Pražská firma EXMINSY

Pravidelní čtenáři zpravodajů vydaných pražským Atari klubem by měli jméno Exminsy alespoň trochu znát. Původně šlo o uskupení prodávající autorské tuzemské programy a jiné doplňkové služby ještě pod Svazarmem.

Pravidelně vycházel ceník obsahující aktuální nabídku. Viděl jsem ho jednou v Olomouci. Nevím, proč nebyl odebírán i u nás v Prostějově. Pravděpodobně od toho v Olomouci také upustili, protože až mnohem později jsem při prohlížení literatury v Rožnově našel několik dalších výtisků. Tak jsem s překvapením zjistil, že původní prostý ceník se vyvinul v docela solidní zpravodaj obsahující manuály k programům a jiné články. V době svého vzniku byl společný pro všechny samostatné služby klubu a vycházel pod názvem AK SEZAM. Nyní, kdy jde čistě o záležitost EXMINSY, je k názvu připojováno označení "Letex".

V současné době je z původní odnože pražského klubu samostatná firma obchodující ve větším rozsahu i s počítači PC. Je také trochu částečným zbytkem Atari klubu Praha po jeho zrušení.

Mimo vydávání svého zpravodaje pořádá dvakrát za měsíc první a třetí středu semináře a prodejní akce. Jejich působiště je na základní škole v ulici Brigádníků, Praha 10. Zaměření činnosti je na ataristy a začínající majitele PC.

Letex vychází v průběhu školního roku asi ve třech číslech. Předplatné na tento rok je pro začínající čtenáře 87. To by nebylo při dnešní drahotě papíru a poštovného nějak zvlášť moc, ale v ceně jsou i zajímavé slevy na některé dodávané zboží.

S vedením firmy jsem navázal osobní kontak a doufám i další spolupráci v červnu. Získal jsem reklamní texty na disketě, z nichž bohužel některé nejdou přečíst. Diskety jsou samozřejmě vadné, když se to nejméně hodí. Zakoupil jsem si pár programů a několik vypůjčil pro účely recenze ve FLOPu. Ty jste ovšem ještě nečetli, protože doposud žádné nebyly napsány.

V Letexu by měl časem vyjít reklamní článek o našem vlastním magazínu. Nepočítaje tři inzertní řádky v ostravském zpravodaji v době našeho vzniku, bude to asi první reklama od cizí redakce.

Z nabídnutých reklamních textů bude asi nejzajímavější kompletní seznam nabízených autorských programů. Je tak dlouhý, že se do tohoto čísla již nevešel. Původně jsem uvažoval o jeho rozdělení, ale raději vypustím příště nějaké jiné texty, ať je to pohromadě.

Mám také seznam PD disket a kazet jako nabídku pro kopírovací službu. Diskety jsou téměř shodné s nabídkou firmy FLOP až na pár vyjímek. Ani jinak by se moc nehodilo uvádět tuto službu, když náš vydavatel dělá totéž.

Jiné je to se seznamem kazet, protože o jejich kopírování firma FLOP Rožnov již delší dobu nemá zájem. Jenže FLOP je disketový magazín a řada čtenářů asi nebude právě na něco takového netrpělivě čekat.

Pak jsou ještě k dispozici texty o síti SEND a o zbývajících pár poničených textů napíšu do Prahy.

Kontaktní adresa pro zájemce:

     EXMINSY
     Kubíkova 1180
     Praha 8
     182 00

Ještě se zmíním o způsobu šíření autorských programů. Firma udělá smlouvu s autorem na podíl ze zisku a kopie na prodej vytváří její pracovníci. Za kvalitu kopie pak samozřejmě ručí sama. Nevyžaduje pro sebe výhradní práva k šíření, což je zejména po zkušenostech našich programátorů velmi dobře.

-ZB-