ANIMDEMO

Radek Štěrba, RASTER 1996

Jednoduchou animaci v programu ANIMG15 si můžete prohlédnout takto:

 1. Spusťte program ANIMG15v7.
 2. Zadejte šířku bloku 8 (bytů).
 3. Výšku bloku 16 (bodů).
 4. Nastavení značek na VI+0 (tj. levý horní roh).
 5. Načtěte celostránkový obrázek stlačením "Ctrl+L", "P" a zadáním "D:ANIM.PIC"
 6. Načtěte animační pozice stlačením "Ctrl+L", "D" a zadáním "D:USTA.ANI"
 7. Rozběhněte animaci stlačením "A" a zadáním "Od pozice: 0", "Do pozice:7", "na místo VI+3775".
 8. Rychlost animace můžete měnit stlačením kláves 0 až 9, krokovat klávesou SPACE a pozastavit držením libovolné jiné klávesy. Ukončení animace provedete pomocí "Esc".

Druhá ukázka:

 1. Spusťte program ANIMG15v7, popřípadě použijte "R" pro restart.
 2. Zadejte šířku 4 (byty), výšku 16 (bodů) a nastavení značek VI+0.
 3. Smažte obrazovku "Shift+CLEAR", "A".
 4. Načtěte animační pozice stlačením "Ctrl+L", "D" a zadáním "D:KOULE.ANI"
 5. Změňte nastavení animačního posunu stlačením "Q" a zadáním hodnoty 1.
 6. Rozběhněte animaci stlačením "A" a zadáním "Od pozice: 0", "Do pozice:3", "na místo VI+0".
 7. Rychlost atd. již umíte změnit sami. :-)

Mnoho krásných obrázků a úchvatných animací Vám přeje autor.