OPEN,BGET/BPUT,CLOSE v ASM

Raster, 2002

Pro načítání či ukládání dat lze ve vlastním programu efektivně použít povely OPEN, BGET nebo BPUT a CLOSE. Všechny tyto příkazy jsou implementovány například v TBASICu (standardní Atari BASIC má místo BGET a BPUT pouze GET a PUT pro přečtení/zápis vždy jen jednoho bytu), my se však podíváme na provedení Assemblerové.

K tomu bych ještě rád dodal, že považuji za velmi dobré, když užitkové programy nabízí ukládání a načítání svých dat přes CIO - tedy přes zařízení:název. Daleko pohodlněji se s nimi pak pracuje a díky tomu je též možné využívat pro data libovolné médium (např. disk, kazeta, turbo - kilové bloky), stejně tak jako virtuální zařízení (např. v emulátorech přístup přes H: na harddisk), včetně případných dalších "budoucích" zařízení. A to vše bez potřeby jakýchkoliv zásahů do programu samotného a bez nutnosti vyrábět speciální verze pro jednotlivé typy médií.

Následující příklad obsahuje tři rutiny. První provede otevření souboru "D:FILENAME.EXT", druhá načtení 1024 bytů dat do paměti od adresy $5000 (20480 decimálně), třetí uzavře soubor. Vše je okomentované a velmi názorné, takže není problém upravit si zdrojový kód pro vlastní potřeby včetně obměny BGET za BPUT pro ukládání dat.

CIOV .EQU $E456  ;vektor CIO rutiny
CHA .EQU $30   ;kanál IOCB3
ADR .EQU $5000  ;adresa začátku dat
LEN .EQU $03FF  ;délka dat


;OPEN #3,4,0,"D:FILENAME.EXT"
OPEN
  LDX #CHA
  LDA #3
  STA $0342,X
  LDA #4    ;4=čtení,8=zápis
  STA $034A,X
  LDA #0
  STA $034B,X
  LDA #[<FNAME]
  STA $0344,X
  LDA #[>FNAME]
  STA $0345,X
  JSR CIOV   ;v Y vrací status
  RTS
FNAME .BYTE "D:FILENAME.EXT",0


;BGET #3,ADR,LEN
BGET
  LDX #CHA
  LDA #7     ;7=BGET,11=BPUT
  STA $0342,X
  LDA #[<ADR]  ;DB adresa začátku
  STA $0344,X
  LDA #[>ADR]  ;HB adresa začátku
  STA $0345,X
  LDA #[<LEN]  ;DB počet bytů
  STA $0348,X
  LDA #[>LEN]  ;HB počet bytů
  STA $0349,X
  JSR CIOV    ;v Y vrací status
  RTS

Poznámka:
Po návratu z CIO rutiny obdržíme v Y registru status IO operace. Potřebujeme-li znát počet skutečně načtených bytů, například v případě, že při čtení došlo k chybě dosažením konce souboru, můžeme jej přečíst z adres:

  LDA $0348,X  ;DB počet bytů
  LDA $0349,X  ;HB počet bytů


CLOSE
  LDX #CHA
  LDA #$0C
  STA $0342,X
  JSR CIOV    ;v Y vrací status
  RTS