Úvodník pro FLOP 61

Vážení čtenáři,

jsem rád, že vás můžu přivítat u 61. čísla magazínu Flop. Toto číslo přináší mnoho změn, doufejme že k lepšímu.

Na úvod chci velmi poděkovat Frantovi, který se vedení a sestavování Flopu ujal od čísla 55 po Radkově tragické smrti a vydržel to táhnout až do loňska.

Během podzimu a zimy se nám v Atari klubu povedlo sestavit tým, díky kterému můžeme toto břímě z Frantových beder sejmout a práci si rovnoměrněji rozdělit.

Redakce Flopu vypadá nyní takto:

Zajímavostí je, že jsou v týmu hned tři bývalí šéfredaktoři. Věřím, že to je dobré znamení.

Když jsme přemýšleli, co na Flopu zlepšit, pojmenovali jsme tři zásadní problémy. Jsou to:

  1. Omezená cílová skupina vlivem jazykové bariéry.
  2. Chyby, které se v některých posledních číslech objevily.
  3. Nedostatečné instrukce k dodávanému softwaru.

Provedli jsme tedy tyto změny:

  1. Flop se stává vícejazyčným! Dosud Flop vycházel jen s českými příp. slovenskými texty. Zájem o něj ale projevují i ataristé v zahraničí. Protože německy mluvící publikum má ABBUC magazine, rozhodli jsme se pro angličtinu.

    Je překvapivé, že žádný anglický disketový magazín pro 8bitová Atari už delší dobu nevychází, takže současně vyplníme díru na trhu. Prozatím najdete ve Flopu jen několik článků (vč. tohoto textu) v české i anglické verzi.

  2. Snažíme se o lepší načasování práce na příspěvcích, aby bylo více času před vydáním je otestovat. Velmi rádi jsme pak za to, že se nám přihlásili lidé na korektury a překlady textů, což také přispěje ke zvýšení kvality.
  3. Stanovili jsme si pravidlo, že každý softwarový příspěvek musí být doprovázen krátkým textem, který popisuje jeho účel, hardwarové požadavky a způsob spuštění. Tyto instrukce jsou k dispozici vždy v češtině i angličtině.

Již od minulého čísla umožňuje Flop reader načítat i komprimované texty. K tomu byl využit port inflate rutiny pro procesor 6502 od Piotra Fusika (https://github.com/pfusik/zlib6502), za což mu tímto pěkně děkujeme. Pro čtenáře to znamená více obsahu ke konzumaci.

Do budoucna uvažujeme i o dalších vylepšeních. Např. tím, že se rozrostl tým a některé příspěvky máme dvojjazyčně, povedlo se nám zaplnit disketu dříve než v minulých letech. Pohráváme si proto s myšlenkou vydat letos ještě jedno číslo.

Doufám, že se čtenářům bude modernizovaná podoba Flopu líbit. Těšíme se na vaše ohlasy, abychom mohli další čísla udělat ještě lepší.

Bohdan Milar