LIFE

SIMULACE ŽIVÉHO ORGANISMU

Radek Štěrba, RASTER

Mnoho lidí se už pokoušelo vymyslet princip, kterým by se dal simulovat živý organismus. Nemluvím o systémech umělé inteligence, ale o snaze napodobit chování biologického organismu na úrovni buněk.

Existuje několik známých způsobů, jak se k tomuto problému postavit a i já bych rád něčím svým přispěl. Předem upozorňuji na to, že můj program předvádí poněkud jiné obrazce, než obdobné programy pyšnící se názvem LIFE. Je to způsobeno trochu odlišnou metodou výpočtů.

Program LIFE.COM, který jsem za účelem pokusničení se simulací "života" vyrobil, by se dal zařadit mezi demonstrační programy. Po jeho spuštění můžete to, co se bude na obrazovce odehrávat, ovlivnit pouze stlačením klávesy START nebo SELECT (resp. OPTION).

Každý bod na obrazovce reprezentuje jakousi buňku, která se na venek projevuje svojí životní energií. Čím je tato energie vyšší, tím je vyšší i jas bodu.

Celý algoritmus spočívá v tom, že se probírají postupně všechny body na obrazovce a sleduje se jejich okolí. Pokud je v okolí příliž mnoho dalších buněk, dochází jakoby k "zadušení" a energie "utlačované" buňky se snižuje. Dojde-li k situaci, že kolem buňky je příliž málo jiných, její energie se rovněž sníží. Pouze za předpokladu optimálního počtu okolních buněk je její energie zvýšena.

Neustálým opakováním výše popsaného algoritmu dosáhneme zajímavého efektu. V náhodně vytvořeném obrazci se postupně začnou tvořit jakési vazby a za nějakou chvilku to začne vypadat jako živý organismus. Mění to tvar, přebublává z jednoho místa na druhé, dělí se a opět spojuje. Občas se v nějakém místě vytvoří malý spolek 4 buněk, které se vzájemně "drží při životě" - od takovéhoto spolku už neočekávejte nic zajímavého - pokud ho "nespolkne" jiná část organismu, zůstane tak už napořád.

Pokud chvilku vydržíte, můžete spatřit velice zajímavé proměny. Kdykoli během této produkce můžete pohyb pozastavit držením klávesy SELECT (resp.OPTION), nebo nechat stlačením START vytvořit nové náhodné rozmístění a sledovat jiný organismus zase od začátku.