DROBNOSTI O SPARTADOSu

Jak možná víte, vytvořil jsem před časem nový DOS pro osmibitové Atari - BW-DOS. Tento systém se snaží o maximální kompatibilitu se SpartaDOSem při minimální délce programu. A právě kvůli zmíněné kompatibilitě jsem během programování prováděl rozsáhlé srovnávací testy se SpartaDOSem, při kterých vyšlo najevo mnoho zajímavého také o něm. Tyto informace se však do návodu k BW-DOSu tématicky nehodí, takže jsem dlouho nevěděl, co s nimi, a nechal je povalovat na "haldě" odložených papírů. Nakonec jsem usoudil, že by bylo škoda je navždy utopit ve zmíněné "haldě", a začal jsem tedy psát tento článek.

SpartaDOS je jedním z nejlepších DOSů pro Atari XL/XE, prakticky jediný opravdu "dospělý" systém na tomto počítači. Proto si ho oblíbilo mnoho uživatelů, zvlášť ti pokročilejší a programátoři. Největší rozšíření dosáhl na americkém kontinentu.

SpartaDOS bohužel obsahuje také různé chyby a nedostatky, které dokáží práci s ním čas od času pořádně znepříjemnit. Nejlepším řešením těchto situací je prevence. Pokud o chybách víme, můžeme předcházet vzniku rizikových situací, a následky chyb tím eliminovat.

Právě proto nyní uvedu seznam chyb a nedostatků SpartaDOSu. Vztahuje se k verzím SpartaDOSu 3.2d, 3.2e, 3.2f a z větší části i 3.2g. SpartaDOS uvedených verzí obsahuje následující - více či méně závažné - chyby:

Tím končí první část tohoto článku - seznam chyb SpartaDOSu. Na řadu teď přichází přehled dalších nedostatků tohoto DOSu, které sice nejsou přímo chybami v programu, mohou však programátora nemile překvapit. Jedná se většinou o různá drobná opomenutí autorů SpartaDOSu, kteří některé funkce nedotáhli zcela do konce.

Informace uvedené v tomto článku si v žádném případě nekladou za cíl SpartaDOS nějak "očernit". Jejich účelem je upozornit uživatele na rizikové situace, kterým je lepší se vyhnout, a zvýšit tak bezpečnost a efektivitu jejich práce se SpartaDOSem. Jinou možností je přechod na BW-DOS, který je se SpartaDOSem do značné míry slučitelný a uvedené chyby a nedostatky samozřejmě nemá, v tom případě se však musí uživatel smířit s poněkud menším okruhem dostupných funkcí.

Jiří Bernášek (BEWESOFT)