MIDI TESTY

Radek Štěrba, RASTER

Tyto kraťoučké prográmky Vám umožní ověřit si správnou funkci Vašeho MIDI interface. Nezapomeňte ale, že musí jít o interface připojený na sériový port. Pokud vlastníte propojení pracující na jiném principu, nelze programy použít.


MIDItestV1

Ovládání programu je velice jednoduché. Po spuštění se objeví stručný popis, osvětlující způsob použití programu.

Práce programu spočívá v tom, že promění klávesnici počítače v klaviaturu hudebního nástroje. Na horní dvě řady klávesnice počítače můžete hrát a pokud bude interface funkční a správně připojen, budou se ozývat tóny z Vašeho MIDI nástroje. Než program spustíte, prověřte důkladně správnost propojení, nastavte nástroj do MIDI režimu a navolte 0.-tý kanál (chanel). Kdykoli běhěm testu můžete na MIDI nástroji navolit nějaký jiný zvuk (pro kanál 0) - a tento zvuk bude znít při stisku kláves. Z důvodu hardware konstrukce klávesnice Atari lze současně hrát maximálně jeden tón.

Stiskem kláves "Z" až "." můžete přepnout oktávu - její číslo je indikováno vlevo dole. Vpravo dole se při držení klávesy objevuje číslo tónu, který je právě hrán (v hexa soustavě). Toto číslo je samozřejmě ovlivňováno nastavenou oktávou. Rozsah, ve kterém lze hrát, je omezen pouze schopnostmi Vašeho hudebního nástroje.

Pomocí tohoto programu můžete ověřit funkčnost propojení ve směru od počítače k MIDI nástroji (Tedy ve smyslu ovládání nástroje počítačem). Opačný směr zde není vůbec využíván ani sledován.


MIDItestV2

Také druhý program je určen pro ověření funkce MIDI interface, tentokrát je však zkoumán směr z MIDI nástroje do počítače (Tedy ve smyslu, kdy počítač přebírá informace o hře na nástroji).

Na obrazovce se objeví tabulka. Sloupce znamenají noty (C až B (B=H)), řádky reprezentují oktávy. Pokud bude vše vpořádku, můžete zkusit hrát na nástroj (opět musí být nastaven do MIDI režimu). Při stisku kláves na nástroji se v tabulce na průsečících not a oktáv objeví číslo MIDI kanálu (HEX), na kterém je nástroj právě nastaven. Po puštění klávesy se vždy příslušné místo v tabulce zase uvolní. Díky hardware konstrukci hudebních nástrojů lze současně hrát více tónů (maximální počet specifikuje údaj zvaný "polyfonie").