NOBASIC

Radek Štěrba, RASTER

Nebojte se, názvem NoBASIC nemám na mysli žádný konec s programovacím jazykem BASIC, ale malilinkou utilitku pro BASIC. Tento kuriózní název vysvětlím hned..

Máte-li nějaký vlastní program v BASICu, který často používáte, možná Vás obtěžuje pořád inicializovat BASIC, pak načíst a spustit BASIC program a následně odcházet do DOSu a zase BASIC vypínat (to v případě, že potom spouštíte COM program, kterému BASIC vadí). Je to zbytečně zdlouhavá činnost. Nabízím Vám úsporu času..

Pomocí programu BCOM (byl uveřejněn ve Flopu) můžete převést svůj BASIC na COM soubor. Podrobný popis, jak to udělat, se objeví při jeho spuštění. Tím si ušetříte práci s inicializací BASICu a spouštěním programu.

Složitější je ovšem druhá část problému. Ukončíte-li svůj program odskokem do DOSu pomocí povelu DOS, nevypne se BASIC ROM. Ani se vypnout nemůže, protože samotná rutina pro příkaz DOS je také v BASIC ROM. Jak to vyřešit? Strojovým podprogramem!

Ke svému BASIC programu přidejte rutinu NOBAS.LB, která nahrazuje příkaz DOS, ale navíc ještě před skutečným skokem do DOSu vypne BASIC ROM. Toť vše.

Program NOBAS.LB je jednořádkový BASIC program, obsahující pouze řádek číslo 32767, na kterém je volání A=USR(...). Ke svému programu ho připojte pomocí ENTER"D:NOBAS.LB". Místo povelu DOS pak použijte příkaz GOTO 32767 (nebo jiné číslo, pokud číslo řádku 32767 změníte).