FLOP32 - Hot news

Co (nového) se děje ve světě Atari.


MIDI PATTERN EDITOR v 2.x dokončen.

Radek Štěrba ohlásil dokončení vývoje hudebního editoru MPE v2.x. Program umožňuje sestavovat na Atari hudby s výstupem na připojený klávesový hudební nástroj (nutný jednoduchý interface). V současné době provádí testování správnosti implementovaných funkcí. Tvůrce dále uvažuje o výrobě podpůrných utilit, umožňujících konverzi modulů z MPE do "standardního" formátu .MOD (Amiga, ST, PC, ..) (Samozřejmě s nutností ručních úprav).

Má-li někdo o tento program zájem, ať napíše na Radkovu adresu (s připojením informací o svém hudebním MIDI-nástroji). Zájemcům, kteří jsou již s ním v kontaktu, se ozve sám.


Emulátor Atari 800XL pro PC.

Díky kontaktům redakce na platformu PC byla objevena (freeware) verze emulátoru 8-bit počítače Atari. Navzdory všem komplikacím, způsobeným složitým hardwarem 8-bitu, je tento emulátor (až na zvukový výstup a detekci kolizí PMG) plně funkční. Mezi programy, které byly pokusně spuštěny na tomto emulátoru, je např. známé AtariDemo (robot-raketa) , BallDemo a další. Jedinou výtkou by snad mohly být značně vysoké nároky na výkon PC-čka (autor tvrdí, že k věrné simulaci je třeba 386DX 33MHz, naše zkušenosti ukazují spíše na 486DX2 66MHz).

V další verzi, o které se autor (Darek Mihocka - Branch Always Software) zmiňuje, je už simulace plnohodnotná (včetně zvukového výstupu - samozřejmě přes soundblaster; a detekcí kolizí PMG). Tato verze však již není volně šiřitelná a stojí 29.90 USD. Otázkou však je (pokud by měl někdo zájem), jakým způsobem by se tento program dal zakoupit, neboť informace o něm a "freeware" verze byla získána přes počítačovou síť Internet.


Nový druh propojení Atari XE/XL a PC.

Toto propojení se skládá pouze z jednoduchého kabelu (a žádný další hardware). Program pro PC umožňuje počítač PC používat jako jakési "diskové pole". Simuluje 4 virtuální mechaniky, na které lze napojit virtuální diskety (všech možných i nemožných hustot). Používáním tohoto programu se může značně zkomfortnit práce těm Ataristům, kteří mají doma PC, ale stále nechtějí opustit své 8-bitové Atari.


Mod player pro Atari XE/XL.

Někteří z nás už uvažovali o výrobě playeru, který by dokázal přehrávat hudební moduly (.MOD) z vyšších počítačů. Jedná se o moduly, obsahující notový zápis a sadu vzorků (samplů) hudebních nástrojů. Díky tomu zní skladby věrně a přitom zabírají mnohem méně paměti, než by bylo potřeba pro digitální záznam celé skladby.

Překvapením pro celou redakci byl objev hned několika typů těchto playerů, které byly nalezeny v jednom archívu programů na Internetu. Kvalita zvukového výstupu byla různá, rozhodně však udivující (udávané frekvence až 8KHz - samozřejmě při zakázaném DMA).


Maniak v redakci.

Zdeněk si objednal novou periferii - tiskárnu CANON bubble jet formát A3. (Je to blázen).

První dodaný kus musel být vrácen z důvodu nefunkčnosti, takže si ještě chvíli počkáme na vyzkoušení tisku malého Atari hustotou 360x360 DPI.

(Do budoucna uvažuje o zakoupení malé jaderné elektrárny, jejíž provoz bude samozřejmě také řízen malým Atari. :-))