Utility FROMT a DIRTOT

R.Štěrba, RASTER

Jedná se o dva jednoduché prográmky v Turbobasicu, které slouží k automatizovanému převodu souborů z kazetového záznamu T2000 kilové bloky na disketu a naopak.

Pozor: Oba programy jsou otestovány pod DOSem2.5 a turbobasicem TT-BASIC XL2.11 (má zařízení "T:" pro kilové bloky).

FROMT

Po načtení a spuštění povelem RUN"D:FROMT.TBA" program vypíše zdrojové zařízení a nabídne k zadání cílové zařízení. Standardně je zdroj "T:" a cíl "D1:".

Dále se program ptá, zda má kopírovat automaticky na cílové zařízení. Pokud zadáme "A" (ano), nebudeme pak již na nic dotazováni a automaticky se převádí z kazety jeden program za druhým. Jinak se program ptá po načtení každého souboru na cílové umístění - případně lze RETURNem uložit na předchystané místo. U každého souboru je vypsán název z turbohlavičky a celková délka souboru v bytech.

Omezení: Délka T2000 záznamu může být maximálně 24KB.

Pozor: Program nijak nehlídá obsazenost cílového zařízení, takže v případě přeplnění dojde ke standardnímu chybovému hlášení.

DIRTOT

Po načtení a spuštění povelem RUN"D:DIRTOT.TBA" se program dotáže na zdrojové zařízení a masku. Standardně je to "D1:*.*". Pak si načte adresář do paměti a postupně zobrazuje jednotlivé názvy souborů, cílové umístění, délku a očekává stisk klávesy:

RETURN nebo A nebo Y ..uložení na kazetu

ESC ..ukončení programu

jiná klávesa ..přeskočení na další soubor

Omezeni: Délka převáděného souboru může být maximálně 24KB.