Červi 2

Raster/c.p.u. 2005

Ačkoli MultiJoy interface existuje již 7 let a bylo pro něj vytvořeno či upraveno celkem dost her, u poměrně velké skupiny lidí zůstává stále nejpopulárnější úplně první prototypová hra "Červi". Rozhodl jsem se proto, že udělám novou verzi této hry, ve které doladím některé nedostatky původních "červíků".

Po první rozvaze, jakým způsobem budu přeupravovat první verzi, jsem došel k závěru, že nejlepší bude napsat Červi 2 zcela od nuly. No, možná by bylo výstižnější říct od jedničky, protože jednu věc jsem přeci jen převzal - znakovou sadu. Jinak je ale celý kód komplet napsán znovu, nyní v XASM assembleru (první verzi jsem psal ještě v MAC/65).

Hlavní rozdíly jsou tyto:

Zaprvé je to rozšíření maximálního počtu současně soupeřících hráčů z 8 na 16, samozřejmě za předpokladu, že máte k dispozici interface MultiJoy16. Jak známo, my v Atariklubu Prostějov máme jen MultiJoy8 - ale na demopárty Forever HEX měl -XI- jejich dvojici "stohovatelných" interface MultiJoy16/2, které po propojení opravdu poskytly možnost hry 16ti pařanům. Prakticky se tam ale našlo lidí s joysticky "jen" 12, takže odzkoušena byla hra 12ti lidí. (Doufám, že na Atariádu Prostějov 2005 si všichni přinesou z domu vlastní joysticky a že -XI- doveze ty jejich dva MultiJoye16/2, abychom utvořili onen maximálně možný rekord. ;-))

Druhým podstatným rozdílem je, že červíci v Červech 2 se chovají více červíkovitěji - tím chci říct, že jejich "ocásky" se posouvají. Aby však hra nebyla nekonečná, funguje tam celkem jednoduché pravidlo. Rychlost prodlužování tělíček červů je úměrná aktuálnímu počtu hráčů. Ze začátku tedy červíci rostou pomaloučku, ale čím jich ve hře zbývá méně, tím rostou rychleji, až do chvíle, kdy zbývají poslední dva hráči. Od toho okamžiku se ocásky natrvalo zastaví a zbývající dva hráči už s žádným nově uvolněným místem počítat nemohou.

Třetí podstatný rozdíl je vylepšení metodiky "zrychlování" červů. Na počátku hry, po úvodní pauze, aby se hráči stačili najít (ta pauza je též úměrně prodloužena při větším počtu hráčů), se hra rozbíhá na nejmenší rychlost. Postupně se každou sekundu o 1 stupeň zvětší až dosáhne navolené rychlosti "Speed". Pokud je navíc zvolen parametr "MaxSpeed", zvyšuje se rychlost o příslušný podíl rozdílu mezi "Speed" a "MaxSpeed" při každém odpadnutém hráči. Opět je však zvyšování prováděno zvolna, nanejvýš jednou za sekundu, aby nedocházelo k nezvládnutelným prudkým nárůstům rychlosti o mnoho stupňů, pokud najednou odpadne více hráčů.

Za čtvrté - nyní jsou k dispozici dva rozdílné základní herní módy. "Survive" je klasický mód, kdy hlavním cílem je přežití a bodování je 0 až (počet_hráčů-1) bodů. Nový "Combat" mód oproti tomu zvýhodňuje aktivní (přesněji agresivní) hráče, kteří jdou záměrně do soubojů a snaží se vyřadit co nejvíce protihráčů. Bodování v tomto módu totiž funguje tak, že bod získává ten červ, do kterého někdo narazí. Pokud tedy hráč s červem pouze odjede někam stranou a tam se snaží pasivně přežít, žádné body za zneškodňování ostatních červů nezískává. Jestliže červ narazí do zdi nebo sám do sebe, přičte se bod k "Jackpotu" a celý nastřádaný bonus získá nakonec poslední přeživší červ.

Další varianty hry umožňuje volba "ClearDeadlyMen". Po nárazu mohou těla červíků buďto zůstávat na herní ploše, nebo mohou být mazána, a nebo krom smazání se navíc na posledním živém místě červích hlav bude objevovat bonusový bod. Ten může kdokoli z ostatních hráčů sebrat a vylepšit si okamžitě o ten jeden bod vlastní skóre.

Hra končí v případě, že některý z hráčů dosáhne nebo přesáhne "WinScore".

Ovládání červů ve hře se děje buďto přes interface MultiJoy (2 až 16 hráčů), nebo je možno bez MultiJoye ovládat 2 joysticky a klávesnicí (2 až 4 hráči) - v tom případě první dva hráče ovládáte joysticky zapojenými v joy portu 1 a 2, třetí hráč hraje na klávesnici klávesami A-nahoru, Z-dolů, C-vlevo, V-vpravo a čtvrtý hráč hraje na funkční/speciální klávesy SELECT-nahoru, SHIFT-dolů, START-vlevo, OPTION-vpravo.

A to je asi tak všechno. Na závěr přikládám soupis všech volitelných možností v hlavním menu. Výběr položky pro změnu se provádí pomocí kláves nahoru/dolů (nebo SELECT). Klávesy vlevo/vpravo (nebo OPTION) cyklicky mění jednotlivé hodnoty pro aktivně vybranou položku. Mezerníkem nebo klávesou START spustíte hru.

Položky v hlavním menu:

Control - ovládání:
* MultiJoy
* 2Joys & Keyboard

Players - počet hráčů:
* 2 až 16 hráčů při využití inteface MultiJoy (nebo 2 až 4 hráči bez MultiJoye)

WinScore - vítězné skóre:
* 10 až 99 bodů (po desítkách)

Mode - mód hry:
* Survive ...cílem je přežít
* Combat ...cílem je vyřadit protivníky

ClearDeadlyMen -mazání červů po nárazu:
* No ...nemazat
* Yes ...mazat
* Yes + bonus point ...mazat+bonus

Speed - základní rychlost:
* 1 až 9 (čím větší číslo, tím rychlejší)

MaxSpeed - maximální rychlost:
* základní_rychlost+1 až 9 nebo bez zrychlování

SPACE - mezerník - Spouští hru.

Během hry pak SPACE (mezerník) zapíná/vypíná PAUSE mód, zatímco klávesa ESC přerušuje hru a přechází ihned bez vypsání výsledků do úvodního menu.

A přeci jen ještě jedna poznámka: Možná vám vrtá hlavou, proč jsou všechny texty ve hře psány anglicky, ale název hry zůstává český "Červi 2". Ano, je to zcela záměrně. Různých "wormsů" totiž existují desítky, a dokonce Jirka Bewesoft Bernášek použil pro jednu svou síťovou hru i přímo název "MultiWorms" (čímž mimochodem trošku udělal zmatek porušením nepsaného standardu, že předpona "multi" patří ke hrám pro MultiJoy, narozdíl od síťových her, jenž by měly používat předponu "net" ;-)). Navíc, hlavně v Německu se těší původní hra Červi tak velké oblibě, že se někteří tamní Ataristé již i naučili toto české slovo vyslovovat. :-)

Přeju Vám hodně zábavy při velkých soubojích ve hře Červi 2. :-)