2.13 Pravá část menu v QMEGu 4

QMEG 4 má vpravo od přehledu disků ještě čtyři trojice písmen a číslic. Co znamenají? Představují čtyři různé funkce QMEGu. Je-li některá trojice zobrazena inverzně, znamená to, že daná funkce je aktivní. Je-li trojice zobrazena normálně (neinverzně), je funkce vypnutá.

2.13.1 KEY - Funkční klávesy

KEY (z anglického klávesa) označuje funkční klávesy. Ty mohou být dostupné v Basicu nebo jiných programech. Jejich dostupnost můžeme zapínat a vypínat v QMEG menu pomocí klávesy K. Bližší informace o funkčních klávesách se dočtete v části 4.

2.13.2 G25 - Medium ramdisk pro DOS 2.5

Jak jsem popisoval již v části 1.2.2, QMEG 3 vytváří ramdisk Medium v ořezané verzi - pouze 128 KiB (tj. 1024 sektorů). QMEG 4 defaultně formátuje Medium na plných 130 KiB (1040 sektorů).

G25 nabízí možnost přepnout QMEG 4 tak, aby se v tomto choval jako QMEG 3. To se může hodit pro zpětnou kompatibilitu nebo při práci v DOSu 2.5, který stejně více sektorů adresovat neumí.

K přepínání slouží klávesa G. Je-li G25 zapnuté (inverzní), bude QMEG vytvářet Medium ramdisk 128 KiB. Je-li G25 vypnuté (neinverzní), vytváří se medium ramdisk o velikosti plných 130 KiB.

2.13.3 EDI - přerušení display-listu

Pokud si při práci s ramdiskem všimnete poruch obrazu, měli byste zapnout EDI. Toto nastavení udává, zda má být po přístupu k ramdisku zapnuté přerušení display-listu (DLI). EDI lze zapnout či vypnout v QMEG menu klávesou E.

Ve vzácných případech se může stát, že při práci s ramdiskem i se zapnutým EDI zcela zmizí obraz nebo se program zablokuje. V takových případech je současně třeba zapnout i VBS.

2.13.4 VBS - synchronizace s vertikálním zatemněním

Stává se, že při práci s ramdiskem dochází k poškození obrazu nebo obraz zcela zmizí. K tomu může dojít, když je obrazová paměť uložena v oblasti mezi adresami $4000 a $7FFF. Tuto část paměti je totiž při práci s ramdiskem překrývána částmi rozšířené paměti.

Problém lze vyřešit tak, že se s ramdiskem bude pracovat jen v době, kdy se nezobrazuje. To je např. v průběhu vertikálního zatemnění. QMEG 4 to umožňuje. Funkci lze aktivovat (nebo vypnout) v QMEG menu klávesou V.

Je však dobré upozornit na jednu logickou věc. Pokud se při každé operaci s ramdiskem musí čekat na vertikální zatemnění, ačkoli toto nastává padesátkrát za sekundu, bude prostě práce s ramdiskem pomalejší.

2.14 Odchod z QMEG menu

Existuje hned několik způsobů, jak menu QMEGu opustit. Některé už jsme v tomto textu zmínili. Nyní si uděláme podrobnější přehled:

Další možnosti odchodu z QMEG menu souvisí s Basicem a cartridgí, jak bylo popsáno v 2.9. Jde o kombinace klávesy Start a různých písmen nebo Esc. A QMEG menu lze samozřejmě opouštět také pomocí Resetu, jak bude popsáno v části 3.

3. Reset

Obě verze QMEGu nabízejí několik funkcí v souvislosti se stisknutím Resetu.

3.1 Prostý Reset

Prostý stisk klávesy Reset vyvolá zpravidla teplý start, tj. skočí do Basicu (je-li zapnuto BAS) bez smazání paměti, do cartridge (je-li zapnuto CAR), příp. skočí do DOSu nebo se vrátí do programu odolnému vůči resetu.

Je-li aktivován režim RAM a není nastaven odskok do DOSu nebo běžícího programu, skočí systém zpět do QMEG menu. Pokud ovšem bylo v QMEG 4 před resetem nastaveno Cold, bude vyvolán studený start.

3.2 Skok do QMEG menu

Jak již bylo napsáno, pokud držíme při stisku Resetu současně Select, dostaneme se do QMEG menu.

3.3 Zapnutí Basicu

Pokud stisknutí Resetu vyvolá studený start (např. režim Cold v QMEG 4) a současně držíme stisknutý Option, bude při bootu dostupný Basic.

To je stejné jako při většině jiných případů vyvolání studeného startu v QMEGu. Současně jde o opačné chování oproti Atari OS.

3.4 Restart Basicu a cartridge

Pokud v Bsicu nebo programu běžícím z cartridge stiskneme Reset+Start, dojde k jejich restartu. To samozřejmě zahrnuje inicializaci paměti, tedy její smazání.

3.5 Studený start

Další užitečná funkce QMEGu 4 je studený start odkudkoli. Jednou z nejčastějších operací běžných uživatelů QMEGu je Reset+Select následovaný Shift+Invers, neboli skok do QMEG menu a studený start.

To se hodí např. pro zbavení se programu odolného vůči resetu bez nutnosti vypnout počítač. QMEG 4 umožňuje tento postup ještě zjednodušit. Stačí prostě kdykoli a kdekoli zmáčknout současně Shift+Reset a bootujeme.

3.6 Studený start s Basicem

V rámci funkce QMEGu 4 pro studený start (Shift+Reset) je možné držet ještě Option. To jako v jiných obdobných situacích způsobí studený start se zapnutým Basicem.

3.7 Studený start v XL módu

A ještě jednu variantu studeného startu QMEG 4 nabízí. Stiskneme-li kombinaci kláves Shift+Start+Reset, dojde ke studenému startu v XL módu, tj. s vypnutím většiny přídavných funkcí QMEGu.

4. Funkční klávesy

Některé funkce QMEGu jsou dostupné i mimo jeho uživatelské rozhraní, tj. mimo QMEG menu a MLM. Můžeme je tak využít např. při práci v Basicu, DOSu či jiném programu.

Jde především o klávesové zkratky, kterým se říká funkční klávesy. To ostatně můžeme znát i z Atari OS, kde např. Control+1 pozastaví nebo obnoví výstup na obrazovku.

Podle oblastí, kterých se týkají, můžeme funkční klávesy QMEGu rozdělit do tří skupin.

4.1 Obecné funkční klávesy

4.1.1 Zapnutí a vypnutí funkčních kláves

Ve výchozím nastavení jsou funkční klávesy zapnuté, tj. lze je okamžitě používat. Může ovšem nastat situace, kdy nechceme, aby byly zapnuté. Např. by mohl stejnou kombinaci kláves využívat nějaký program, se kterým chceme pracovat.

Funkční klávesy je proto možné vypnout, a to kombinací kláves Shift+Help. Stejná kombinace funkční klávesy v případě potřeby opět aktivuje.

4.1.2 Zablokování a odblokování klávesnice

Někdy se může hodit zablokovat nejen funkční klávesy, ale rovnou celou klávesnici. K tomu má QMEG 3 kombinaci Control+Help. Stejná kombinace klávesnici zase oživí. QMEG 4 tuto funkci nenabízí a Control+Help tam dělá něco úplně jiného.

4.1.3 Zapnutí a vypnutí zvuku klávesnice

Někdy sice klávesnici potřebujete, ale vadí vám zvuk vydávaný počítačem při stisku kláves. Toho se lze zbavit kombinací Control+4. A stejným způsobem je pak zase možné zvuk zapnout.

4.1.4 Vypnutí obrazu (čipu ANTIC)

Může to znít drasticky, ale QMEG umí vypnout obraz, přesněji řečeno čip ANTIC, který má na starost zobrazování. Tím se uvolní hlavní sběrnice, kterou s ANTICem sdílí procesor a ten tak má více času na svou práci, resp. komunikaci s okolím.

Pokud chceme, aby procesor rychleji vykonal nějaký úkol, např. něco zkomprimoval, zkonvertoval, vypočítal apod., a nepotřebujeme při tom mít obraz, můžeme ANTIC vypnout. Docílíme toho kombinací Control+6. ANTIC potom zapneme stiskem téměř jakékoli klávesy.

4.1.5 Změna rychlosti opakování kláves

Již Atari OS vnímá dlouhé držení téže klávesy jako její opakované mačkání. Pro někoho ale může být toto opakování příliš pomalé. QMEG má proto nastavenou vyšší výchozí rychlost opakování kláves a umožňuje rychlosti přepínat.

QMEG 3 má přednastavené hned tři rychlosti opakování. Výchozí je ta prostřední. Kombinací kláves Control+7 přepneme nejprve na tu nejrychlejší. Dalším stiskem na nejpomalejší, shodnou s rychlostí Atari OS, a dalším stiskem zase na tu střední. A tak pořád dokola.

QMEG 4 disponuje jen dvěma rychlostmi. Výchozí je ta rychlejší, která je stejná jako ta nejrychlejší u QMEGu 3. Pomocí Control+5 můžeme přepnout na pomalejší, která je shodná s Atari OS. Dalším stiskem Control+5 aktivujeme opět rychlé opakování kláves atd.

4.1.6 Control+8

QMEG 3 disponuje funkcí, která se volá kombinací kláves Control+8. Nepodařilo se mi však spolehlivě zjistit, k čemu je to dobré. Našel jsem dva různé popisy:

Ke druhému jmenovanému lze jen doplnit, že adresa $238 je decimálně 568 a společně s $239 (resp. 569) může uchovávat adresu paměti (vektor). Používá pouze 1200 XL (viz [4]). Zdroj [1] pak v přehledu paměti uvádí, že adresy 568 a 569 jsou "VCTRLB vektor pro Ctrl-8".

4.2 Ovládání textového kurzoru

Tyto funkce, podobně jako klasické Control a šipky, lze použít v editačním režimu, např. v Basicu.

4.2.1 Blikání kurzoru

Tuto funkci nabízí jen QMEG 3. Zapíná a vypíná se kombinací kláves Control+5.

4.2.2 Kurzor na začátek řádku

Skok na začátek řádku nabízí QMEG 3 pod kombinací Control+9 a QMEG 4 pomocí Control+7. QMEG 3 navíc při opakovaném stisku Control+9 ruší levý okraj, tj. kurzor se posune skutečně až k levému okraji obrazu neboli do prvního sloupce. Další Control+9 levý okraj opět zapne (a posune kurzor do třetího sloupce).

4.2.3 Kurzor na konec řádku

Funkce je dostupná pouze v QMEGu 4, a to pomocí kombinace Control+8.

4.2.4 Kurzor na první řádek obrazovky

Opět pouze v QMEGu 4, a to přes kombinaci kláves Control+9.

4.2.5 Kurzor na poslední řádek obrazovky

Tak tuto funkci mají oba QMEGy. A shodnou se i na klávesové zkratce - je to Control+0.

4.3 Přepínání režimů D1

Při studování podkladů pro QMEG 4 pro mě bylo překvapením, že režimy první disketové jednotky lze přepínat i za běhu, tj. nejen z QMEG menu. O co překvapivější pak bylo zjištění, že to uměl už QMEG 3.

4.3.1 Neurychlený režim

Pro přepnutí první disketové jednotky na neurychlený režim slouží kombinace Control+Shift+N.

4.3.2 Urychlený režim

QMEG 4 má jen jednu kombinaci, a to Control+Shift+F. QMEG 3 rozlišuje typy urychlení, a proto používá Control+Shift+H pro Happy a Control+Shift+U pro UltraSpeed.

4.3.3 Přiřazení ramdisku

Lze nastavit, že v D1 bude první část ramdisku (A, resp. X), a to klávesovou zkratkou Control+Shift+/ (tedy lomítko). Pro "vložení" druhé části ramdisku (B, resp. Y) do D1 je třeba zmáčknout Ctrl+Shift+Invers.

Tak lze např. do ramdisku nahrát hru na dvě diskety v Singlu a v průběhu hry dle potřeby diskety přepínat. Zpět na disketovou jednotku lze přepnout pomocí Control+Shift+N nebo některou ze zkratek pro urychlený režim (viz 4.3.2).

A to je pro tentokrát vše, přátelé.

Bohdan Milar
2017

Zdroje:

[1] Atari XL/XE QMEG Operating System. 1990. Flop, Rožnov pod Radhoštěm
[2] Ramdisk (práce s rozšířenou pamětí); R. Kudla, Z. Burian, L. Burian. 1992. Flop, Rožnov pod Radhoštěm
[3] Zpravodaj Atari klubu - příloha XI; P. Jandík. 1989. Atari klub Praha
[4] Adresy paměti počítačů ATARI 600 XL/800 XL 1; P. Dočekal. 1987. ČSVTS OKP Liberec
[5] Adresy paměti počítačů ATARI 600 XL/800 XL 2; P. Dočekal. 1987. ČSVTS OKP Liberec
[6] Quarter-Mega Plus Operating System; S. Dorndorf. 1997
[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Atari_DOS
[8] http://www.ataripreservation.org/websites/freddy.offenga/megazine/ISSUE5-QMEG.html