upravené Fandalem pro MultiJoy4. Jmenovitě Hockey (Gamma Software 1981), Soccer (Gamma Software 1982) a Survivor (Synapse Software 1982). Vše tedy nově s přídomkem M4.

 


FLOP 50

FLOP 50

 Download: Flop_50.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 50 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE50 COM 064
 4. FLOP50 COM 035
 5. FLOP  HYP 034
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. G8VIEW1 HYP 003
  ----------- 000
 8. OBSAH50ATCH 016
 9. OBSAH50BTCH 015
10. UVOD50 TCH 020
11. FLBROWSETCH 006
12. AKCE2007TCH 017
13. ATAPV06ATCH 084
14. ATAPV06BTCH 084
15. A06REALTTCH 049
16. INTERVMSCAP 093
  ----------- 000
17. XEGSCONVTCH 078
  ----------- 000
18. SDSUB15MTCH 037
19. SDSUB15MPIC 062
  ----------- 000
20. MJNEWS TCH 036
21. MJ8R2007PIC 062
22. MJTESTERCOM 014
23. MJTESTERTCH 016
  ----------- 000
24. COMPMUSICOM 116
25. COMPMUSITCH 023
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0002
    Adresář strana B:
 1. *********** 019
  * FLOP 50 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 002
  ----------- 000
 3. FOREVE8ATCH 034
 4. FOREVE8BTCH 055
 5. F8ARESULDOC 004
 6. VIPER  COM 031
 7. VIPER  DOC 001
  ----------- 000
 8. MBLAST COM 110
 9. MBLAST TCH 008
  ----------- 000
10. CALOMIN COM 047
11. CALOMIN TCH 007
12. CLMVYVOJTCH 028
  ----------- 000
13. SPEEDUP COM 070
14. SPEEDUP TCH 022
  ----------- 000
15. HEADON COM 035
16. HEADON TCH 005
17. HEADON DOC 005
  ----------- 000
18. LIGHTUP COM 073
19. LIGHTUP CAP 017
20. LIGHTUP DOC 005
  ----------- 000
21. HOCKEYM4COM 034
22. SOCCERM4COM 066
23. MAZEWAM4COM 024
  ----------- 000

Celkove 0707
Volnych 0005

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE50.COM

Systémové soubory a úvodní intro.

FLOP50.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH50A.TCH,OBSAH50B.TCH

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku. Právě teď čtete obsah strany A.

UVOD50.TCH

Co má šéfredaktor Zdeněk na srdci, to na jazyku v úvodníku.

FLBROWSE.TCH

Informace o vylepšeních programu, pomocí něhož čtete magazín Flop.

AKCE2007.TCH

Kalendář Atari akcí v roce 2007, a že jich teda je!

ATAPV06A.TCH, ATAPV06B.TCH

Zdeňkovo povídání o Atariádě 2006. Tolik se nám rozpovídal, že rozsahem přesáhnul možnosti Flopbrowseru, a proto je jeho článek rozdělen na dvě části.

A06REALT.TCH

Realtime text z loňské Atariády Prostějov 2006.

INTERVMS.TCH

Interview s Martinem Šimečkem (MatoSimi).

XEGSCONV.TCH

Fandalovo zajímavé vyprávění o konvertování XEGS her na souborové verze.

SDSUB15M.TCH, SDSUB15M.PIC

Raster osvětluje důvody pro ustanovení nového standardu alternativního Atari SIO konektoru. Druhý soubor obsahuje obrázek se schématickým nákresem zapojení.

MJNEWS.TCH, MJ8R2007.PIC, MJTESTER.COM, MJTESTER.TCH

Badatelská činnost skupiny C.P.U. přinesla své ovoce - víme už konečně vše o MultiJoyi a prozradíme vám to v tomto článku. Dále přiloženo schéma vylepšeného MultiJoy8 (rev.2007), nový prográmek na testování MultiJoye a jeho popis.

COMPMUSI.COM, COMPMUSI.TCH

Basicové hudební demíčko Computer music z roku 1990 z Rasterova archívu. Dále povídání o zajímavé technice jenž toto prastaré demčo používá.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

FOREVE8A.TCH, FOREVE8B.TCH

Zdeňkova dvoudílná sága o účasti na největší mezinárodní 8bitové demopárty ve střední Evropě, Foreveru 8.

F8ARESUL.DOC

Výsledková listina Atari sekce z Foreveru 8 v Trenčíně na Slovensku.

VIPER.COM, VIPER.DOC

Obrázek Fighting Viper MKII, s nímž se Honza Křupka účastnil gfx soutěže. Přiložen taktéž originální infotext soubor.

MBLAST.COM, MBLAST.TCH

Krásná logická hra Mind Blast od programátora Fandala, kterou vytvořil ve spolupráci s grafikem a hudebníkem PG.

CALOMIN.COM, CALOMIN.TCH, CLMVYVOJ.TCH

Michael Kalouš alias Baktra vám přináší novou hru Caverns of the lost miner, naprogramovanou v jazyce C (cross-compiler CC65).

V prvním článku popisuje hru samotnou, ve druhém je zajímavé povídání ze zákulisí vývoje.

SPEEDUP.COM, SPEEDUP.TCH

Zbrusu nová závodní gamesa od Rastera, podporující síťovou hru až 4 hráčů s počítači propojenými pomocí interface Multilink.

HEADON.COM, HEADON.TCH, HEADON.DOC

Rasterova Atari verze jeho oblíbené staré coin-op hry Head On, popis v češtině a v angličtině.

LIGHTUP.COM, LIGHTUP.CAP, LIGHTUP.DOC

MatoSimi uvádí hru Ligh UP! Dále přikládá slovenskou verzi manuálu rozšířenou o povídání o výrobě této hry a původní anglický manuál.

HOCKEYM4.COM, SOCCERM4.COM, MAZEWAM4.COM

Tři Fandalem upravené hry pro interface MultiJoy4, jmenovitě:
Major League Hockey M4
Soccer M4
Maze War M4

 


FLOP 49

FLOP 49

 Download: Flop_49.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 49 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE49 COM 094
 4. FLOP49 COM 043
 5. FLOP  HYP 045
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. G8VIEW1 HYP 003
  ----------- 000
 8. OBSAH49ATCH 016
 9. OBSAH49BTCH 012
10. UVOD49 TCH 022
11. AKCE2006TCH 005
12. A05REALTTCH 030
13. FOREV7A TCH 082
14. FOREV7B TCH 115
15. ABBU05REDOC 008
16. F7ARESULDOC 010
17. NOISE06RDOC 011
18. INTERVPGTCH 114
  ----------- 000
19. JAGPAD TCH 026
20. JAGPAD GR8 062
21. JAG2JOY GR8 062
  ----------- 000
22. SXEGSRACTCH 030
23. SXEGSBNKCOM 009
  ----------- 000
24. HYPERTXTCOM 035
25. INDEX  HYP 009
26. SOUBOR1 DOC 001
27. SOUBOR2 TCH 002
28. SOUBOR3 CAP 003
29. SOUBOR4 HYP 003
30. SOUBOR4 ASM 019
31. MAKEHYP COM 013
32. INDEX  TCH 009
33. HYPERTXTTCH 011
34. MAKEHYP TCH 024
  ----------- 000
35. EASTERN COM 031
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0007
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 49 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. A4R   COM 080
 4. A4R   TCH 024
  ----------- 000
 5. MJSWBUG TCH 032
 6. MJGREV2 TCH 014
 7. CERVI2R2COM 107
 8. SEALR2 COM 058
  ----------- 000
 9. CUBICO11COM 166
  ----------- 000
10. STEREOTSCOM 036
11. STEREOTSTCH 016
  ----------- 000
12. RMTPL106COM 041
13. RMTPL106DOC 010
14. CHANG106TCH 005
15. SATELLITRMT 062
16. THREEHT RMT 048
17. THRUST RMT 014
18. GERAPPAARMT 030
  ----------- 000
19. NOISE06ATCH 088
20. NOISE06BTCH 082
  ----------- 000
21. IQTEST TCH 046
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0008

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE49.COM

Systémové soubory a úvodní intro.

FLOP49.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH49A.TCH, OBSAH49B.TCH

Obsah obou stran magazínu s krátkými popisy ke každému příspěvku.

UVOD49.TCH

Tradiční úvodník od tradičního Zdeňka.

AKCE2006.TCH

Kalendář Atari akcí v roce 2006.

A05REALT.TCH

Realtime text z loňské Atariády Prostějov 2005.

FOREV7A.TCH, FOREV7B.TCH

Zdeňkovo povídání o naší účasti na akci Forever 7 v Trenčíně na Slovensku.

ABBU05RE.TCH

Výsledky soutěže "ABBUC Software Contest 2005" a "ABBUC Hardware Contest 2005".

F7ARESUL.DOC

Výsledky Atari sekce na největší mezinárodní 8bitové demopárty ve střední Evropě, Foreveru 7.

NOISE06R.DOC

Výsledková listina z Noise párty 2006 v Košicích na Slovensku.

INTERVPG.TCH

Interview se Zdeňkem Eisenhammerem (PG).

JAGPAD.TCH, JAGPAD.GR8, JAG2JOY.GR8

Článek o možnostech připojení Atari Jaguar Joypadu k 8bitovému Atárku pro vás napsal Honza Křupka. Doplněno dvěma obrázky se schématy.

SXEGSRAC.TCH, SXEGSBNK.COM

Článek o S/XEGS RAMCARTu 128KB by C.P.U. a prográmek zobrazující schéma bankování paměti RAMcartu (spouští se přímo z hypertextu).

HYPERTXT.COM, INDEX.HYP, SOUBOR1.DOC, SOUBOR2.TCH SOUBOR3.CAP,SOUBOR4.HYP, SOUBOR4.ASM, MAKEHYP.COM, INDEX.TCH, HYPERTXT.TCH, MAKEHYP.TCH

Sada programů, popisů, systémových a textových ukázkových souborů pro vytvoření vlastního hypertextu.

EASTERN.COM

Radkův obrázek "Easter Night" do GFX soutěže na Noise párty 2006.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

A4R.COM, A4R.TCH

Zbrusu nová (nejen) multijoyová úžasná gameska Astro4 Road od Fandala.

MJSWBUG.TCH, MJGREV2.TCH, CERVI2R2.COM, SEALR2.COM

Článek o zjištěných problémech s ovládáním MultiJoy interface, o nových verzích dvou MJ her a tyto nové verze her Červi2 rev.2 a Shot'em all rev.2.

CUBICO11.COM

Opravená verze 1.1 hry Cubico od Fandala.

STEREOTS.COM, STEREOTS.TCH

Prográmek na otestování stereo rozšíření 8bit Atárka a popis včetně vysvětlení způsobu detekce.

RMTPL106.COM, RMTPL106.TCH, SATELLIT.RMT, THREEHT.RMT, GERAPPAA.RMT, THRUST.RMT

Nová verze 1.06 Atari RMT playeru a soubor s popisem změn. Dále přiloženy čtyři ukázkové RMT skladby (Satellite One, Three Hundred Thirteen, Gerappppaaa a Thrust).

NOISE06A.TCH, NOISE06B.TCH

Zdeňkova reportáž z výletu na Noise párty 2006 na Slovensko. Dopsal a dodal ji 3 dny po absolutně poslední uzávěrce magazínu (5 dní před Atariádou) - tady aspoň vidíte, jak čerstvé informace vám přinášíme. ;-)

IQTEST.TCH

Kopie manuálu k Výhernímu IQ-testu, který se nachází na samostatné bonusové disketě.

 


FLOP 48

FLOP 48

 Download: Flop_48.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 48 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE48 COM 093
 4. FLOP48 COM 043
 5. FLOP  HYP 046
 6. RUNNER1 HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH48ATCH 014
 8. OBSAH48BTCH 013
 9. UVOD48 TCH 023
10. A04RTIMETCH 061
11. UNCON04 TCH 097
12. BYTEFE05TCH 121
13. ABBU05SWTCH 021
14. ABBU05HWTCH 040
15. IFANDAL TCH 083
16. LEMMINGSTCH 054
17. IDEDISKYTCH 065
  ----------- 000
18. DIVIDEV2TCH 015
19. DIVIDE ASM 012
  ----------- 000
20. SHOW10 TCH 039
21. SHOW10A ASM 011
22. SHOW10B ASM 017
23. SHOW10A COM 001
24. SHOW10B COM 002
  ----------- 000
25. TCHEKO13COM 036
26. TCHEKO13TCH 021
27. EDIT13 COM 034
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 48 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. CUBICO COM 124
 4. CUBICO TCH 029
  ----------- 000
 5. TRIPEAKSCOM 062
  ----------- 000
 6. MESTASR COM 123
  ----------- 000
 7. LASERBLACOM 107
 8. LASERBLACAP 048
  ----------- 000
 9. CERVI2 COM 106
10. CERVI2 TCH 047
  ----------- 000
11. RMTPL105COM 040
12. RMTPL105TCH 010
13. PAULTHEPRMT 047
14. ITDOESNTRMT 050
  ----------- 000
15. MINIGAMETCH 052
16. ASTERAXICOM 016
17. MAHNAMALCOM 027
18. SUPERFLYCOM 009
19. MICRODSHCOM 009
20. ROCKETBOCOM 009
21. ASTROROACOM 009
  ----------- 000
22. F6ARESULDOC 008
23. FAFIK  COM 009
24. FAFIK  DOC 003
25. THESTORMCOM 009
26. THESTORMDOC 002
27. FIREWORXCOM 009
28. FIREWORXDOC 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE48.COM

Systémové soubory a úvodní demčo.

FLOP48.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a jeho další datové a podpůrné moduly.

OBSAH48A.TCH, OBSAH48B.TCH

Obsah magazínu - krátký popis všech příspěvků - každá strana je v samostatném souboru.

UVOD48.TCH

Tradiční úvodník, netradičně od Radka.

A04RTIME.TCH

Realtime text z loňské Atariády Prostějov (2004).

UNCON04.TCH

Zdeňkovo povídání o naší účasti na akci Unconvetional 2004 v Německu.

BYTEFE05.TCH

Zdeňkovo povídání o naší účasti na akci Bytefest 2005 v Praze.

ABBU05SW.TCH, ABBU05HW.TCH

Česká verze pravidel pro soutěž "ABBUC Software Contest 2005" a "ABBUC Hardware Contest 2005".

IFANDAL.TCH

Interview s Františkem Hourou (Fandal).

LEMMINGS.TCH

Fandalovo povídání o tom, jak zachraňoval hru Lemmings.

IDEDISKY.TCH

Článek od Honzy Křupky (krupkaj/JaySoft) s informacemi o IDE discích na 8bit Atari.

DIVIDEV2.TCH, DIVIDE.ASM

Popis změn a opravená verze assemblerové knihovny pro celočíselné dělení.

SHOW10.TCH SHOW10A.ASM, SHOW10B.ASM SHOW10A.COM, SHOW10B.COM

Kurs assembleru - zobrazování desítkového čísla.

TCHEKO13.COM, TCHEKO13.TCH, EDIT13.COM

Nová verze 1.3 textového editoru Tcheko a soubor s popisem. Dále nová verze "ořezané" varianty Tcheko editoru - Edit 1.3.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

CUBICO.COM, CUBICO.TCH

Skvělá logická gamesa od Fandala. Přiložen textový dokument s pravidly hry a popisem ovládání.

TRIPEAKS.COM

Poopravená verze logické hry TriPeaksXE, též od Fandala.

MESTASR.COM

Zeměpisná hra - určování pozic měst na Slovensku. Autorem je Fly.

LASERBLA.COM, LASERBLA.CAP

MatoSimiho logická hra. Skvělou hudbu pro ni mu udělal Greg/Grayscale.

CERVI2.COM, CERVI2.TCH

Druhé pokračování klasické MultiJoyové hry Červi, nyní až pro 16 hráčů.

RMTPL105.COM, RMTPL105.TCH, PAULTHEP.RMT, ITDOESNT.RMT

Nová verze 1.05 přehrávače RMT hudebních modulů. Přiložen popis novinek v této verzi, dále pak dva nové songy "Paul the Penguin" a "It Doesn't Matter".

MINIGAME.TCH, ASTERAXI.COM, MAHNAMAL.COM, SUPERFLY.COM, MICRODSH.COM, ROCKETBO.COM, ASTROROA.COM

Článek od Fandala o MiniGame soutěžích. Na ukázku přidány některé z programů zmíněných v textu.

F6ARESUL.DOC, FAFIK.COM, FAFIK.DOC, THESTORM.COM, THESTORM.DOC, FIREWORX.COM, FIREWORX.DOC

Výsledky demopárty Forever 6 pro Atari, první tři prográmky z kategorie Intro 1KB a jejich popisy.

 


FLOP 47

FLOP 47

 Download: Flop_47.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 47 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE47 COM 072
 4. FLOP47 COM 043
 5. FLOP  HYP 040
 6. RUNNER1 HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH47ATCH 014
 8. OBSAH47BTCH 012
 9. UVOD47 TCH 013
10. NEWS47 TCH 018
11. AKCE2004TCH 006
12. HODY2003TCH 104
13. RTAH2003TCH 076
14. FORE5RSTTCH 139
15. FORE5ZB TCH 082
  ----------- 000
16. DIVIDE TCH 020
17. DIVIDE ASM 008
18. PRIKLDIVASM 009
  ----------- 000
19. COMMANDOTCH 022
20. COMMSCR1HYP 050
21. COMMSCR2HYP 045
  ----------- 000
22. TCHEKO12COM 041
23. TCHEKO12TCH 013
  ----------- 000
24. MESTACR XEX 138
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0001
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 47 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. HEXXAGONXEX 138
 4. HEXXAGONTCH 034
  ----------- 000
 5. F5ARESULDOC 008
 6. PLO   COM 009
 7. PLO   TXT 003
 8. EXE   COM 009
 9. EXE   TXT 003
10. HELLIX COM 009
11. HELLIX DOC 002
12. VCITY  COM 008
13. VCITY  DOC 002
14. GLENCHESCOM 009
15. GLENCHESDOC 001
  ----------- 000
16. BASIX  COM 141
17. BASIX  DOC 002
  ----------- 000
18. RMTDEMO XEX 137
19. RMT11216TCH 037
  ----------- 000
20. RMTPL103XEX 036
21. RMTPL103TCH 030
22. FSOUNDS RMT 047
23. TIMETT RMT 029
24. FLATFISHRMT 022
25. DELUX8CHRMT 040
26. GARYDENIRMT 040
27. THERMOS7RMT 065
28. WHITELMPRMT 025
29. ENIGMAP2RMT 056
30. TEENSPIRRMT 011
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0014

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE47.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko od Raster/C.P.U.

FLOP47.COM, *.HYP

FlopReader (hypertextový zobrazovací program) a další jeho datové a podpůrné moduly.

OBSAH47A.TCH, OBSAH47B.TCH

Obsah magazínu - krátký popis všech příspěvků - každá strana v samostatném souboru.

UVOD47.TCH

Tradiční úvodník od šéfredaktora Zdeňka Buriana.

NEWS47.TCH

I tentokrát vám několik krátkých novinek sepsal Radek.

AKCE2004.TCH

Informace o tradičních 8bitových Atari akcích v ČR v letošním roce 2004.

HODY2003.TCH, RTAH2003.TCH

Zdeňkovo povídání o Atari hodech ve Vojkovicích na podzim 2003 a autentický real time text z této akce (bez jazykových úprav).

FORE5RST.TCH

Radkovo sáhodlouhé povídání o dalším ročníku největší multiplatformní 8bitové demopárty - Forever Five, konané v Trenčíně na Slovensku.

FORE5ZB.TCH

Také povídání o Foreveru 2004, ovšem z pohledu Zdeňka.

DIVIDE.TCH, DIVIDE.ASM, PRIKLDIV.ASM

Další díl nepravidelného kursu Assembleru na téma: Jak řešit celočíselné dělení.

COMMANDO.TCH, COMMSCR1.HYP, COMMSCR2.HYP

Informace o hře Commando a dva ukázkové screenshoty (zobrazují se přímo z FlopReaderu).

TCHEKO12.COM, TCHEKO12.TCH

Nová vylepšená verze českého textového editoru Tcheko od Raster/C.P.U.

MESTACR.XEX

Petr Svoboda / Fly vám přináší vědomostní hru, v níž si prověříte své znalosti zeměpisu ČR.

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul, potřebný pro spouštění programů přímo z FlopReaderu v případě otočení diskety na stranu B.

HEXXAGON.XEX, HEXXAGON.TCH

Nová skvělá hra od Františka Houry (Fandal) - Atari verze logické hry Hexxagon. Přiložen i popis ovládání a pravidla.

F5ARESUL.DOC

Výsledky soutěže na demopárty Forever Five - Atari sekce.

PLO.COM,PLO.TXT, EXE.COM,EXE.TXT, HELLIX.COM, HELLIX.DOC, VCITY.COM, VCITY.DOC, GLENCHES.COM, GLENCHES.DOC

Prvních pět nejlepších dílek na Foreveru 5 v kategorii Intro 1 KB.

BASIX.COM, BASIX.DOC

Jediné demo pro Atari na Foreveru 5 - Basix od Raster/C.P.U.

RMTDEMO.XEX

Demíčko přehrávající Atari verze dvou známých modulů, vytvořených pomocí RMT trackeru.

RMTPL103.XEX, RMTPL103.TCH, FSOUNDS.RMT, TIMETT.RMT, FLATFISH.RMT, DELUX8CH.RMT, GARYDENI.RMT, THERMOS7.RMT, WHITELMP.RMT, ENIGMAP2.RMT, TEENSPIR.RMT

Atari RMT player verze 1.03 a text s jeho popisem. RMTPLayer umožňuje na Atárku přehrávat RMT moduly. Přibaleny jsou i tři skladby, co měly svou premiéru na Foreveru Five, a dalších 6 skladeb, co se účastnily v letošním roce 6502 compa či jiných soutěží, případně se nově objevily na Internetu.

 


FLOP 46

FLOP 46

 Download: Flop_46.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 46 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE46 COM 066
 4. FLOP46 COM 043
 5. FLOP  HYP 041
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. AUTORUN BAS 001
  ----------- 000
 8. OBSAH46ATCH 013
 9. OBSAH46BTCH 011
10. UVOD46 TCH 022
11. NEWS46 TCH 012
12. AKCE2003TCH 011
  ----------- 000
13. CB2002 TCH 144
14. AH2002RTTCH 118
15. FOREVERQTCH 087
  ----------- 000
16. AMYCHIP TCH 071
  ----------- 000
17. GTIAPPENDOC 074
18. GTIAPPCZTCH 078
  ----------- 000
19. SE12  COM 034
20. SE12  DOC 057
  ----------- 000
21. RMTABOUTTCH 037
22. RMT111 DOC 011
23. DELTA  XEX 030
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0005
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 46 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
  ----------- 000
 3. TBASIC COM 146
 4. AUTORUN BAS 001
  ----------- 000
 5. G8C   TBA 049
 6. G8C   TCH 068
 7. FORT320 G8C 103
 8. FORTG8C TCH 007
 9. FORT320 XEX 044
10. FORT320 DOC 002
  ----------- 000
11. FQARESULDOC 007
12. DRAB  XEX 009
13. DRAB  DOC 006
14. WOW1K  XEX 008
15. WOW1K  DOC 002
16. FW   XEX 007
17. FW   DOC 002
  ----------- 000
18. SEAL  XEX 056
19. SEAL  TCH 021
  ----------- 000
20. QUADROM4XEX 012
  ----------- 000
21. TRIPEAKSCOM 062
22. TRIPEAKSTCH 046
  ----------- 000
23. SNIPER DAT 228
24. SNIPER COM 007
25. SNIPER HST 005
26. SNIPER TCH 013
  ----------- 000
27. FIRST  XEX 027
28. HORROR XEX 022
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0007

Obsah strana A:

AUTORUN.BAT, TITLE46.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP46.COM, *.HYP

FlopReader, hypertextový zobrazovací program, se svými datovými a podpůrnými moduly.

OBSAH46A.TCH, OBSAH46B.TCH

Obsah magazínu - každá strana v samostatném souboru.

UVOD46.TCH

A jako obvykle úvodník.

NEWS46.TCH

I tentokrát vám několik krátkých novinek sepsal Radek.

AKCE2003.TCH

Informace o tradičních Atari akcích v ČR v letošním roce 2003.

CB2002.TCH

Zdeňkova sáhodlouhá reportáž z loňského setkání ataristů v Českých Budějovicích.

AH2002RT.TCH

Realtime text z Atari Hodů 2002 ve Vojkovicích. (Bez jakýchkoliv korektorských úprav.)

FOREVERQ.TCH

Radkova reportáž ze skvělé demopárty - Foreveru4 v Trenčíně na Slovensku.

AMYCHIP.TCH

Jindroush přináší velmi zajímavé historické informace o AMY čipu a modelu Atari 65XEM.

GTIAPPEN.DOC, GTIAPPCZ.TCH

Anglický popis nově vynalezených grafických GTIA módů od nejlepšího kodera Fox/Taquart. A český překlad.

SE12.COM, SE12.DOC

Mikro uvádí inovovanou verzi Sprite Editoru 1.2 i s anglickou dokumentací.

RMTABOUT.TCH, RMT111.DOC, DELTA.XEX

Povídání o novém cross-platform hudebním trackeru, výpis hlavních vlastností a ukázková skladba (další dvě ukázky jsou na straně B).

Obsah strana B:

Obsah strana B:

RUNNER2.HYP

Systémový modul FlopReaderu, potřebný v případě otočení diskety na stranu B.

TBASIC.COM,AUTORUN.BAS

Turbobasic a samozaváděcí prográmek, který zajistí načtení a spuštění G8C.

G8C.TBA, G8C.TCH, FORT320.G8C, FORTG8C.TCH, FORT320.XEX, FORT320.DOC

Grafický editor v Turbobasicu pro vytváření multibarevných obrázků v nejjemnějším módu, manuál a ukázky.

FQARESUL.DOC

Výsledky ForeverQ Atari sekce.

DRAB.XEX, DRAB.DOC, WOW1K.XEX, WOW1K.DOC, FW.XEX,FW.DOC

První tři dílka z kategorie Intro 1 KB.

SEAL.XEX, SEAL.TCH

Nová akční střílečka pro jeden MultiJoy16 a až 16 hráčů.

QUADROM4.XEX

Upravená verze starodávné hry Quadrotron pro inteface MultiJoy4.

TRIPEAKS.COM, TRIPEAKS.TCH

František Houra / Fandal uvádí skvělou Atari verzi karetní hry TriPeaks.

SNIPER.*, SNIPER.TCH

Hra Sniper se svými datovými soubory a popis.

FIRST.XEX, HORROR.XEX

Další dvě ukázkové skladby vytvořené v RMT trackeru (nevešly se na stranu A).

 


FLOP 45

FLOP 45

 Download: Flop_45.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 45 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTORUN BAT 001
 3. TITLE45 COM 067
 4. FLOP45 COM 043
 5. FLOP  HYP 038
 6. RUNNER1 HYP 004
 7. G8VIEW1 HYP 003
  ----------- 000
 8. OBSAH45ATCH 020
 9. OBSAH45BTCH 009
10. UVOD45 TCH 017
11. FLOPREADTCH 006
12. RSNEWS45TCH 017
13. AKCECZ02TCH 014
14. IVANMCZ TCH 110
15. FORE3RSTTCH 087
16. FOREV3ZBTCH 110
17. F3ARESULDOC 006
18. SELFDEMOTCH 023
  ----------- 000
19. CIOASM TCH 020
  ----------- 000
20. CC65V280TCH 028
21. SIEVE  C  014
  ----------- 000
22. A800IPAQCOM 030
23. A800IPAQTCH 049
  ----------- 000
24. TCHEKO11COM 034
25. TCHEKO11TCH 027
  ----------- 000
26. SE11  COM 031
27. SE11  DOC 052
28. SE11CZ TCH 053
29. SE11POZNTCH 006
  ----------- 000
30. MJOYQUADTCH 022
31. QUADROTRCOM 011
32. QUADROTRDOC 005
33. QUADROCZTCH 006
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0008
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 45 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. RUNNER2 HYP 004
 3. G8VIEW2 HYP 003
  ----------- 000
 4. MULTIDSHCOM 271
 5. MULTIDSHDOC 081
 6. MDSHCZ CAP 073
 7. HARDWAREPIC 062
  ----------- 000
 8. FREECELLCOM 062
 9. FREECELLTCH 040
  ----------- 000
10. MAGN2002COM 177
11. MAGN2002TCH 024
  ----------- 000
12. TEXTOVKACOM 069
  ----------- 000
13. SELFDEMOCOM 096
14. SELFDEMODOC 001
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0008

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTORUN.BAT, TITLE45.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP45.COM, *.HYP

Hypertextový zobrazovací program zvaný Flopreader se svými datovými a podpůrnými moduly.

OBSAH45A.TCH, OBSAH45B.TCH

Obsah magazínu - každá strana v samostatném souboru.

UVOD45.TCH

Zdeňkův úvodník.

FLOPREAD.TCH

Informace o nových vylepšeních ve Flopreaderu.

RSNEWS45.TCH

Několik krátkých novinek vám tentokráte sepsal Radek.

AKCECZ02.TCH

Informace o Atari akcích v ČR v letošním roce 2002.

IVANMCZ.TCH

Rozhovor s Ivanem Mackintoshem. Připravil Michal Garbaciak (Dracon/Taquart), český překlad Zdeněk Eisenhammer (PG).

FORE3RST.TCH, FOREV3ZB.TCH, F3ARESUL.DOC

Radkova a Zdeňkova reportáž z letošního Foreveru3 plus Atari výsledková listina.

SELFDEMO.TCH

Textík o okolnostech vzniku demoprogramu SELF DEMO.

CIOASM.TCH

Popis s názorným příkladem, jak naprogramovat v Assembleru vstupně/výstupní operace OPEN, BGET, BPUT a CLOSE s využitím CIO.

CC65V280.TCH, SIEVE.C

Článek od Radka o nové verzi 2.8.0 crosscompileru CC65 a o jeho testech. Přiložena ukázka testovacího zdrojového kódu pro výpočet prvočísel.

A800IPAQ.COM, A800IPAQ.TCH

Jiří Svoboda / JirkaS krátce píše o jeho portu emulátoru Atari800 pro kapesní počítač iPAQ. Přiložený prográmek zobrazuje iPAQ se spuštěnou hrou Draconus.

TCHEKO11.COM, TCHEKO11.TCH

Radek Štěrba / Raster představuje první verzi textového editoru Tcheko edit 1.1 a krátký manuál k němu.

SE11.COM, SE11.DOC, SE11CZ.TCH, SE11POZN.TCH

Miro Kropáček / MiKRO uvádí Sprite Editor - malý nástroj pro vytváření sprite animací s některými novými možnostmi. Přiložen je manuál v Angličtině, český překlad a dodatek.

MJOYQUAD.TCH

Článek o jiné variantě interface pro 4 joysticky a o otázkách jeho kompatibility s interfacem MultiJoy.

QUADROTR.COM, QUADROTR.DOC, QUADROCZ.TCH

Hra Quadro-Tron pro 4 hráče, anglický popis a jeho český překlad.

Obsah strana B:

*.HYP

Systémové moduly Flopreaderu, potřebné v případě otočení diskety na stranu B.

MULTIDSH.COM, MULTIDSH.DOC, MDSHCZ.CAP, HARDWARE.PIC

Jirka Bernášek / BEWESOFT uvádí MULTI DASH, síťovou hru pro 1-8 hráčů/Atárek. V přiložených souborech je anglický a český popis ke hře i k síťovému interface + obrázek se schématem.

FREECELL.COM, FREECELL.TCH

František Houra / Fandal pro Vás vytvořil Atárkový klon známé karetní hry FreeCell.

MAGN2002.COM, MAGN2002.TCH

Upravená verze původní logické hry Magnenit - Magnetit 2002, od Radka Štěrby / Raster.

TEXTOVKA.COM

Jiří Svoboda / JirkaS uvádí obnovenou premiéru textové hry "Prochazka v C...", naprogramované v jazyce C. (Dodatečně zkomprimováno.)

SELFDEMO.COM, SELFDEMO.DOC

Nové, přesto již téměř legendární, demo z letošního Foreveru: SELF DEMO od Raster / C.P.U.

 


FLOP 44

FLOP 44

 Download: Flop_44.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE44 COM 074
 3. FLOP44 COM 042
 4. SYSTEM HYP 056
 5. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 6. OBSAH44ACAP 014
 7. OBSAH44BCAP 012
 8. UVOD44 CAP 011
 9. HOTNEW44CAP 013
10. ATARIX CAP 013
  ----------- 000
11. CB2001 CAP 099
12. FOR2E3SECAP 085
13. F2RESULTTXT 006
14. FOR2001 CAP 127
15. ATA2000 CAP 125
16. HODY2000CAP 063
17. UNC2000ACAP 078
18. UNC2000BCAP 083
  ----------- 000
19. INETUNIXCAP 064
20. LUNIX  TXT 003
  ----------- 000

Celkove 1011
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. MULTRIS COM 101
 2. MULTRIS CAP 023
  ----------- 000
 3. RECT80 COM 008
 4. RECT80 CAP 032
 5. RECT80 TXT 002
 6. SEARCH65COM 070
 7. SEARCH65CAP 035
 8. SEARCH65TXT 002
 9. ANTS  COM 016
  ----------- 000
10. DUUM  COM 078
11. DUUM  CAP 021
12. DUUM  C  084
13. CC65  CAP 068
  ----------- 000
14. HISTORY COM 141
15. TRAIN  COM 146
16. POISON COM 161
  ----------- 000
17. UTURLOADCOM 007

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE44.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP44.COM, RUNNER.HYP

Hypertextový čtecí program se svým podpůrným spouštěčem binárních souborů.

SYSTEM.HYP

Hlavní hypertextový modul s odkazy na jednotlivé soubory. Používá ho program FLOP44.COM

OBSAH44?.CAP

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.

UVOD44.CAP

Jen docela malý úvodníček.

HOTNEW44.CAP

Skupinka opravdu čerstvých, ale hlavně kratších zpráviček.
(harddisk, Multijoy, Hody, Německo)

ATARIX.CAP

Recenze magazínu Atarix č.1/2001

CB2001.CAP

V Českých Budějovicích šel organizátor v roce 2001 do extrému - datum konání v únoru.

FOR2E3SE.CAP, FOR2001.CAP, F2RESULT.TXT

Forever 2E3 Second Edition - druhý ročník osmibitové demobit akce na Slovensku. Reportáže a výsledky.

ATA2000.CAP

Jirka Bernášek popisuje svoji návštěvu Atariády v Prostějově v roce 2000.

HODY2000.CAP

Akce v Brně minulý rok, pořadatel ST klub Brno.

UNC2000A.CAP, UNC2000B.CAP

Setkání v Německu Unconventional párty v září 2000. Velmi zajímavá akce. Text je pro svoji šílenou délku rozdělen.

INETUNIX.CAP, LUNIX.TXT

Jirka pojednává o výhledových možnostech připojení Atárka na Internet a použití OS Unixového stylu.

Obsah strana B:

FLOP 44, strana B

Strana B je formátována standardním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.

MULTRIS.COM, MULTRIS.CAP

Zde má premiéru nová hra pro interface Multijoy a až 4 hráče.

RECT80.COM, RECT80.CAP, RECT80.TXT

Intro z loňského ročníku demopárty Forever s popisem. Soubor TXT není důležitý, jde jen o obecné info a standardní způsob šíření programů.

SEARCH65.COM, SEARCH65.CAP, *.TXT

Spustitelný obrázek z letošního Foreveru a popis principu.

ANTS.COM

Real-time příspěvek, bez popisu, ale zato zmiňovaný v obou reportážích z letošního Foreveru.

DUUM.COM, DUUM.CAP, DUUM.C

Jednoduchá konverzační textová hra dělaná přímo pro FLOP i se zdrojovým kódem v jazyze C.

CC65.CAP

Popis crosscompileru v němž byl DUUM kompilován.

HISTORY.COM, TRAIN.COM, POISON.COM

Historie Atari jako samospustitelný program a dvě dema od Jirky Pechera, hudbu dělal jeho kolega.

UTURLOAD.COM

Zavaděč Uniturbo vytažený z cartridge do souboru pro načítání her z MEGA CD. (Obyčejné T2000 nestačí)

 


FLOP 43

FLOP 43

 Download: Flop_43.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE43 COM 066
 3. FLOP43 COM 043
 4. SYSTEM HYP 051
 5. G8VIEW HYP 003
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH43ACAP 013
 8. OBSAH43BCAP 014
 9. UVOD43 CAP 020
10. HOTNEW43CAP 025
11. QMEGKEYSCAP 008
  ----------- 000
12. CB2000 CAP 061
13. TRENCINRCAP 060
14. TRENCINZCAP 051
15. FRECON99CAP 059
  ----------- 000
16. GTSNCCZ CAP 120
17. GTIASNC1PIC 062
18. GTIASNC2PIC 062
19. GTIASNC3PIC 062
20. GTIASNC4PIC 062
21. GTIASYNCTXT 127
  ----------- 000

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. VOLLEYB COM 089
 2. VOLLEYB CAP 011
 3. PREDATORCOM 182
 4. PREDATORCAP 013
  ----------- 000
 5. RSTOS31 COM 026
 6. RSTOS37 COM 025
 7. TOS41BLPCOM 031
 8. TOSY  CAP 050
 9. TOS41BLPCAP 034
10. HILOAD42COM 018
11. HILOAD42CAP 013
12. CPSCP4HICOM 019
13. CPSCP4HICAP 013
  ----------- 000
14. TTBASIC2COM 160
15. FROMT  TBA 012
16. DIRTOT TBA 015
17. FROMTOT CAP 012
18. COLOMBO TBA 065
19. COLOMBO CAP 045
20. XFILES COM 177

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE43.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP43.COM, G8VIEW.HYP, RUNNER.HYP

Hypertextový čtecí program se svým podpůrným prohlížečem monochromatických obrázků (GR.8) a spouštěčem binárních souborů.

SYSTEM.HYP

Hlavní hypertextový modul s odkazy na jednotlivé soubory. Používá ho program FLOP43.COM

OBSAH43?.CAP

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.

UVOD43.CAP

ZB se zase rozepisuje. Čte to někdo?

HOTNEW43.CAP

Skupinka původně čerstvých, ale hlavně kratších zpráviček.
(emulátor A800, DeeGee, ATARIX, akce v Polsku, Německu a u nás, AK PV na internetu)

CB2000.CAP

V Českých Budějovicích byla letos v březnu první akce v roce 2000 u nás.

TRENCINR.CAP, TRENCINZ.CAP

Forever - nová osmibitová demobit akce na Slovensku. Píší o ní hned dva členové naší redakce.

FRECON99.CAP

Pátý ročník plzeňské akce v roce 1999 na podzim.

QMEGKEYS.CAP

Užitečné klávesové kombinace na přepínání jednotek pod operačním systémem Q-MEG.

GTSNCCZ.CAP, GTIASYNC.TXT,
GTIASNC1.PIC, GTIASNC2.PIC, GTIASNC3.PIC, GTIASNC4.PIC

Jirka Bernášek řeší opravu vadných obvodů GTIA. Kompletní balík obsahuje i text v angličtině a čtyři doprovodné obrázky.

Obsah strana B:

FLOP 43, strana B

Strana B je formátována standardním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.

VOLLEYB.COM, VOLLEYB.CAP

Jednoduchá hra pro dva hráče. Starší, ale dosud veřejně nepublikovaná.

PREDATOR.COM, PREDATOR.CAP

Střílečka pro jednoho hráče, jinak charakteristika stejná jako u předchozí.

RSTOS31.COM, RSTOS37.COM, TOSY.CAP

Upravené verze kazetového systému TOS, které si dělal Radek pro svoje vlastní používání.

TOS41BLP.COM, TOS41BLP.CAP

Jiná verze úpravy od Jirky.

HILOAD42.COM, HILOAD42.CAP

Speciální Turbozavaděč od Radka dělaný s ohledem na co nějvětší slučitelnost s různými zaváděcími adresami.

CPSCP4HI.COM, CPSCP4HI.CAP

Compresscopy, program o jehož možnostech se už ve FLOPu psalo. Opět pouze pro kazetové použití.

TTBASIC2.COM

Interpret jazyka Turbobasic s úpravami od Jirky Richtra. Dali jsme ho sem po určitém váhání zejména kvůli následující kopírce.

FROMT.TBA, DIRTOT.TBA, FROMTOT.CAP

Pro automatizované kopírování mezi disketou a kazetovým formátem Turbo kilových bloků.

COLOMBO.TBA, COLOMBO.CAP

Jeden ze starších systémů pro čtení hlaviček Turbo souborů na kazetách.

XFILES.COM

Jedno ze série demíček produkce DATRI převedené námi z kazety.

 


FLOP 41_42

FLOP 41_42

 Download: Flop_41_42.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE412COM 028
 3. FLOP412 COM 041
 4. SYSTEM HYP 132
  ----------- 000
 5. OBSAH41ACAP 014
 6. OBSAH41BCAP 012
 7. OBSAH42 CAP 009
 8. UVOD41 CAP 014
  ----------- 000
 9. PV98  CAP 059
10. PH98  CAP 059
11. PH98PL CAP 028
12. QUAST98 CAP 074
13. ORNETA97CAP 038
14. ORNETA97KAM 039
15. CCOPY98 CAP 082
16. CB99  CAP 053
17. CB99PL CAP 063
18. NEUSS  CAP 021
  ----------- 000
19. MJOYPRINCAP 063
20. MULTIJOYCAP 021
21. AXA   CAP 040
22. VYPRODEJCAP 033
23. VIDEOP CAP 019
24. DANSTR CAP 013
25. NATGUN CAP 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. DOS   SYS 037
 2. DUP   SYS 042
 3. RAMDISK COM 003
  ----------- 000
 4. MPE2V3 CAP 086
 5. MPE2V3 COM 042
 6. DEMOMPE CAP 015
 7. CASIO680CAP 032
 8. GUITAR MPE 017
 9. HARDMU MPE 017
10. MALASE MPE 013
11. JMJARR MPE 019
12. PIANSO MPE 023
13. ORGAN  MPE 009
14. SCHODY MPE 011
15. FROMAM MPE 011
16. GHOST  MPE 013
  ----------- 000
17. TUTODIS3CAP 021
18. TUTODIS3COM 011
  ----------- 000
19. CERVI  CAP 015
20. CERVI  COM 056
  ----------- 000
21. FUNMUSICCOM 104
22. FUNMUSICDOC 129
23. FUNMUSCZCAP 116
  ----------- 000
24. EASY  COM 035
  ----------- 000
25. DRSEK  TXT 029
  ----------- 000
26. CZCONV25CAP 056
27. CZCONV25BAS 047
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000
Adresář strana C:
 1. VIDEOP COM 004
 2. VIDEOP1 DAT 272
 3. VIDEOP2 DAT 163
  ----------- 000
 4. DANSTR COM 357
  ----------- 000
 5. SETTDEMO   126
 6. VAKKLA    074
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000
    Adresář strana D:
 1. NATURIX COM 304
 2. GUNHEAD COM 368
  ----------- 000
 3. MWDRUMS COM 074
 4. ILLUSIO3COM 150
  ----------- 000
 5. SANDY32   109
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT,TITLE412.COM

Systémové soubory a malinké úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP412.COM, SYSTEM.HYP

Hypertext se svým datovým souborem.

OBSAH4*.CAP

Obsah dvou disket magazínu rozdělený do třech souborů.

UVOD41.CAP

Končíme předplacený ročník...

PV98.CAP

Atariáda PV 98 - naše setkání ataristů v Prostějově na jaře.

PH98.CAP, PH98PL.CAP

Druhá akce pro majitele malých Atari udělaná v Praze, v roce 1998 ji organizovala firma EXMINSY. Popisy od dvou různých autorů.

ORNETA97.CAP, QUAST98.CAP

Jaké byly akce v Polsku v roce 1997 a 1998.

ORNETA97.KAM

Popis polské akce v původní podobě od autora v kódu Kamenických.

CCOPY98.CAP

Druhý ročník ATARI CODE COPY Párty v Prievidzi.

CB99.CAP, CB99PL.CAP

První akce v Českých Budějovicích, druhý text je přímo od pořadatele.

NEUSS.CAP

Zmínka o německých prodejních akcích zaměřených na Atari.

MJOYPRIN.CAP, MULTIJOY.CAP

Technický a programátorský popis interface multijoy.

AXA.CAP

Popis postupu vyzkoumání a chování poslední nedokumentované instrukce "AXA".

VYPRODEJ.CAP

Přehled produktů Raster + Fuco v tomto čísle.

VIDEOP.CAP, DANSTR.CAP, NATGUN.CAP

Průvodní texty k uvedeným hrám.

Obsah strana B:

Strana B je formátována standartním DOS 2.5, který je zde také inicializován.

Je doplněn ramdiskem od Jirky Svobody, tento se po startu neformátuje ani nenastaví. (Ramdisk, ne Jirka.)

Kromě ramdisku se po startu nic jiného samo nespustí.

MIDI PATTERN EDITOR

Kompletní systém pro majitele malého Atárka a současně hudebníky používající MIDI nástroje.
Balík obsahuje tyto soubory:

 1. MPE2V3 CAP 086
 2. MPE2V3 COM 042
 3. DEMOMPE CAP 015
 4. CASIO680CAP 032
 5. GUITAR MPE 017
 6. HARDMU MPE 017
 7. MALASE MPE 013
 8. JMJARR MPE 019
 9. PIANSO MPE 023
 10. ORGAN  MPE 009
 11. SCHODY MPE 011
 12. FROMAM MPE 011
 13. GHOST  MPE 013

TUTODIS3.COM, TUTODIS3.CAP

Kopírka turbozáznamu z kazety na disketu. S manuálem.

CERVI.COM, CERVI.CAP

Jednoduchá hra pro Multijoy.

FUNMUSIC.COM, FUNMUSCZ.CAP, FUNMUSIC.DOC

Hudební editorek produkce BEWESOFT pro laiky. Možnost využít ST myš.

EASY.COM

Malé demo od BEWESOFTU, spustit se dá například DOSem.

DRSEK.CAP

Malý článek o šifrování.

CZCONV25.BAS, CZCONV25.CAP

Basicový program na konverzi různých druhů kódování národních znakových sad.

FLOP 41-2, druhá disketa

Obě strany jsou formátovány standartním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.

Obsah strana C:

VIDEOP.COM, VIDEOP1.DAT, VIDEOP2.DAT

Soubory hry VIDEOPOLY. (adventure)

DANSTR.COM

Střílečka.

SETTDEMO

Demoverze strategické hry Setleři produkce DATRI.

VAKKLA

Konverzační hra "Válečné kladivo" opět s © DATRI, ale autor děje jeho kamarád.

Obsah strana D:

NATURIX.COM, GUNHEAD.COM

Dvě hry autorů Raster - Fuco.

MWDRUMS.COM, ILUSIO3.COM

Dvě dosud nevypuštěná Radkova hudební dema.

SANDY32

Nově zpracovaný známý textový program SANDY do semigrafické podoby (formátovaný textový výstup) od Davida Spilky.

 


FLOP 40

FLOP 40

 Download: Flop_40.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE40 COM 068
 3. FLOP40 COM 041
 4. SYSTEM40HYP 122
  ----------- 000
 5. OBSAH40ACAP 016
 6. OBSAH40BCAP 007
 7. UVOD40 CAP 012
 8. OHLASY40CAP 010
 9. FIFLOP CAP 012
10. HOTNEW40CAP 035
  ----------- 000
11. INTERV40CAP 078
12. PV97  CAP 045
13. CODECOPYCAP 079
14. APARTY10CAP 063
15. FRECON67CAP 016
16. DKRECENZCAP 028
17. ATARIX CAP 012
18. MAGRADY CAP 020
19. INFRA  CAP 032
20. BAFULA CAP 048
  ----------- 000
21. CMC   TCH 072
22. KOALA  TCH 055
23. SPARTA TCH 102
  ----------- 000

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. IMAGINE COM 362
 2. IMAGINE CAP 018
  ----------- 000
 3. DYNADEMOCOM 156
 4. ORI   COM 285
 5. HELP4  COM 088
  ----------- 000
 6. POSTA  TXT 101
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE40.COM

Systémové soubory a úvodní obrázek, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP40.COM, SYSTEM.HYP

Hypertext se svými datovým souborem.

OBSAH40?.CAP

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.

UVOD40.CAP

Po roce opět úvodník redaktora.

OHLASY40.CAP

V tomto textu převažují výrazně redakční bajty nad čtenářskými.

FIFLOP.CAP

Rozloučení s firmou FLOP - už v Rožnově není.

HOTNEW40.CAP

Soubor krátkých zpráv, kupodivu většina naprosto čerstvá!!!

INTERV40.CAP

Opět zajímavý rozhovor, ochotně jej poskytl Marek Chorvát ze Slovenska, v současné době stále činný při práci ve strojovém kódu.

PV97.CAP

Naše setkání ataristů v Prostějově na jaře

CODECOPY.CAP

Uplně nově zorganizovaná ataristická slezina v Prievidzi 1997

APARTY10.CAP

Akce pro majitele malých atari udělaná loni v Praze k výročí 10 let jejich rozšíření u nás.

FRECON67.CAP

Jaké byly akce v Plzni v roce1996 a 1997.

DKRECENZ.CAP

Můj popis hry Dynakilers jak se mi jevila.

ATARIX.CAP

Nový pokus o tištěný zpravodajík pro ataristy z Košic.

MAGRADY.CAP

Několik rad pro řešení hry MAGNETIT od Radka Štěrby.

INFRA.CAP

Nová periferie pro počítač vyvinutá v Rožnově.

BAFULA.CAP

Nový propojovací systém mezi malým ATARI a počítači ST/PC.

CMC.TCH, KOALA.TCH, SPARTA.TCH

Jirka Bernášek píše o využitelnosti dat z hudebního editoru CMC, kreslicího programu Koala a o vlastnostech systému SPARTADOS.

Obsah strana B:

Strana B je formátována standartním DOS 2.5, jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.

IMAGINE.COM, IMAGINE.CAP

Plná verze bludištní hry IMAGINE produkce FUCO i s popisem.

DYNADEMO.COM

Demoverze nové hry produkce GMG. (jaro 1997)

ORI.COM

Malé demo předvádí obrázek v náročnější grafice, také od GMG

HELP4.COM

Druhý balíček tipů do her ve spustitelné podobě od Ládi Libiče.

POSTA.TXT

Ukázky elektronického dopisování pomocí sítě Internet, vybrány jsou z mé osobní posty i veřejné ATARI konference.

 


FLOP 39

FLOP 39

 Download: Flop_39.zip

Adresář strana A:
 1. AUTOEXECBAT 001
 2. TITLE39 COM 058
 3. FLOP39 COM 041
 4. SYSTEM HYP 060
 5. RUN   HYP 004
 6. G8V   HYP 003
  ----------- 000
 7. OBSAH39ACAP 020
 8. OBSAH39BCAP 009
 9. UVOD39 CAP 011
10. OHLASY39CAP 047
11. OPRAVY39CAP 031
12. NOVYHPTXCAP 016
13. FLOP1997CAP 047
14. INZER39 CAP 007
  ----------- 000
15. INTERV39CAP 087
16. AKPA  CAP 013
17. NPARTY96CAP 084
18. PRAHA2 CAP 066
19. ASKICKERCAP 025
20. SAVAGE CAP 017
21. HOTNEW39CAP 022
  ----------- 000
22. MAGNETITCAP 028
23. XFORMER1CAP 061
  ----------- 000
24. MULTITASCAP 039
25. TASKMNG CAP 039
26. TASKMNG LIB 016
27. MULTI1 MAC 004
28. MULTI1 COM 003
29. MULTI2 MAC 010
30. MULTI2 COM 005
31. CLOCK  MAC 008
32. CLOCK  COM 004
33. CLOCK  CAP 005
  ----------- 000
34. HELP3  COM 082
  ----------- 000

Celkove 1011
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. MAGNETITCOM 219
 2. XDEMO  COM 377
  ----------- 000
 3. RUN   HYP 004
 4. G8V   HYP 003
  ----------- 000
 5. ZVUK  TCH 150
 6. ZVUK  PIC 062
 7. FREQ  BAS 083
  ----------- 000
 8. DISK2XFDCOM 031
 9. DISK2XFDDOC 058
10. DISK2XFDCAP 023
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE39.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko, DOS není v adresáři zobrazen.

FLOP39.COM, SYSTEM.HYP, RUN.HYP, G8V.HYP

Hypertext se svými datovými a pomocnými soubory.

OBSAH39?.CAP

Obsah obou stran magazínu rozdělený do dvou souborů.

UVOD39.CAP

Docela krátký úvodníček.

OHLASY39.CAP

Čtenáři se ptají na myši, řemínky a jiné věci.

OPRAVY39.CAP

Zde se jedná spíše o vysvětlení špatné funkčnosti úplně všech rozeslaných magazínu číslo 39.

NOVYHPTX.CAP

Popis nových změn v hypertextovém prohlížeči magazínu.

FLOP1997.CAP

Současný stav "flopáckých" aktivit.

INZER39.CAP

Bezplatná inzerce.

INTERV39.CAP

Zcela jedinečný rozhovor s pilným programátorem Jirkou Bernáškem.

AKPA.CAP

Ataristé přežívají i v Prievidzi.

NPARTY96.CAP

Reportáž z návštěvy akce pořádané redakcí magazínu NARSIL.

PRAHA2.CAP

Co se dalo sehnat pro ataristy v Praze na podzim 1996.

ASKICKER.CAP

Seznámení s půldiskovým demo programem polské produkce.

SAVAGE.CAP

Listujeme ve zpravodaji vydávaném u kolegů na Slovensku.

HOTNEW39.CAP

Soubor krátkých zpráv, některé jsou i čerstvé.

MAGNETIT.CAP

Popis logické hry Magnetit, která se nalézá na druhé straně diskety.

XFORMER1.CAP

Jak zůstat alespoň trošku věrný ATARI i na výkonnějších systémech.

MULTITAS.CAP, TASKMNG.CAP, TASKMNG.LIB

Princip multitaskingu na malém ATARI, knihovna potřebnách rutin a její popis.

MULTI1.MAC, MULTI1.COM, MULTI2.MAC, MULTI2.COM

Dva příklady užití systému.

CLOCK.MAC, CLOCK.COM, CLOCK.CAP

Třetí příklad na provoz multitaskingu, tento je doplněný krátkým popisem.

HELP3.COM

Balíček tipů do her ve spustitelné podobě od Ládi Libiče. Program lze zavést pomocí FLOP DOSu, do něhož se systém po stisku RESET vrátí, nebo jednoduše pomocí OS Q-MEG.

Obsah strana B:

Strana B je také formátována FLOPDOSem, ale jako inicializační program je použitý MicrodosII. Při naBOOTování budou nabídnuty pouze spustitelné COM soubory. Skutečný výpis adresáře získáte pomocí klasických DOSů.

Plná verze logické hry MAGNETIT. Dáreček od firmy RASTER všem skalním předplatitelům FLOPu.

MAGNETIT.COM

XDEMO.COM

Nejnovější předváděcí program se značkou BEWESOFT. Spousta poučných slov a faktů z historie Atari.

RUN.HYP, G8V.HYP

Pomocné programy, využívané hypertextovým prohlížečem.

ZVUK.TCH, ZVUK.PIC, FREQ.BAS

Pohled Jiřího Bernáška na programování zvuku doplněný schematem zvukových obvodů a programem na vytváření tabulek parametrů pro generování výstupu.

DISK2XFD.COM, DISK2XFD.DOC, DISK2XFD.CAP

Program pro vytváření souboru formátu XFD, který obsahuje obraz diskety. (Používá se např. u emulátorů na vyšších počítačích).

 


FLOP 38

FLOP 38

 Download: Flop_38.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 38 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE38 COM 078
 4. FLOP38 COM 041
 5. SYSTEM HYP 055
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH38ACAP 011
 8. OBSAH38BCAP 013
 9. UVOD38 CAP 016
10. FLOP1996CAP 043
11. ZUSTATEKCAP 031
12. INZER38 CAP 006
  ----------- 000
13. HMM   CAP 020
14. ATARIADACAP 119
15. ATKOSICECAP 010
16. INTERV38CAP 027
17. CBMAGIE1CAP 021
18. FLOPOBS2TXT 204
  ----------- 000
19. TE   MOD 262
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0009
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 38 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. BASIC  COM 003
 4. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 5. TOMMENU TBA 009
 6. TESTINT2TBA 123
 7. KLOBOUK TBA 155
 8. KLOBOUK CAP 014
 9. CASTLMAZTBA 113
  ----------- 000
10. NOBAS  LB  001
11. NOBASIC CAP 012
  ----------- 000
12. ANIM15V7TBA 072
13. ANIMG15 CAP 091
14. ANIMDEMOCAP 011
15. ANIM  PIC 052
16. USTA  ANI 009
17. KOULE  ANI 003
  ----------- 000
18. UFOATACKBAS 014
  ----------- 000
19. IQINFO2 CAP 040
20. CRUSADE CAP 064
21. LIT2  CAP 012
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT, TITLE38.COM

Systémové soubory a úvodní demíčko.

FLOP38.COM, SYSTEM.HYP, RUNNER.HYP

Hypertext se svými datovými soubory a externím spouštěčem.

OBSAH38?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD38.CAP

Rozloučení současné redakce se svými čtenáři.

FLOP1996.CAP

Výhled na vydávání FLOPu v příštím ročníku.

ZUSTATEK.CAP

Přehled nepoužitých příspěvků zaslaných redakci.

INZER38.CAP

Bezplatná inzerce.

HMM.CAP

Humorně laděné zamyšlení nad rentabilností výroby sharewarových programů.

ATARIADA.CAP

Souhrnný popis přípravy a průběhu setkání ataristů v Prostějově. (Dost dlouhé.)

ATKOSICE.CAP

Informace o existenci ATARI klubu v Košicích přímo od vedoucího.

INTERV38.CAP

Rozhovor se zakladatelem magazínu a firmy FLOP RNDr. Petrem Vičarem.

CBMAGIE1.CAP

První seznámení s programem Černobílá magie, jakási "předrecenze".

FLOPOBS2.TXT

Ucelený přehled adresářů FLOPů od čísla 18 po číslo 37.

TE.MOD

Úplně nové demo skupiny programátorů z Košic.

Obsah strana B:

TBASIC.COM, BASIC.COM, AUTORUN.BAS

Opět soubory inicializující TURBOBASIC a BASIC.

TOMMENU.TBA

Pomocná utilitka k zavádění zaslaného balíku programů od TOM-SOFTu. Autor ji měl původně pod názvem AUTORUN.BAS.

TESTINT2.TBA

80 testovacích otázek k prověření znalostí.

KLOBOUK.TBA, KLOBOUK.CAP

Program pro pobavení podle starší televizní soutěže "Šest ran do klobouku" s popisem.

CASTLMAZ.TBA

Starší, ale zajímavá herní hříčka napsaná v Turbobasicu.

NOBAS.LB, NOBASIC.CAP

Malý strojový podprográmek pro přechod z BASICu do DOSu s vypnutím BASIC ROM.

ANIM15V7.TBA, ANIMG15.CAP

Program pro vytváření grafiky a animací i s obsáhlým manuálem.

ANIMDEMO.CAP, ANIM.PIC, USTA.ANI, KOULE.ANI

Krátký návod pro spuštění dvou ukázkových animací. Soubor ANIM.PIC je celostránkový obrázek, *.ANI jsou soubory s animačními pozicemi.

UFOATACK.BAS

Herní maličkost pocházející ještě z doby vydávání kazetové verze magazínu.

IQINFO2.CAP

Pár zajímavostí ohledně testování IQ inspirovaných některými programy uvedenými na této straně.

CRUSADE.CAP

Popis strategické hry od milovníka těchto her sestavený podle vlastních zkušeností pro FLOP. Nejde tedy o žádný překlad originální dokumentace.

LIT2.CAP

Doplněk k seznamu literatury uvedenému ve FLOPu č.29.

 


FLOP 37

FLOP 37

 Download: Flop_37.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 37 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE37 COM 085
 4. FLOP37 COM 041
 5. SYSTEM HYP 062
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH37ACAP 010
 8. OBSAH37BCAP 013
 9. UVOD37 CAP 006
10. OHLASY37CAP 006
11. INZER37 CAP 002
12. MANKALA CAP 022
13. JOYRIDE CAP 057
14. FRECON95CAP 099
  ----------- 000
15. STEREOGRCAP 025
16. PKOULE1 PIC 062
17. PKOULE2 PIC 062
  ----------- 000
18. KURSC8 CAP 125
19. NERVYST C  065
20. PART1  C  020
21. PART2  C  015
22. PART3  C  017
23. NERVY  LNK 001
24. NERVY  COM 078
25. CISLA  DAT 034
26. MATICE DAT 003
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0056
    Adresář strana B:
 1. TBASIC COM 145
 2. BASIC  COM 003
 3. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 4. SCREEN CAP 054
 5. EXAMPLESCAP 013
 6. SCREEN1ATBA 003
 7. SCREEN1BTBA 004
 8. SCREEN2ATBA 006
 9. SCREEN2BTBA 007
  ----------- 000
10. HODINY CAP 014
11. HODINY TBA 014
12. HODINY PIC 062
  ----------- 000
13. LINKER CAP 025
14. LINK  COM 031
  ----------- 000
15. NAHODA CAP 027
16. NAHODA BAS 003
  ----------- 000
17. CTHFAST COM 074
18. CTHFAST DOC 024
19. SC      001
20. BENCHTSTBAS 007
21. FBASIC CAP 021
22. FBASICPOCAP 016
  ----------- 000
23. BOBTEST CAP 009
24. BOBTEST ME  001
25. BOBTEST TXT 007
26. BOBTEST TBA 006
27. BOBTEST CTB 005
  ----------- 000
28. SEKBASE TBA 064
  ----------- 000
29. NAB95  CAP 193
  ----------- 000
30. VANOCE COM 104
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory.

TITLE37.COM

Cituji Zdeňka: Báječné demo se zrcadlovým zkrucujícím efektem.

FLOP37.COM, SYSTEM.HYP, G8VIEW.HYP

Hypertext se svými datovými soubory a externím prohlížečem.

OBSAH37?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD37.CAP

Nejkratší úvodník, jaký jste kdy četli.

OHLASY37.CAP

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.

INZER37.CAP

Čtenářská inzerce.

MANKALA.CAP

Popis matematické hříčky "Mankala".

JOYRIDE.CAP

Informace o špičkovém celodiskovém demonstračním programu JOYRIDE.

FRECON95.CAP

Reportáž z návštěvy akce pořádané v Plzni firmou CONSUL.

STEREOGR.CAP, PKOULE1.PIC, PKOULE2.PIC

Dva stereogramy převedené z PC a jejich popis.

KURSC8.CAP, NERVYST.C, PART?.C, NERVY.LNK, NERVY.COM, CISLA.DAT, MATICE.DAT

Další část kurzu programovacího jazyka C s jedním ukázkovým programem.

Obsah strana B:

TBASIC.COM, BASIC.COM, AUTORUN.BAS

Opět soubory inicializující TURBOBASIC a BASIC.

SCREEN.CAP, EXAMPLES.CAP, SCREEN??.TBA

Metoda střídání obrazovek a její použití pro animaci grafických objektů. Doloženo skupinou demonstračních prográmků v TBASICu.

HODINY.CAP, HODINY.TBA, HODINY.PIC

Modifikace řešení předminulého hlavolamu od JW s využitím přesunu dat mezi několika obrazovkami. Velmi působivé...

LINKER.CAP, LINK.COM

Slib z minulého čísla jsme dodrželi!!! Uvádíme program pro pohodlné (a opakované) spojování více souborů.

NAHODA.CAP, NAHODA.BAS

Popis a demonstrace algoritmu pro náhodné vybírání z množiny prvků bez opakování. Elegantní, rychlý, bezkonkurenční, úchvatný.. :-)

CTHFAST.COM, CTHFAST.DOC, SC., BENCHTST.BAS

Originální balík CTH FASTBASICu.

FBASIC.CAP, FBASICPO.CAP

Překlad a doplňující článek k balíku CTH FASTBASIC.

BOBTEST.*

Originální balík s demonstrací metody "hadovitý pohyb v lince". Doplněno českým překladem od Zdeňka.

SEKBASE.TBA

Turbobasicovská sektorová databáze od p. Vladimíra Lišky, využívající přímý přístup na disk.

NAB95.CAP

Nabídka programů šířených firmou EXMINSY.

VANOCE.COM

Pod vánoční stromeček - vánoční demonstrační prográmek. Jak dojemné... (Za notné zpoždění autor nemůže.)

 


FLOP 36

FLOP 36

 Download: Flop_36.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 36 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE36 COM 117
 4. FLOP36 COM 041
 5. SYSTEM HYP 053
 6. RUNNER HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH36ACAP 015
 8. OBSAH36BCAP 011
 9. UVOD36 CAP 007
10. OHLASY36CAP 016
11. INZER36 CAP 009
12. INTERV36CAP 027
13. RECENZ36CAP 028
14. INVEX95 CAP 035
15. HOTNEW36CAP 014
16. EXMINSY CAP 027
  ----------- 000
17. BCOM1V0 COM 082
  ----------- 000
18. PRINT36 CAP 036
19. SP180V CAP 058
20. DOWNLOADCAP 061
  ----------- 000
21. TCHEKO CAP 047
22. TCHEKO1 FNT 009
23. TCHEKO2 FNT 009
24. DEMOTCH LB  005
25. KAMTCH COM 031
26. CHARSET TCH 003
  ----------- 000
27. BGEBPU CAP 019
28. BGEBPU LB  001
  ----------- 000
29. YAMAHADECAP 012
30. YAMAHADECOM 112
  ----------- 000
31. OSAUCET CAP 033
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0048
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 36 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. BASIC  COM 003
 4. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 5. MFONTDOWCAP 016
 6. MFONTDOWTBA 022
 7. NLQ   CHR 050
 8. DRAFT  CHR 050
 9. LOSAVDRFBIN 001
10. LOSAVNLQBIN 002
11. DRAFT  DRF 010
12. SANSERIFNLQ 036
  ----------- 000
13. DW1B  CAP 011
14. DOWNL2 BAS 010
15. DW1B  TBA 053
16. CAPE  DAT 034
17. MUK     001
18. TE1     001
19. VUK     001
20. TE2     001
21. DOWNLQ ARC 017
  ----------- 000
22. STEREO CAP 060
23. STEREO1 BAS 017
24. STEREO2 BAS 018
  ----------- 000
25. HLAV35 CAP 028
26. HLAV35 LT  013
27. HODINY CAP 021
28. HODINY TBA 034
  ----------- 000
29. MAPFRAG CAP 012
30. MAP   COM 013
  ----------- 000
31. BOMBDOWNCOM 173
32. BACTERIO   040
33. RETROFIR   042
34. PDHRY  CAP 008
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

>

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory.

TITLE36.COM

Úvodní malé demo s překvapením.

FLOP36.COM, SYSTEM.HYP, RUNNER.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem a externím spouštěčem.

OBSAH36?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD36.CAP

Několik drobných sdělení čtenářům.

OHLASY36.CAP

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.

INZER36.CAP

Čtenářská inzerce.

INTERV36.CAP

Rozhovor s Fredem Bookerem na dálku.

RECENZ36.CAP

Seznámení s publikacemi vzahujícími se k počítačům.

INVEX95.CAP

Reportáž z návštěvy počítačového veletrhu.

HOTNEW36.CAP

Krátké a čerstvé zprávičky.

EXMINSY.CAP

Představujeme jednu z mála firem zabývajícími se dosud počítači ATARI.

BCOM1V0.COM

Program pro převádění programů .BAS na .COM

PRINT36.CAP

Tři odstavce o problémech s tiskárnami.

SP180V.CAP

Pátá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP-180AI.

DOWNLOAD.CAP

Poznámky k obsluze programů pro download uvedených na druhé straně.

TCHEKO.CAP, TCHEKO?.FNT, DEMOTCH.LB, KAMTCH.COM, CHARSET.TCH

Nové kódování češtiny s demonstračním prográmkem, převaděčem formátů a znakovými sadami.

BGEBPU.CAP, BGEBPU.LB

Strojový podprogram pro BGET a BPUT v AtariBASICu.

YAMAHADE.COM, YAMAHADE.CAP

Starší hudební demo, které jste určitě neviděli.

OSAUCET.CAP

Popis jednoduchého účetnictví firmy OSA od jeho uživatele.

Obsah strana B:

>

TBASIC.COM

Ano, to je TURBOBASIC!

BASIC.COM

Program, který inicializuje BASIC a spustí AUTORUN.BAS.

AUTORUN.BAS

Basic program pro spouštění programů .BAS, .TBA, .LB a .LT. Je použit povelem BASIC nebo TBASIC.

MFONTDOW.CAP, MFONTDOW.TBA, NLQ.CHR, DRAFT.CHR, LOSAVDRF.BIN, LOSAVNLQ.BIN, DRAFT.DRF, SANSERIF.NLQ

Komplet pro DOWNLOAD devítijehličkových tiskáren v módu standard.

DW1B.CAP, DOWNL2.BAS, DW1B.TBA, CAPE.DAT, MUK., TE1., VUK., TE2., DOWNLQ.ARC

Komplet pro DOWNLOAD 24-jehličkových tiskáren typu LQ. (od jiného autora)

STEREO.CAP, STEREO1.BAS, STEREO2.BAS

Perspektivní zobrazení 3D objektů ve 2D.

HLAV35.CAP, HLAV35.LT

Autorské řešení minulého hlavolamu.

HODINY.CAP, HODINY.TBA

Řešení téhož hlavolamu od našeho čtenáře pana Filipa Drska.

MAPFRAG.CAP, MAP.COM

Program zjišťující fragmentaci disku.

PDHRY.CAP, BOMBDOWN.COM, BACTERIO., RETROFIR.

Tři PD hry z atari archívu na Internetu.

 


FLOP 35

FLOP 35

 Download: Flop_35.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 35 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE35 COM 111
 4. FLOP35 COM 032
 5. SYSTEM HYP 051
  ----------- 000
 6. OBSAH35ACAP 017
 7. OBSAH35BCAP 010
 8. UVOD35 CAP 010
 9. OHLASY35CAP 037
  ----------- 000
10. HTSOTS CAP 013
11. PCXF32 CAP 030
12. SHARE  CAP 021
13. OUR5NEW CAP 026
14. NARSIL CAP 019
15. MODPLAY CAP 020
  ----------- 000
16. UROKY  CAP 032
17. FU   BAS 020
  ----------- 000
18. HCCZB1 CAP 065
19. SP180IV CAP 039
  ----------- 000
20. HLAV34 CAP 019
21. HLAV34 LT  008
22. CTENRES CAP 020
23. PC6   COM 005
24. FAK   COM 007
25. FAK   LM  060
  ----------- 000
26. RADYBAS2CAP 041
27. TEST1A BAS 007
28. TEST1B BAS 002
29. TEST2A BAS 005
30. TEST2B BAS 005
  ----------- 000
31. ASMCMP CAP 042
  ----------- 000
32. KURSC7 CAP 064
33. HCCZB1 C  028
34. HCC8ZB1 C  035
35. HCCZB1 COM 069
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. MODPLAY COM 047
 2. MANUAL DOC 026
 3. UPDATES TXT 011
 4. READ  ME  003
 5. MANUAL CAP 037
 6. README CAP 005
 7. TWIST  MOD 246
 8. SAYSAY MOD 373
 9. SUCHASTUMOD 248
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory.

TITLE35.COM

Úvodní malé demo.

FLOP35.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem.

OBSAH35?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD35.CAP

Jste snášenliví s majiteli jiných počítačů?

OHLASY35.CAP

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.

HTSOTS.CAP

Článek o plánovaném rozsáhlém projektu.

PCXF32.CAP

Nová verze emulátoru ATARI pro PC.

SHARE.CAP

Uchytí se způsob prodeje programů s dobrovolným placením i u nás?

OUR5NEW.CAP

Nové poznáky k minule uvedenému demu.

NARSIL.CAP

Recenze disketového magazínu pro ST vydávaného v Brně.

MODPLAY.CAP

Co jsou to standardní hudební moduly na vyšších počítačích.

UROKY.CAP, FU.BAS

Výpočty výnosů na úrocích z uložených investic.

HCCZB1.CAP

Popis principu hardkopírky.

SP180IV.CAP

Čvrtá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a podobnými.

HLAV34.CAP, HLAV34.LT

Řešení minulého hlavolamu s popisem.

CTENRES.CAP, PC6.COM, FAK.COM, FAK.LM

Dvě čtenářská řešení předchozích hlavolamů přímo ve strojovém kódu.(!)

RADYBAS2.CAP, TEST??.BAS

Úspory času při běhu programu napsaného v základním ATARI BASICu. Doplněno čtyřmi ukázkovými prográmky.

ASMCMP.CAP

Vylepšení assemblerovského programu obsahujícího dlouhou posloupnost podmínek.

KURSC7.CAP, *.C

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.

HCC1ZB.COM

Tisk základních jednobarevných obrázků (Gr.8) s možností zvýšené kvality a výstupu do souboru. Napsáno v Céčku.

Obsah strana B:

!!! POZOR !!!

Druhá strana disku je ve formátu DOS 2.5, jako boot systém je ale na ní zaveden MINIDOS.PV.

Pouze soubor MODPLAY.COM (volba G) z jeho nabídky vypsané po startu je spustitelný program !!

Celá strana je věnována volně šiřitelnému programu pro přehrávání hudebních modulů známých na větších počítačích. (Inu, ta "šestnáctibitová" data nějakou kapacitu disku spolykají.)

MODPLAY.COM

Přehrávač hudebních modulů typu MOD verze 1.22 původem z Holandska.

MANUAL.DOC

Originální manuál v angličtině k první verzi.

UPDATES.TXT

Popis vylepšení zabudovaných do dalších verzí. (Opět v angličtině)

READ.ME

Seznam souborů celého PD balíku, také v angličtině.

MANUAL.CAP

Přeložený manuál do češtiny plus poznámky překladatele.

README.CAP

Přeložený text seznamu souborů.

TWIST.MOD, SAYSAY.MOD, SUCHASTU.MOD

Tři slušně znějící hudební moduly, které svojí délkou patří k těm kratším.
(Obvyklé velikosti většiny hudebních modulů zdaleka přesahují 100KB.)

 


FLOP 34

FLOP 34

 Download: Flop_34.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 34 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE34 COM 039
 4. BLUEGIRLPI9 062
 5. FLOP34 COM 032
 6. SYSTEM HYP 071
  ----------- 000
 7. OBSAH34ACAP 019
 8. OBSAH34BCAP 010
 9. UVOD34 CAP 015
10. OHLASY34CAP 017
11. INZER34 CAP 012
12. HOTNEW34CAP 024
  ----------- 000
13. INTERW34CAP 050
14. CENIKCDSCAP 017
15. AKBRNO CAP 019
16. RISK  CAP 048
17. RECENZ34CAP 035
18. JPARK2 CAP 020
19. CRACK  CAP 035
  ----------- 000
20. PRINT34 CAP 011
21. SP180IIICAP 059
22. D1050  CAP 039
  ----------- 000
23. ASMSOUNDCAP 027
24. RADYBAS CAP 028
  ----------- 000
25. KURSC6 CAP 067
26. DELITEL C  010
27. DUHA  C  008
28. XCC8  COM 196
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
?6c  * FLOP 34 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. SUPERARCCOM 073
 3. SUPUNARCCOM 083
 4. READ  ME  003
 5. README TXT 007
 6. DOCS  TXT 253
 7. DOS25  MOD 001
  ---     000
 8. SUPERARCCAP 018
 9. UPRAVDOCBAS 006
10. UPRAVDOCCAP 011
  ----------- 000
11. OUR5OFT COM 180
12. OUR5OFT CAP 016
  ----------- 000
13. SKLADNIKARC 112
14. SKLADNIKCAP 053
  ----------- 000
15. SLOVA  BAS 066
16. CESTINA BAS 011
17. SLOVNIK LB  005
18. SLOVA  CAP 019
  ----------- 000
19. MUSDEMO6BAS 015
20. MUSDEMO7BAS 020
21. MUSDEMO8BAS 019
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE34.COM, BLUEGIRL.PI9

?6c?6cÚvodní demo navozující letní pohodu s obrázkem v odděleném souboru. ?6c

FLOP34.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP.

OBSAH34?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD34.CAP

Ach, jak rád píšu úvodníky... (-ZB-)
(Čtete je?)

OHLASY34.CAP

Reakce na Vaše dotazy a připomínky.

INZER34.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

HOTNEW34.CAP

Čerstvé a jiné krátké zprávy, v tomto čísle ve zvláštním textovém souboru.

INTERW34.CAP

Na návštěvě u ing. Petra Jandíka u něj doma v Praze.

CENIKCDS.CAP

Stručný výtah z ceníku firmy CDS ing. Jandíka se zaměřením na ATARI ST.

AKBRNO.CAP

Seznámení s brněnským klubem v roce 1995.

RISK.CAP

Reportáž z televizní soutěže RISK viděná naším redaktorem.

RECENZ34.CAP

Recenze literatury, opět produkce Grada, řada pro školy a mládež.

JPARK2.CAP

Seznámení s novou hrou pro naše ATARI, která vznikla letos na jaře v Košicích.

CRACK.CAP

Popis dnes již zaniklého, ale ještě dostupného disketového magazínu pro ST.

PRINT34.CAP

Problematika tisku a tiskáren.

SP180III.CAP

Třetí část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a podobnými.

D1050.CAP

Popis vestavby spínače na překlenutí ochranného čidla pro zápis. Odstraní nutnost vystřihovat druhý výřez.

ASMSOUND.CAP

Používání zvuku ve "strojákových" programech.

RADYBAS.CAP

Několik tipů pro psaní programů v BASICu. Jak lze zkrátit či zrychlit (nebo oboje) BASICový program?!

KURSC6.CAP, *.C

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.

XCC8.COM

Překladač programů v jazyku C. Bližší informace naleznete v kurzu jazyka C.

Obsah strana B:

SUPERARC.COM, SUPUNARC.COM, READ.ME, README.TXT, DOCS.TXT, DOS25.MOD

Pakovací a depakovací programy kompatibilní se stejnojmennými systémy na 16 bitových počítačích - originální balík.

SUPERARC.CAP

Honza předkládá stručné rady pro zacházení se systémem ARC.

UPRAVDOC.BAS, UPRAVDOC.CAP

Protože originální manuál DOCS.TXT je příliš velký na natahování do textových editorů, Zdeněk vyrobil krátký bastl v BASICu pro jeho úpravu.

OUR5OFT.COM, OUR5OFT.CAP

Naprosto bombastické demo zahraničního původu. Laik žasne, odborník se diví.

SKLADNIK.ARC, SKLADNIK.CAP

Malý program v BASICu pro vedení skladu. Jeho soubory jsou zkomprimované pakovačem ARC. Používá ramdisk D8, proto se musí vzít vhodný DOS.

SLOVA.BAS, CESTINA.BAS, SLOVNIK.LB, SLOVA.CAP

Zajímavá hříčka od našeho čtenáře na motivy televizní soutěže TUTOVKA.

MUSDEMO6.BAS, MUSDEMO7.BAS, MUSDEMO8.BAS

Pokračování série hudebních dem v BASICu.

 


FLOP 33

FLOP 33

 Download: Flop_33.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 33 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE33 COM 051
 4. FLOP33 COM 032
 5. SYSTEM HYP 096
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH33ACAP 020
 8. OBSAH33BCAP 013
 9. UVOD33 CAP 018
10. OHLASY33CAP 013
11. OPRAVY33CAP 007
12. INZER33 CAP 008
  ----------- 000
13. INTERW33CAP 066
14. AKLUBPV CAP 023
15. GOLDJOY CAP 024
16. RECENZ33CAP 020
17. ASTRO2 CAP 025
18. ASTROLOGCAP 038
  ----------- 000
19. MPEONLY CAP 041
20. MPEOBJ CAP 007
21. MIDI1  PIC 062
22. MIDI2  PIC 062
23. MIDIPIC CAP 027
  ----------- 000
24. PRINT33 CAP 018
25. SP180II CAP 059
  ----------- 000
26. FINE  CAP 019
27. FINE  COM 001
28. JOYVBI CAP 019
29. JOYVBI LM  023
30. GREDIK TBA 017
31. JOYVBI OBJ 002
32. VBIBEG CAP 032
  ----------- 000
33. KURSC5 CAP 109
34. HEROUT57C  006
35. FAKTORIAC  008
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 33 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 146
 3. BASIC  BAT 001
 4. BASIC  COM 002
 5. AUTORUN BAS 028
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. MACMON1 COM 151
 8. MACMON2 COM 151
 9. MON65  SYS 046
10. MAC65  SYS 105
11. MACMON CAP 024
  ----------- 000
12. MUSDEMO3BAS 017
13. MUSDEMO4BAS 014
14. MUSDEMO5BAS 014
15. MUSDEMO CAP 007
  ----------- 000
16. SORT  TBA 033
17. SORT  CAP 017
  ----------- 000
18. RESENI32LT  012
19. RESENI32CAP 025
  ----------- 000
20. TROJGRAFTBA 021
21. TROJGRAFCAP 025
22. TGRAF1 PIC 062
23. TGRAF2 PIC 062
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0004

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE33.COM

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.

FLOP33.COM, SYSTEM.HYP, G8VIEW.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP a prohlížečem Gr.8.

OBSAH33?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD33.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

OHLASY33.CAP

Reakce na Vaše dotazy.

OPRAVY33.CAP

Co se opět nepovedlo.

INZER33.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

INTERW33.CAP

Radek Štěrba zpovídá bývalého redaktora Rudolfa Kudlu.

AKLUBPV.CAP

Informace o prostějovském klubu získané pro nás velmi jednoduše.

GOLDJOY.CAP

Reportáž ze soutěže gamesníků "Zlatý joystick" přímo od účastníka akce.

RECENZ33.CAP

Recenze literatury - dnes produkce Grada pro začínající programátory.

ASTRO2.CAP, ASTROLOG.CAP

Poznámky a článek s manuály na dva asi méně známé programy.

MPEONLY.CAP, MPEOBJ.CAP

Výtah z manuálu nejnovějšího hudebního MIDI programu na místo recenze. Je doprovázený textem objednávky.

MIDI1.PIC, MIDI2.PIC, MIDIPIC.CAP

Opravené schema interface pro připojení MIDI zařízení a úplně nové od ing. Šaloma z Rožnova plus přidaný popis.

PRINT33.CAP

Problematika tisku a tiskáren.

SP180II.CAP

Druhá část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a jejím použitím na počítači ATARI, obsahuje přeložený popis části řídících kódů.

FINE.CAP, FINE.COM

Ukázka použití jemného rolování

VBIBEG.CAP, JOYVBI.CAP, JOYVBI.LM

Všeobecné a praktické povídání o běhu programů v přerušení se zdrojovým výpisem v assembleru.

GREDIK.TBA, JOYVBI.OBJ

Jednoduchý prográmek v Turbobasicu využívající přeloženou rutinu ve strojovém kódu popsanou jako příklad.

KURSC5.CAP, *.C

Kurs programování v jazyku C, doprovázený dvěma výpisy zdrojových textů.

Obsah strana B:

TBASIC.COM

TURBOBASIC pro spouštění TBASICových programů.

BASIC.BAT

Dávka pro spouštění BASICu. DOSovský povel ©BASIC (kde © je "zavináč) zapne interní BASIC a spustí AUTORUN.BAS.

BASIC.COM

Spouštěč AUTORUN.BAS je volaný dávkovým souborem ©BASIC. Funguje pouze je-li vestavěná BASIC ROM aktivní.

AUTORUN.BAS

Univerzální spouštěč programů v BASICu i TURBOBASICu.

MACMON1.COM, MACMON2.COM, MON65.SYS, MAC65.SYS, MACMON.CAP

Nejznámější assembler MAC65 přímo spojený s MONitorem. Detaily o mírně odlišných verzích, samostatném MON65 a MACu65 čtěte v článku MACMON.CAP.

MUSDEMO3.BAS, MUSDEMO4.BAS, MUSDEMO5.BAS, MUSDEMO.CAP

Další série hudebních dem v BASICu. Přejeme příjemný poslech a vytrvalost při zkoumání, jak to vlastně funguje..

Průvodní slovo k nim je v MUSDEMO.CAP.

SORT.TBA, SORT.CAP

Tento prográmek vám umožní setřídit výpis adresáře podle zvolených kritérií.

RESENI32.LT, RESENI32.CAP

Popis a řešení minulého hlavolamu.

TROJGRAF.TBA, TROJGRAF.CAP, TGRAF1.PIC, TGRAF2.PIC

Program pro kreslení trojrozměrných grafů. Tento program byl převzat ze staršího ABC. Honza zadal dvě celkem pěkné funkce a vyrobil pro Vás ukázky.

 


FLOP 32

FLOP 32

 Download: Flop_32.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 32 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 047
 4. FLOP32 COM 032
 5. SYSTEM HYP 058
  ----------- 000
 6. OBSAH32ACAP 018
 7. OBSAH32BCAP 013
 8. UVOD32 CAP 011
 9. OHLASY32CAP 040
10. INZER32 CAP 011
11. HOTNEW32CAP 026
  ----------- 000
12. BRNO94 CAP 067
13. RECENZ32CAP 010
14. AKPRAHA CAP 009
15. TAIPEI CAP 034
16. CENIK  CAP 116
17. CHYBYDOSCAP 124
  ----------- 000
18. PRINT32 CAP 033
19. SP180  CAP 095
20. SPTEST LB  020
  ----------- 000
21. RAMDISK CAP 038
22. RAMDISK COM 003
23. POKE  COM 001
  ----------- 000
24. PARAME CAP 032
25. SOUCET LM  015
  ----------- 000
26. KURSC4 CAP 063
27. EXTREMY C  008
28. EXTREMY COM 048

Celkove 1012
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 32 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 146
 3. BASIC  BAT 001
 4. BASIC  COM 002
 5. AUTORUN BAS 028
  ----------- 000
 6. SIO   CAP 035
 7. SIODIR TBA 014
 8. DDR   CAP 042
 9. DDR   COM 045
  ----------- 000
10. HLAV31 CAP 031
11. HLAV31 DAT 005
12. HLAV31 LT  020
  ----------- 000
13. SIRVYS CAP 039
14. SIRVYS TBA 017
15. SIRVYS OBJ 002
  ----------- 000
16. METAM4V3CAP 033
17. METAM4V3TBA 043
  ----------- 000
18. LIFE  CAP 017
19. LIFE  COM 004
  ----------- 000
20. OMLUVA CAP 021
21. TVBINGO2TBA 060
22. TVBINGO DAT 024
  ----------- 000
23. BASICPRGCAP 006
24. LOVEC  TBA 179
25. HELPSAT TBA 107
26. KLAVES TBA 010
27. ZAPALKY TBA 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0025

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE.COM

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.

FLOP32.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP.

OBSAH32?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD32.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

OHLASY32.CAP

Reakce na Vaše dotazy.

INZER32.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

HOTNEW32.CAP

Krátké zprávičky nám v tomo čísle přerostly do samostatého článku.

BRNO94.CAP

Příprava a cesta prostějovské výpravy na slezinu pořádanou brněnskými ataristy.

RECENZ32.CAP

Naše vlastní seznamování s literaturou - dnes časopis ALERT.

TAIPEI.CAP

Popis polologické hry TAIPEI.

AKPRAHA.CAP

Informace o pražském klubu získané od našich čtenářů a klubového zpravodaje.

CENIK.CAP

Záladní ceník firmy FLOP Rožnov. Není nijak formátovaný pro tisk, protože legální čtenáři jej dostali vytištěný.

CHYBYDOS.CAP

Seznam chybových hlášení sestavený naším přispěvatelem Vladimírem Tomanem.

PRINT32.CAP

Problematika tisku a tiskáren.

SP180.CAP, SPTEST.LB

První část podrobnějšího seznámení s tiskárnou SP 180 a jejím použitím na počítači ATARI. Zaměřeno na začátečníky a použitelné i pro podobné tiskárny.

Přiložený ukázkový program v BASICu.

RAMDISK.CAP, RAMDISK.COM, POKE.COM

Podrobnější pohled Honzy Wally na využívání upraveného ramdisku pro DOS 2.5

PARAME.CAP, SOUCET.LM

Pokračování kursu programovaní v assembleru.

KURSC4.CAP, EXTREMY.C, EXTREMY.COM

Kurs programování v jazyku C, doprovázený zdrojovým textem a zkompilovaným programem.

Obsah strana B:

TBASIC.COM

Opět starý známý TURBOBASIC.

BASIC.BAT

Dávka pro spouštění BASICu. Dosovský povel ©BASIC (kde © je "zavináč) zapne interní BASIC a spustí AUTORUN.BAS.

BASIC.COM

Vlastní spouštěč AUTORUN.BAS, volaný dávkovým souborem ©BASIC. Funguje pouze je-li vestavěná BASIC ROM aktivní.

AUTORUN.BAS

Univerzální spouštěč programů v BASICu i TORBOBASICu.

SIO.CAP, SIODIR.TBA

Ukázka použití přímé práce se sektory v TURBOBASICu s popisem.

DDR.CAP, DDR.COM

Program pro editaci sektorů v hustotách S i D.

HLAV31.CAP

Popis řešení hlavolamu z předchozího čísla.

HLAV31.DAT, HLAV31.LT

Řešení minulého hlavolamu (listing TURBOBASICu).

SIRVYS.CAP, SIRVYS.TBA, SIRVYS.OBJ

Používejte strojový podprogram pro velmi rychlé zobrazování grafických objektů. SIRVYS je jeden z takzvaných software-blitterů.

METAM4V3.CAP, METAM4V3.TBA

Program pro přeměnu mezi dvěma grafickými objekty. Zkuste si i Vy zaexperimentovat s metamorfózou.

LIFE.CAP, LIFE.COM

Grafická simulace živého organismu.

OMLUVA.CAP, TVBINGO2.TBA,

TVBINGO.DAT

Opravená verze BINGA z minulého čísla.

LOVEC.TBA, HELPSAT.TBA, KLAVES.TBA, ZAPALKY.TBA

TBASIC programy z čísla 30.

 


FLOP 31

FLOP 31

 Download: Flop_31.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 31 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 047
 4. FLOP31 COM 054
 5. SYSTEM HYP 039
 6. G15VIEW HYP 005
  ----------- 000
 7. OBSAH31ACAP 021
 8. OBSAH31BCAP 014
 9. UVOD31 CAP 025
10. FLOP95 CAP 020
11. OHLASY31CAP 066
12. OPRAVY31CAP 017
13. INZER31 CAP 005
  ----------- 000
14. INVEX94 CAP 070
15. INTERNETCAP 053
16. VR   CAP 058
17. STEREO CAP 014
18. PARJOY CAP 050
19. MDTESTY CAP 018
  ----------- 000
20. FRAKTAL CAP 049
21. MANDELB1PIC 062
22. MANDELB2PIC 062
  ----------- 000
23. ZADANI31CAP 019
24. ZADANI31DAT 005
25. RESENI30CAP 039
  ----------- 000
26. ASSEM  CAP 025
27. BASMACH CAP 032
28. ASM1PRG M65 010
29. VBIKEYB M65 013
  ----------- 000
30. KURSC3 CAP 044
31. SWITCH C  007
32. RES30C C  016
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0011
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 31 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
  ----------- 000
 3. VLASTIV4BAS 119
 4. CESTINA1BAS 110
 5. NADRAZI BAS 172
 6. OBALDISKTBA 036
 7. TVBINGO TBA 031
  ----------- 000
 8. MANDELBRTBA 021
 9. VLOCKA TBA 019
  ----------- 000
10. PYRAM2 TBA 009
11. RESENI30LST 021
12. RES30C COM 056
  ----------- 000
13. PARJOY C  012
14. PARJOY TBA 012
15. PARJOY BIN 002
  ----------- 000
16. MIDITSO1COM 018
17. MIDITSO2COM 010
  ----------- 000
18. VBIKEYB TBA 002
19. VBIKEYB BIN 001
  ----------- 000
20. ARCHIV CAP 004
21. SNAKES BAS 031
22. ELAN  BAS 022
  ----------- 000
23. CHAOSLOABAS 025
24. CHINIT COM 008
  ----------- 000
25. BEERSHOTBAS 072
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0013

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS opět není v adresáři "vidět".

TITLE.COM

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.

FLOP31.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP, v němž je možné nalézt části textů.

G15VIEW.HYP

Podpůrný systémový zobrazovač GR.15. Nelze jej samostatně použít.

OBSAH31?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD31.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

FLOP95.CAP

Zamyšlení nad budoucností magazínu.

OHLASY31.CAP

Reakce na Vaše dotazy.

OPRAVY31.CAP

O tom, co se nepovedlo...

INZER31.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

INVEX94.CAP

Zdeněk si vyjel na INVEX. Jak se mu tam líbilo a co všechno tam viděl (nebo neviděl) popisuje v tomto článku.

INTERNET.CAP

Honza informuje o celosvětové počítačové síti Internet.

VR.CAP

Jiří Svoboda popisuje svůj hluboký zážitek ze světa virtuální reality.

STEREO.CAP

Další informace o prostorových obrázcích (stereogramech).

PARJOY.CAP

Popis hardwareového propojení Atari XE/XL s vyššími počítači.

MDTESTY.CAP

Vyrobili jste si MIDI interface s připojením přes sériový port? Pokud ano, ověřte si jeho správnou funkci pomocí dvou testů (na str. B).

FRAKTAL.CAP

Povídání o zajímavých útvarech, které byly objeveny díky počítačům.

MANDELB1.PIC, MANDELB2.PIC

Dva obrázky Mandelbrotova fraktálu.

ZADANI31.CAP, ZADANI31.DAT

Honza předkládá další hlavolam vhodný pro řešení na počítači.

RESENI30.CAP

Popis turbobasicového řešení hlavolamu z minulého čísla, jehož listing spolu s "C" verzí najdete na straně B.

ASSEM.CAP, BASMACH.CAP, ASM1PRG.M65, VBIKEYB.M65

Pokus o něco jako kurs programování v assembleru.
Příklady zde uváděné jsou napsány v assembleru MAC65.

KURSC3.CAP, SWITCH.C, RES30C.C

Kurs programování v jazyku C. Najdete tu opět ukázku programu a zdrojový text k "C" řešení minulého hlavolamu.

Obsah strana B:

TBASIC.COM

Opět starý známý TURBOBASIC.

VLASTIV4.BAS, CESTINA1.BAS

Programy na testování znalostí.

NADRAZI.BAS

Basicovská textová hra.

OBALDISK.TBA

Program "kreslící" obaly na diskety na ALFIGRAFu.

TVBINGO.TBA

Hrajete bingo? Zkuste si tikety kontrolovat pomocí počítače.

MANDELBR.TBA, VLOCKA.TBA

Program kreslící Mandelbrotovu množinu a vločku Kochové. Popis viz str. A - FRAKTAL.CAP.

PYRAM2.TBA

Optimalizované řešení pyramidy z FLOPu č.29.

RESENI30.LST, RES30C.COM

Listing TBASIC a zkompilované "C" řešení minulého hlavolamu.

PARJOY.C

"C" program pro vysílající vyšší počítač (viz článek PARJOY.CAP str.A).

PARJOY.TBA, PARJOY.BIN

Turbobasicový přijímací program pro ATARI XE/XL.

MIDITSO1.COM, MIDITSO2.COM

Testy MIDI interface přes sériový port. Popis použití najdete v článku MDTESTY.CAP.

VBIKEYB.TBA, VBIKEYB.BIN

Spouštěcí program strojové rutiny pro pohyb kurzoru joystickem. Zdrojový text vlastní rutiny VBIKEYB.BIN je na straně A. Protože rutina pracuje pod VBI, funguje i po návratu do DOSu, dokud není přepsána či do stlačení RESET.

ARCHIV.CAP

Radek Štěrba uvádí dva své starší BASICy, SNAKES.BAS a ELAN.BAS.

CHAOSLOA.BAS

Program vytváří soubor CHINIT.COM, inicializační program polského diskového zavaděče CHAOSLOADER.

BEERSHOT.BAS

Zajímavá BASICovská hra.

 


FLOP 30

FLOP 30

 Download: Flop_30.zip

Adresář strana A:
 1. *********** 038
  * FLOP 30 * 000
  *     * 000
  *strana A * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. AUTOEXECBAT 001
 3. TITLE  COM 010
 4. FLOP30 COM 055
 5. SYSTEM HYP 038
 6. G8VIEW HYP 004
  ----------- 000
 7. OBSAH30ACAP 021
 8. OBSAH30BCAP 007
 9. UVOD30 CAP 031
10. OHLASY30CAP 087
11. INZER30 CAP 004
12. ZOVF29 CAP 050
13. VZNIK29 CAP 088
14. INTERW30CAP 042
15. ZADANI CAP 008
16. FLEK1  CAP 019
17. AM2AT  CAP 052
  ----------- 000
18. PROSTOR CAP 033
19. HELP3D CAP 007
20. LAGUN  PIC 062
21. CUBES  PIC 062
  ----------- 000
22. HLAVRS CAP 013
23. HLAVOL1 COM 037
24. HLAVOL2 COM 038
  ----------- 000
25. OFSET  CAP 029
26. OFSETUNISC  018
27. OFSETPUBSC  011
  ----------- 000
28. KURSC2 CAP 090
29. IFANDFORC  010
30. ABECEDA C  004
31. PYRAMIDAC  008
32. PYRAMIDALNK 001
33. CECKO  CAP 032
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. *********** 038
  * FLOP 30 * 000
  *     * 000
  *strana B * 000
  *********** 000
  ----------- 000
 2. TBASIC COM 145
 3. AUTORUN BAS 006
  ----------- 000
 4. HEJKAL CAP 009
 5. HEJKAL BAT 001
 6. INIT  TBA 006
 7. EDIT  TBA 191
 8. DISS  TBA 094
  ----------- 000
 9. K3   CAP 008
10. K3   BAT 001
11. K3   TBA 091
12. FONT  DAT 009
13. ATARI  KLV 002
14. DEFAULT KLV 002
15. DEFAULT PRN 002
  ----------- 000
16. PYRAM  CAP 024
17. PYRAM  LST 009
18. PYRAMIDACOM 050
  ----------- 000
19. BASICPRGCAP 007
20. LOVEC  TBA 179
21. HELPSAT TBA 107
22. KLAVES TBA 010
23. ZAPALKY TBA 015
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0003

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory. Vlastní DOS ale není dnes v adresáři "vidět".

TITLE30.COM

Úvodní demo, je spouštěno příkazem v "batovém" souboru.

FLOP30.COM, SYSTEM.HYP

Prohlížeč souborů se svým datovým souborem SYSTEM.HYP, v němž je možné nalézt části textů. (nepřehledné)

G8VIEW.HYP

Podpůrný systémový zobrazovač GR. 8. Nelze jej samostatně použít.

OBSAH30?.CAP?

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD30.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

OHLASY30.CAP

Vy píšete, my odpovídáme (nebo taky ne :-)).

INZER30.CAP

Bezplatná služba pro nevýdělečnou inzerci.

ZOVF29.CAP

Zpráva o výrobě FLOPu č. 29 v podání účastníka R. Štěrby.

VZNIK29.CAP

Totéž v pohledu Z. Buriana.

INTERW30.CAP

Krátký rozhovor s Radkem Štěrbou.

ZADANI.CAP

Honza předkládá druhý hlavolam vhodný pro řešení na počítači.

FLEK1.CAP

B. Milar z Olomouce slibuje seriál článků a prográmků z běžné ekonomiky, jako je například kuponová privatizace.

AM2AT.CAP

J. Svoboda popisuje přenos dat z malého Atari na 16 bitové počítače s využitím svých zkušeností.

PROSTOR.CAP, HELP3D.CAP

J. Svoboda uvádí prostorové obrázky, ve druhém článku R. Štěrba přidává drobnou radu "jak na to".

LAGUN.PIC, CUBES.PIC

Prostorové obrázky v nejjemnějším rozlišení převedené z AMIGY (!). Nejde o vtip, obrázky jsou skutečně funkční, čtěte předchozí návod.

HLAVRS.CAP, HLAVOL1.COM, HLAVOL2.COM

Dva malé prográmky pro zábavu (s popisem).

OFSET.CAP

Návod k používání dvou tabulek pro výpočet ceny tisku na ofsetovém stroji u firmy FLOP. Je nutná alespoň základní znalost tabulkového editoru SYNCALC.

OFSETUNI.SC, OFSETPUB.SC

Dvě tabulky pro SYNCALC. První počítá tisk čehokoliv, druhá je zaměřená na publikace formátu A5.

KURSC2.CAP, *.C, *.LNK

Kurs programování v jazyku C. Patří k němu soubory *.C a *.LNK, jejichž popis najdete právě ve zmiňovaném textu.

CECKO.CAP

J.Svoboda popisuje svůj vlastní pohled na naše malé "C".

Obsah strana B:

TBASIC.COM, AUTORUN.BAS

Známý TURBOBASIC doplněný krátkým prográmkem pro výběr BASICových programů na straně B.

HEJKAL.BAT

Diskový editor, sestávající se z více souborů. Bližší popis v HEJKAL.CAP.

K3

Česká kartotéka, rovněž vícesouborová. Blíže viz K3.CAP.

Oba systémy jsou od M. a P. Aligerových z Jihlavy.

PYRAM.CAP, PYRAM.LST

Honza popisuje vlastní řešení matematického hlavolamu zadaného v minulém čísle a předkládá jej ve formátu listingu.

PYRAMIDA.COM

Zkompilovaný program v "C", spustitelný jako běžný stroják.

BASICPRG.CAP

Popis uvedených jednoduchých prográmků v TURBOBASICu různých autorů.
Jsou to: LOVEC.TBA, HELPSAT.TBA, KLAVES.TBA, ZAPALKY.TBA.

 


FLOP 29

FLOP 29

 Download: Flop_29.zip

Adresář strana A:
 1. DOS   SYS 038
 2. AUTOEXECBAT 001
  ----------- 000
 3. TITLE  COM 050
 4. FLOP29 COM 051
 5. SYSTEM HYP 030
 6. OBSAHA CAP 016
 7. OBSAHB CAP 007
  ----------- 000
 8. UVOD29 CAP 037
 9. EMOTIKONCAP 011
10. LITUVOD CAP 022
11. LITERAT CAP 193
12. MIDI  CAP 031
13. MIDI  PIC 062
14. MIDITX CAP 025
15. SLOV  CAP 028
16. COMCPY CAP 013
17. GAMES  CAP 037
18. HLAVOL CAP 018
19. TWDOPLN CAP 009
20. OPRAVY CAP 006
21. OHLASY CAP 012
  ----------- 000
22. KURSC1 CAP 139
23. PRINT  C  007
24. PRINT  CCC 007
25. PRINT  LNK 001
26. PRINT  COM 047
  ----------- 000
27. METAMO CAP 014
28. METAMO COM 093
  ----------- 000
29. DOTAZY CAP 004
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. NATURIXDCOM 215
 2. GUNHEADDCOM 279
  ----------- 000
 3. ACDEMO COM 199
 4. RDT512 COM 014
 5. MAGIC  DEM 236
  ----------- 000
 6. MINIT  COM 012
  ----------- 000

Celkove 1010
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS, AUTOEXEC.BAT

Systémové soubory.

TITLE.COM

Úvodní demo, spouští se samo.

FLOP29.COM

Prohlížeč souborů, ve kterém se právě nalézáte. Patří k němu ještě soubor SYSTEM.HYP, nesoucí systémovou část textů (větvení).

OBSAH?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVOD29.CAP

Tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazínu.

EMOTIKON.CAP

Viděli jste již někde v textu zdánlivě nesmyslné posloupnosti znaků? Co znamenají se dozvíte v tomto článku.

LITUVOD.CAP, LITERATURA.CAP

Seznam literatury vydané různými organizacemi pro osmibitové Atari, se kterou jsme se setkali.

MIDI.CAP, MIDITX.CAP, MIDI.PIC

Několik vět o MIDI rozhraní ve vztahu k malému Atari. MIDI.PIC je obrázek formátu DesignMaster.

SLOV.CAP

Informace o třech programech ze Slovenska, které najdete na druhé straně magazínu.

GAMES.CAP

Dvě supernové hry, o kterých jste určitě ještě neslyšeli. Jejich demoverze najdete na druhé straně.

COMCPY.CAP

Článek navazující na popis komprimovacího kopírovacího programu, o kterém byla řeč v minulém čísle.

TWDOPLN.CAP

Doplnění k TextWriteru z minulého čísla.

OHLASY.CAP, OPRAVY.CAP

Vy píšete, my odpovídáme (nebo taky ne :-)).

KURSC1.CAP

Kurs programování v jazyku C. Patří k němu soubory PRINT.* , jejichž popis najdete právě ve zmiňovaném textu.

METAMO.CAP, METAMO.COM

Jak může vypadat grafická metamorfóza na malém Atari? Přečtěte si a spusťte demo.

DOTAZY.CAP

Soubor, který měl být v minulém čísle a nebyl tam...

Obsah strana B:

!!! POZOR !!!
Druhá strana disku je ve formátu DOS 2.5, systém MIKRODOS!

NATURIXD.COM, GUNHEADD.COM

Dvě dema her, jsou popsána na první straně v souboru GAMES.CAP.

ACDEMO.COM

Demoverze nástavby DOSu, ATARI Comanderu.

RDT512.COM

Test ramdisku. Jako jediný soubor na druhé straně nelze spustit mikrodosem. Je psaný pro MDDOS. Tento program jsme neověřovali - nemáme 512 kb.

MAGIC.DEM

Hudební demo. Tyto posledně jmenované příspěvky přišly od firmy JV-PRINT ze Slovenska.

MINIT.COM

Inicializační soubor MikroDosu.
MikroDos byl použit proto, že minidos, ani žádný normální DOS nebyl schopen zavést program GUNHEADD.COM.

 


FLOP 28

FLOP 28

 Download: Flop_28.zip

Adresář strana A:
 1. DOS   SYS 038
  ----------- 000
 2. FLOP28 COM 043
 3. SYSTEM HYP 026
  ----------- 000
 4. OBSAHA CAP 035
 5. OBSAHB CAP 006
 6. UVODNIK CAP 033
 7. PROHL  CAP 009
 8. INTERW CAP 021
 9. OPRAVY CAP 007
10. DOTAZY CAP 005
11. IQINFO CAP 053
12. BRNO193 CAP 079
13. HELPKONECAP 060
14. RADEK  CAP 036
  ----------- 000
15. PODNIKY SC  091
  ----------- 000
16. TW   CAP 014
17. TW11  COM 084
18. MANUAL TWR 081
19. KAZETA TWR 013
  ----------- 000
20. MINIDOS2ZAV 012
  ----------- 000
21. TBASIC COM 145
22. TETRIS TBA 100
23. TETRIS COM 016
24. TETRIS DAT 002
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000
    Adresář strana B:
 1. DOS   SYS 038
 2. SORRY  COM 007
  ----------- 000
 3. IQTEST TBA 034
  ----------- 000
 4. IQOBRA PIC 062
 5. IQOBRB PIC 062
 6. IQOBRC PIC 062
 7. IQOBRD PIC 062
 8. IQOBRE PIC 062
 9. IQOBRF PIC 062
10. IQOBRG PIC 062
11. IQOBRH PIC 062
12. IQOBRI PIC 062
13. IQOBRJ PIC 062
14. IQOBRK PIC 062
15. IQOBRL PIC 062
16. IQOBRM PIC 062
17. IQOBRN PIC 062
18. IQOBRO PIC 062
  ----------- 000

Celkove 1009
Volnych 0000

Obsah strana A:

DOS.SYS

Systémový soubor.

FLOP28.COM

Nový prohlížeč souborů, ve kterém se právě nalézáte. Patří k němu ještě soubor SYSTEM.HYP, nesoucí systémovou část textů (větvení).

OBSAH?.CAP

Informace o obsahu obou stran magazínu.

UVODNIK.CAP

Na magazín se opět vrací tradiční úvodník jako prostředek pro komunikaci redakce se čtenáři magazinu. V dnešním úvodníku se představí nová redakce FLOPu, začínající pracovat od tohoto čísla.

PROHL.CAP

Textový soubor formátu Čapek. Obsahuje několik málo slov o prohlížeči.

INTERW.CAP

Úplně nově zavedená rubrika. V našem prvním rozhovoru se seznámíme s druhým redaktorem FLOPu Honzou Wallou. Podle plánu by zde měly být uveřejňované rozhovory s autory známých tuzemských programů. Výběr dotazovaných závisí však také trochu na našich možnostech.

OPRAVY.CAP

Opravy, doplnění, vysvětlení k materiálům uveřejňovaným v magazinu FLOP i tištěným publikacím FLOPu.

Ve vyjímečném, pro nás naprosto nežádoucím případě, zde budou zveřejněny i kritiky naší práce.

Dnes opravujeme: Flop 22 - Kalendar

Flop 25 EASTER.BAS

Opravuje : Karel Kraus

DOTAZY.CAP

Zodpovídáme na otázky členů FLOPU písemné i zajímavé telefonické.

UPOZORNĚNÍ - neznáme úplně všechno.

IQINFO.CAP

Seznámení s problematikou IQ testů a činností organizace MENSA se zaměřením na naši republiku. Informace jsou čerpány z materiálů vydaných naší pobočkou MENSY a z nedávno vyšlé knihy "Testy IQ"

Tento text tematicky doplňuje inteligenční test zařazený ve zpravodaji na druhé straně a zběžně jej i popisuje.

BRNO193.CAP

Velmi opožděná reportáž z návštěvy akce brněnského klubu ATARI HODY III dne 29.5.1993. Moje první reportáže z ATARI HODů II a sleziny ataristů ve Frýdku-Místku zveřejněny nebyly - používal jsem je pouze ve své korespondenci a v našem klubu. Pokud bude mezi čtenáři zájem o tyto informace, které nemají praktické využití, nebrání nic jejich dodatečnému publikování.

HELPKONE.CAP

Celkové zveřejnění průběhu a závěru soutěže HELP !!! uspořádané v roce 1992 pro majitele počítačů SPECTRUM a ATARI. Vychází se zpožděním více než jeden rok vinou autora článku, tedy mojí. Opravuje nesprávnou informaci uvedenou v informačním bulletinu, za kterou v době jejího zveřejnění z naší strany (ataristů) nikdo nemohl.

RADEK.CAP

Popis a reklama nového komprimačního programu zaměřeného na kazetové turbo. Svým rozsahem se vymyká běžným reklamám zařazovaným do rubriky REKLAMY.CAP, proto je uvedený pod samostatným názvem.

Podle názoru redakce jde o zdařilý program, který je ale vhodný zejména pro kazetáře a hlavně měl přijít o něco dříve. Nejsme si sami jistí, jaký bude mít reklama ohlas, ale na přání autora popis zveřejňujeme. Používat tento program by mohli i disketáři, kteří si kopírkami dávají hry ve formátu TURBO na diskety pod různé minidosy.

PODNIKY.SC

Aktuální nabídka: několik vybraných podníků a údajů o nich v tabulce pro SYNCALC. Tuto tabulku jsme dostali pár dní před odevzdáním hotového magazínu do Rožnova, proto neznáme dopodrobna její činnost a chybí nějaký popisný text. Orientačně uvedu, že levá polovina tabulky obsahuje konstantní údaje z novin, pravá vypočítané hodnoty. S levou polovinou se nesmí hýbat, pravou by mělo být možné třídit podle výsledků. Uživatelé znalí programu SYNCALC se jistě v tabulce zorientují.

TW11.COM

(určitě) Nový (snad slušný) textový editor. Více informací viz soubor TW.CAP a MANUAL.TWR. Jako doplňek je i přiložený soubor KAZETA.TWR, který představuje popisnou vložku do audio kazety. Připravený formulář stačí vyplnit obsahem kazety, vytisknout a vystříhnout.

MINIDOS2.ZAV

Upravená verze. Oproti původnímu Minidosu od Vacka umožňuje nahrávání i segmentovaný program. Samozřejmě jinak je kompatibilní.

TBASIC.COM

Starý známý Turbobasic.

TETRIS.TBA

Další verze populární hry. Součástí je TETRIS.COM, obsahující strojové rutiny a TETRIS.DAT, obsahující výsledkovou listinu.

Obsah strana B:

DOS.SYS, SORRY.COM

Systémové soubory.

IQTEST.TBA

Test inteligence, napsaný v TURBOBASICU. Ten však pro nedostatek místa je pouze na straně A. Je nutné spustit TURBOBASIC na straně A, obrátit disketu a potom teprve test spustit.

Test trvá 15 minut, je převzatý z AUSTRALIAN MAGAZINE. Je pouze orientační!!

Vaše odpovědi najdete v řetězci A$, správné výsledky pro kontrolu v řetězci B$

IQOBR?.PIC

15 obrázků ve formátu DESIGNMASTER. Jedná se o 15 otázek IQ testu, obrázky jsou do něj postupně přihrávány. Je možné tyto obrázky vytisknout programem HARDCOPY.

 


Diskmagazin Flop brings you a server cs.atari.org.