Černobílá Magie - první seznámení

V magazínu jsem se již několikrát zmiňoval o připravovaném celostránkovém tiskovém programu od našeho čtenáře.

Před Atariádou jsem si při cestě do Brna udělal i zajížďku dále na jih do Ivančic přímo k autorovi.

Na místě jsem zjistil, že ing. Jan Dubský je velmi sympatický mladý muž, který se mi velmi ochotně věnoval. Nakopíroval mi současnou verzi svého programu s nabídkou k jeho volnému dalšímu šíření. Což jsem také na Atariádě dělal za cenu diskety a nálepky.

Nyní by bylo na místě program dokonale popsat, vychválit, poradit vhodné pracovní postupy. Pravda je ale taková, že jsem si dosud nenašel čas řádně jeho možnosti vyzkoušet, a proto uvedu jen nástin jeho možností podle vytištěných ukázek a mých otázek na autora.

Pomocí programu Černobílá magie lze připravit grafický výtisk stránky do formátu omezeného pamětí, to je asi A3. Jako tiskové prvky se používají texty systémovými fonty, standartní obrázky grafiky černobílé i čtyřbarevné (Koala) a data z disketového tiskového programu Print Shop. To jsou knihovny Clip-artů, speciální znakové sady a vlastní obrázky.

Standartní obrázky velikosti celé obrazovky se mohou použít nejvýše tři, libovolně umístěné a otočené. Clip-artů může být až devět s možností orámování.

Výstupem programu je vypočítaná bitová mapa zvoleného formátu s hlavičkou na začátku s údajem o výšce a šířce stránky. Tisk provádí externí rutiny, proto bude možné do budoucna poměrně jednoduše připravit i ovladače pro netypické tiskárny. Například D-100, ATARI 10 29.

Vlastní program zabírá dvě strany diskety formátu Medium, použitým systémem je Bibodos. Jako doplněk autor nabízí i dvě strany diskety ve formátu Print Shopu s jeho daty. Na první jsou počeštěné znakové sady z Print Shopu, na druhé Clip-arty vytažené z programové diskety Print Shopu. Program totiž umí číst tyto Clip-arty přímo jen ze samostatných knihoven obrázků, nikoliv z programových disket.

Dalších téměř 80 kB zabírá připravený manuál pro Čapka. Všechny tyto diskety jsou volně šiřitelné a zájemci si je mohou objednat nejjednoduššeji současně se zasíláním předplatného na další ročník FLOPu. (Nezapomeňte vyznačit ve zprávě pro příjemce)

Momentálně mám diskety za 10 korun, (už jsem kupoval nedostatkové DD i za 18) dvě nálepky vychází na 4 koruny, práci s kopírováním a balením pro členy FLOPu nepočítám.

Uvažoval jsem i o nabídce vytištěného manuálu, samozřejmě v kvalitě lepší než je běžné písmo devíti jehličkových tiskáren. Množení na kopírce by ale už něco stálo, vzhledem k rozsahu manuálu odhaduji cenu kolem 40 korun.

-ZB-