Pravidla - ABBUC Software Contest 2005:

1) Hlavní pravidla:

Uzávěrka soutěže je 31.srpna 2005 (o půlnoci).

ABBUC bude udělovat následující odměny:

 
    1.místo: 500 Euro
    2.místo: 250 Euro
    3.místo: 125 Euro
    4.místo:  75 Euro
    5.místo:  50 Euro

U všech programů registrovaných v této soutěži si ABBUC vyhrazuje právo zveřejnění v magazínu Abbuc. Autorská práva zůstávají autorům, kteří mohou s programem nakládat libovolně po ukončení soutěže. Prezentace programů proběhne na akci Unconventional (bude se konat v září) a v magazínech Abbuc. Vyhlášení výsledků a přidělení cen se uskuteční na výročním setkání Abbuc v říjnu. Není nutné, aby autoři soutěžních programů byli osobně přítomni na kterékoliv ze zmíněných akcí - odměny budou poslány na jejich adresy nebo bankovní účty, které sdělí organizátorům.

2) Typy programů a jejich velikosti:

Programy přihlášené do soutěže musí být některého z následujících typů:
a) Hra, b) Aplikační program (nástroj, utilita, atd.) nebo c) Operační systém (DOS).

Nejsou povoleny jakékoliv druhy demonstračních programů nebo inter, jakožto ani žádné betaverze nebo nedokončené ukázkové verze programů - programy musí být ve finální verzi.

Z důvodu kompatibility je nutné, aby program fungoval na standardních počítačích Atari XL nebo XE (velikost paměti 64KB nebo 128KB typu Atari 130XE). Rozšiřující úpravy počítače mohou být podporovány, ale nesmí být povinně vyžadovány aby program běžel. Prověření kvality a kompatibility všech soutěžních příspěvků bude provádět ABBUC Software Ressort a všichni členové ABBUCu.

3) Formát a programovací jazyky:

Programy do soutěže mohou být posílány na 5,25" Atari disketách nebo jako ATR-soubory, ale musí být v Single (90KB) nebo Enhanced (130KB) hustotě. Krom toho je vyžadována stručná dokumentace, která může být obsažena buďto přímo v programu, nebo jako samostatný textový soubor. Je důležité použít Německý nebo aspoň Anglický jazyk a v krátkosti vysvětlit jak se program spouští a ovládá.

Program může být napsán v jakémkoliv Atari 8bit kompatibilním programovacím jazyce, ale nakonec musí být zkompilován tak, aby šel spustit bez nutnosti mít k dispozici cokoli dalšího. Jedinou výjimkou je povolení programů vyžadujících Atari Basic nebo Turbo Basic XL, neboť ty jsou používány všemi uživateli.

Není třeba dodávat jakékoliv zdrojové kódy soutěžních programů - zcela stačí jen spustitelný soubor.

Příjemné programování vám přeje ABBUC Software Ressort !!
(CharlieChaplin / Andreas Magenheimer)