Nejprve uvedu výzvu, či všeobecnou otázku prostějovského ataristy, týkající se míchání videosignálu produkovaného počítačem s nějakým jiným. Jedná se o vyřešení vertikální synchronizace tak, aby obrazy probíhaly ve stejném čase. Je docela možné, že zobrazovací obvody ATARI umožňují takovou synchronizaci, ale ani technici firmy FLOP nic o tom neví.

Znalci systému a TV hlaste se !

Mimochodem, k osmibiťáku C-64 lze i u nás zakoupit asi za 25 000 Kč bedýnku, která to umožní.

dále se pustím do Vašich dotazů:

Který program umožní připravit obrázky pro vytištění Čapkem při použití tiskárny SEP-510 ?
Které programy pracují s touto tiskárnou ?
J.Firyt

Nejprve zopakuji princip tisku obrázků v Čapkovi. Povel pro tisk obrázku následovaný kompletní specifikací souboru způsobí přenesení dat z označeného souboru na tiskárnu. Čapek předpokládá, že jde o data vzniklá připravením obrázku standartní velikosti a podle toho si počítá spotřebu řádků. V principu je mu ale možné podstrčit jakákoliv data, třeba obrázek zvláštního formátu.

Data pro tisk obrázku produkují programy zvané hardcopy, které řídí tisk v grafických režimech tiskáren. Pro tisk v Čapkovi lze využít ty hardkopírky, které umožňují tisk do souboru. Samozřejmě je nutné volit podle druhu použité tiskárny. Pro devítijehličkové bych doporučil hardkopírku olomouckých autorů zveřejněnou ve FLOPU č. xx. Vyžaduje sice TURBOBASIC, zato umí i barevnou grafiku a různé druhy tiskáren.

Jinak je samozřejmě možné použít různé programy zaměřené na ATARI 1029, jejichž výstupní data bude nutné převést pomocí konvertoru, uvedeného ve FLOPU č. 23. Zde je také více informací o různých druzích formátů obrázků.

Tisk grafiky na jiné, než originální tiskárně, má jeden háček. Je to nešťastný kód 155. Standartní tiskárny, z hlediska našeho počítače nestandartní, používají běžný CR kód. Ovladače CENTRONIXU provádí automatickou konverzi. Protože grafických módů tiskáren je hodně, předpokládám, že například i ovladač Q-MEGu měné všechny 155 na CR, ať už jde o platný kód konce řádku, či součást grafických dat. Protože jde o osmici bodů v obrázku svisle nad sebou, nebude tato změna nějak výrazná. Problém může nastat u ovladačů měnících 155 na dva kódy - CR, LF. Výhoda je taková, že tiskárna nemusí být nastavena v režimu automatický LF. To je dobré právě pro SEP-510, která nemá přepínač této volby, což se obchází propojkou v přívodním konektoru. U tisku obrázku však přidáním jediného bajtu může nastat naprosté zhroucení tisku. K tomuto problému by se měli vyjádřit uživatelé takového ovladače.

Při posuzování, které programy pracují s tiskárnou SEP-510, záleží i na způsobu připojení. Uvažujeme-li mě nejznámější způsob ovládání CENTRONICS pomocí operačního systému Q-MEG, pak jsou použitelné pouze programy spustitelné pod tímto systémem. Tisky standartních ASCII znaků by měly být naprosto bez problémů. S grafickým tiskem to bude horší, protože tato tiskárna přece jen má sadu řídících kódů omezenou. Z nabídky tiskáren je vhodné volit velmi podobný typ EPSON FX-80. (pokud grafické programy takovou nabídku mají)

Některé ozkoušené programy: NEWSROOM, PRINT SHOP, TYPE SETTER (s chybami), MAD DESIGNER a samozřejmě hardkopy k DESING MASTERU, kterou lze ručně celkem libovolně nastavit.

Ve stejné cenové relaci je mezi ataristy rozšířená i polská tiskárna D100M. Její použití je velmi podobné, funguje s ní ale menší množství programů. Běžné grafické tisky používají většinou kód pro nastavení odřádkování pro n 1/72 palce, který této tiskárně chybí. Má ale standartní kód pro n 1/256 palce. Kde je to možné stačí tyto kódy vyměnit, přičemž parametr pro odřádkování musí být třikrát větší.

Nefunguje mi tiskárna D 100M na ATARI 800XE vybaveným systémem Q-MEG, prosím o radu.
O. Ludvík

Na tuto otázku těžko můžeme odpovědět očekávaným způsobem. Za prvé v redakci neumíme spravovat tiskárny, můžeme se ale v případě potřeby spojit třeba s technickým pracovníkem firmy FLOP. Druhým problémem je, že s takto zběžně načrtnutou závadou neporadí ani odborník.

Nejlepší by bylo, pokusit se nejprve lokalizovat místo poruchy. V dopise nebylo ani uvedeno, funguje-li na tiskárně autotest. Pokud by ten nefungoval, patří tiskárna do opravy. Dalšími možnostmi pro laika je vyzkoušet zvlášť počítač a zvlášť tiskárnu. Tu je možné zkoušet u kamaráda na libovolném počítači vybaveném rozhranním CENTRONICS, tedy ST, PC, AMIGA a jiné. Slyšel jsem sice již nějakou pohádku o kabelu k SEP-510 zapojeném tak, že fungovala jen na malém ATARI, ale to se mi zdá uhozené.

Odzkoušet počítač by mělo být nejjednodušší s jinou, funkční tiskárnou. Naštěstí naše ATARI je poměrně lehce přenosné, stačí tedy mít nějakého vybaveného kamaráda.

Je-li vadná tiskárna, je tady možnost zkontrolovat v ní skleněné pojistky a při jejich přepálení je vyměnit. Jejich umístění by mělo být popsané v průvodní dokumentaci.

Posledním úkonem, jímž se nemůže nic zkazit, je prověření propojovacího kabelu nějakým ohmetrem. Nemám sice po ruce zapojení konektorů, ale mělo by stačit odzkoušení průchodnosti všech zapojeních žil kabelu.

Jinak radím dát tiskárnu do opravy. Třeba do FLOPu, kde již mají s tímto typem zkušenosti. Mě samému se sice podařilo opravit tiskárnu ATARI propájením připojovacího konektorum, ale u jiného typu bych si to asi netroufl a ani bych v něm nečekal závadu. U sériových konektorů použitých pro výrobky ATARI je myslím velká poruchovost daná konstrukcí. Opravoval jsem je proletováním u tiskárny, disketové jednotky i počítače.

V době závěrečného dokončování FLOPu nám přišel dopis od J. Urbana, obsahující řadu otázek. Některé z nich jsou uvedeny ještě v tomo čísle.

TEXTWRITER a čeština na tiskárně D100M a jiných netypických ?

Z této otázky jsem pro sebe vybral záležitost s tiskárnou D100M, částečně protože jsem ji sám vlastnil. Takže pro tisk češtiny se nabízí dvě nouzové řešení. Je to tisk v grafice a využití DOWNLOADU. Grafický tisk odmítám jako pomalý a také komplikovaný pro dva různé mody - drawt a NLQ.

DOWNLOAD jsem ke své lítosti nikdy nepoužil. Nejdříve mě odrazoval neúspěch s tiskárnou SEP 510, no a pak byla D100M prodaná, ani jsem si nestačil okopírovat přehled řídících kódů. Myslím si ale, že rozsah DOWNLOADu není celá tabulka Kamenických ale mnohem menší. Něco by tam tedy jistě nadefinovat šlo, ale byly by potřebné specielní kódovací úpravy TEXTWRITERu nebo i Čapka. Navíc po vypnutí tiskárny je sada v háji, také je nutné přepínat na vnitřní RAM. Snadné v BASICu, ale obtížné dodělávat do cizích strojových programů. Považuji i tento způsob za zcestný.

Rozhodně nejlepší je pořídit si EPROM s kompletní znakovou sadou Kamenických a je po problému. Neustále k dispozici, funguje i na 16 bitových počítačích, drawt i NLQ. Stojí asi do 600 Kč u firmy FLOP. Tato verze má místo znaku jedné čtvrtiny velké písmeno Š, to kvůli malému ATARI. Já jsem za ní platil o něco méně, protože původní EPROM z tiskárny ode mě firma vykoupila jako přemazatelnou součástku. Mimochodem, takové výměny byly možné i u některých verzí SEP-510. Na tohle se doporučuji přeptat přímo u firmy. Jinak vlastní výměnu EPROM jsem podle označení provedl i já sám, nic na tom není.

Asi jsem odpověděl úplně něco jiného, něž předpokládal dotaz na úpravu TEXTWRITERu, ale tohle si skutečně myslím. I chudý student Honza si do své LC-20 zakoupil za 600 korun českou znakovou sadu.

Řada dalších otázek se týkala činnosti firmy FLOP pro počítače ATARI. V podstatě shodné otázky jsem chtěl položit šéfovi v rozhovoru, který měl být uveřejněn v minulém čísle magazínu. Jenže ani já již nejezdím do Rožnova tak často, takže budeme muset trochu počkat s jeho realizací.

Zmíním se zatím jen o časovém rozvrhu vydávání který zřejmě noví členové neznají. Ucelený ročník představuje šest čísel, které mají vycházet přibližně v intervalu dvou měsíců. přesné termíny nebyly ale nikdy zaručeny, pouze to, že za své předplatné čtenáři dostanou skutečně šest čísel. Tento pružný systém má umožňovat pozdržení čísla při nedostatku příspěvků nebo čekání na nějaký důležitý slíbený.

Jiná věc je nešťastný velký výpadek u minulého čísla, kdy citelně zasáhl odchod mladého pracovníka, řídícího kopírování a rozesílání disket, na vojenskou základní službu. Věřím, že přeorganizováním práce zaměstnanců firmy již nebude docházet ke zbytečným prodlevám po dodání podkladu z naší redakce.

Dále je ještě důležité, že ročník magazínu se nekryje s kalendářním rokem, ale je o dva měsíce posunutý. V letošním roce má tedy vyjít již jen jedno číslo, to poslední je plánované na rok příští. Takto jsou FLOPy i Bulletiny vydávány od začátku vzniku, má to umožňovat plynulý přísun informací před začátkem nového ročníku. Možná jsem to nevysvětlil správně, ale tak nějak mi to již před několika lety vysvětloval Petr Vičar.

a nyní pustím ke slovu i další redaktory:

Nabídka programů:

Přihlásilo se zatím 6 zájemců o sadu her Gunhead a Naturix. Prosím další zájemce, aby zaslali závazné objednávky (viz. nabídka a demoverze v minulém čísle).

Při této příležitosti upozorňuji na drobnou změnu v organizaci prodeje. Po dohodě s firmou FLOP jsem se rozhodl, že rozesílání poštou budu zajišťovat sám. Poštovné bude zahrnuto již v inzerovaných cenách. Platba se proto bude provádět přímo na moji adresu. Návštěvníci Rožnova, myslím tím přímo firmy FLOP, si budou moci koupit komplet her na místě.

Našel se další zájemce o CompressCopy. Nabídka stále trvá. Prosím všechny, kteří si tento program již objednali, aby měli ještě strpení...

-RŠ-

Kritika prezentace programů:

Do redakce přišel kritický dopis, který ostře nesouhlasil s uváděním demoverzí programů a nabízením jejich koupě. Autorovi dopisu byla zaslána odpověď týkající se této problematiky. Já osobně (a možná i zbytek redakce) se domnívám, že při dnešním nedostatku příspěvků je každá ukázka nového softwaru jen a jen vítaná a rozhodně bych se jí nebránil.

-RŠ-

Použití MIDI na počítači Atari:

Děkuji panu P. Machovi za dopis a výpis tabulky jeho hudebního nástroje. (Zaslal jsem mu odpověď.)

-RŠ-

Metamorfóza:

Nečekaně mi přišel dotaz na možnost zakoupení programu METAMO 3.0, o kterém byla zmínka v minulém čísle v článku METAMO.CAP. Rozhodl jsem se, že program upravím do uživatelsky přítulnější podoby (user friendly), a pak bude uveden pro čtenáře FLOPu zdarma.

Děkuji za projevený zájem a jménem redakce i za již dříve zaslané příspěvky L. Dlouhému.

-RŠ-

Děkuji všem, kteří mi zasílají připomínky k TextWriteru. Všem odpovídám, snad se mi alespoň většinu podaří realizovat.

-JW-