SpartaDOS X

Zprovoznění a nastavení na IDE Plus 2.0

SpartaDOS X je moderní disketový operační systém pro 8bitové počítače Atari. Se základními funkcemi a nastavením zařízení IDE Plus 2.0 jsme se seznámili již v dřívějším článku. Tentokrát se zaměřím na popis toho, jak zprovoznit a zkonfigurovat SpartaDOS X na IDE Plus.

Výhodou SpartaDOSu X oproti jiným DOSům pro Atari je to, že může běžet z cartridge. Díky tomu nezabírá tolik drahocenného místa v paměti RAM. Proto z něj lze např. spouštět větší aplikace nebo otevírat větší soubory než by tomu bylo, kdyby se jako klasické DOSy zaváděl plně do paměti.

SpartaDOS X dokonce umí část cartridge využívat jako disk (mohli bychom říci ROM-disk). K dispozici je zařízení CAR:, na kterém najdeme a můžeme číst (příp. spouštět) dodané soubory. Zapisovat na něj logicky nelze.

Originální SpartaDOS X byl dodávám v klasické cartridgi. Já budu nyní popisovat provedení, kdy je ROM se SpartaDOSem součástí zařízení IDE Plus 2.0, které slouží současně mj. jako cartridge, IDE rozhraní pro harddisk (nebo např. Compact Flash) či hodiny reálného času.

Mít celý systém předpřipravený v cartridgi se jeví na první pohled jako dobrá věc. Samozřejmou nevýhodou ROM-disku je ovšem skutečnost, že do něj nelze (snadno) zapisovat. Když vyjde převratně nová verze celého systému, má jistě smysl paměť ROM v cartridgi přeflashovat. Pokud ovšem chceme doinstalovat nebo aktualizovat jedinou utilitu, neřku-li pouze upravit jeden konfigurační soubor, hodil by se pohodlnější způsob.

SpartaDOS X naštěstí myslí i na tuto možnost. Na hlavní konfigurační obrazovce (Reset + Start) lze nastavit disk, ze kterého bude při bootu čten hlavní konfigurační soubor (CONFIG.SYS). Pokud tam místo výchozího D0: (tj. ROM-disk v cartridgi) nastavíme např. některou z partition harddisku, budeme moci konfiguraci systému jednoduše měnit. Nyní si ukážeme, jak na to.

Příprava

Vybereme partition na disku (harddisk nebo Compact Flash v IDE Plus adaptéru), kam budeme chtít umístit systémové soubory. Není to podmínkou, ale z důvodu přehlednosti by bylo lepší, kdyby šlo o prázdnou partition. K přípravě prázdné partition použijeme postup popsaný v minulém článku. Pro příklad budeme na systém v tomto článku používat D6:.

Jako první na nový systémový disk (tj. partition č. 6) nakopírujeme originální soubor CONFIG.SYS, který byl uložený v ROM-disku. Nastartujme tedy SpartaDOS X a zadejme následující příkaz:

TYPE CAR:CONFIG.SYS >>D6:CONFIG.SYS

Provedení příkazu můžeme zkontrolovat přepnutím se na D6: a zobrazením jeho obsahu pomocí příkazů:

D6:
DIR

Nyní je třeba nastavit SpartaDOS X tak, aby četl konfigurační soubor z disku D6:. Proto přejdeme do hlavní konfigurační obrazovky IDE Plus (Reset + Start). Stiskneme klávesu "C", čímž se kurzor přesune za písmeno D. Vložíme číslo systémového disku (v našem případě 6) a potvrdíme klávesou Return. Nyní můžeme nastavení uložit a konfigurační obrazovku opustit (Control + X).

Přehled CONFIG.SYS

Soubor CONFIG.SYS, který jsme nakopírovali z ROM-disku, obsahuje defaultní konfiguraci. Můžeme si ji vypsat příkazem TYPE D6:\CONFIG.SYS a výsledek by měl vypadat asi takto:

DEVICE SPARTA OSRAM
DEVICE SIO
DEVICE ATARIDOS
DEVICE INDUS
DEVICE RTIME8
DEVICE JIFFY
DEVICE RAMDISK

První slovo (DEVICE) na všech řádcích značí, že jde o zavedení ovladače, kterým systém rozšíří své schopnosti, především při ovládání hardwaru.

Začínáme ovladačem SPARTA, který je potřebný snad pro každou konfiguraci. Jde o ovladač pro spartadosový formát disků. Bez něj by tedy nebylo možné číst (ani zapisovat) na disky. V tomto případě má SPARTA nastaven parametr OSRAM. To značí, že by měl pro ukládání sektorových bufferů používat paměť v rozmezí $C000-$CFFF (tj. pod OS ROM), avšak pouze za předpokladu, že je tato funkce zapnuta (volbou USE OSRAM).

Následujícím ovladačem je SIO. Ten je také nutné v CONFIG.SYS mít, a to až za SPARTA. Obsahuje kód pro vysokorychlostní operace se SIO zařízeními US Doubler, Indus GT, Happy, Speedy a XF551. Dále umožňuje komunikaci přes paralelní rozhraní (PIO) jako jsou KMK/JZ IDE Plus 2.0, MIO a MSC.

ATARIDOS už není nezbytně nutný. Umožňuje však pracovat s disky (vč. disket) naformátovanými v DOS 2, DOS 2.5 či MYDOS. Neumí však pracovat s podadresáři (v MYDOSu) a vůbec neumí číst disky formátované pod DOS 3 nebo DOS XE. Musí být umístěn za driver SPARTA.

INDUS je vysokorychlostní ovladač pro SIO zařízení Indus GT, CA-2001, LDW Super 2000 a Happy. Musí být umístěn za ovladač SIO.

Ovladač RTIME8 umí pracovat s cartridgí R-Time 8, která uchovává hodiny reálného času. Nepracuje však s hodinami v IDE Plus 2.0.

JIFFY umožňuje nastavení reálného času, pokud počítač nemá žádné zálohované hardwarové hodiny.

A konečně RAMDISK, který umožňuje využívat rozšířenou paměť jako rychlý disk. Nemáme zde prostor popsat všechny jeho funkce, takže snad někdy v nějakém jiném článku.

Hodiny reálného času

Jak jsme si ukázali analýzou CONFIG.SYS, výchozí konfigurace SpartaDOSu neobsahuje ovladač pro hodiny reálného času, které jsou součástí IDE Plus 2.0. Napravíme to.

Budeme k tomu potřebovat nástroje zabalené v nám již známém archivu ideplus-utilities-disk-2012-09-06.tar.gz. Obsah diskového obrazu, který se v něm schovává, je třeba zkopírovat na bootovací partition (D6:). Za předpokladu, že je obraz k dispozici v disketové jednotce č. 1, zadáme následující příkaz:

COPY /R D1:\ D6:\

Můžeme zkontrolovat, že se zkopírovaly potřebné soubory zadáním příkazu:

DIR D6:\SDX\

Ve výpisu adresáře by se měl objevit soubor IDEPTIME.SYS. Pokud tomu tak je, pak přistoupíme k úpravě hlavního konfiguračního souboru zadáním příkazu:

ED CONFIG.SYS

Tím se spustí jednoduchý textový editor, který bude zabírat horní část obrazovky. V něm se zobrazí obsah souboru CONFIG.SYS. Po textu se můžeme pohybovat obdobně jako v editoru BASICu, tj. Control + kurzorové šipky. Funguje také mazání, nový řádek klávesou Return apod.

Provedeme následující úpravy souboru:

Nyní potřebujeme provedené změny uložit. Slouží k tomu klávesová zkratka Control+S. Kurzor se přesune za jméno souboru v titulním řádku okna programu ED. Protože jméno měnit nechceme, potvrdíme jej klávesou Return a kurzor se vrátí zpět do textu. ED opustíme klávesou ESC.

Když už máme zajištěno načítání správného data a času, můžeme si jej nechat trvale zobrazovat. K tomu lze použít prográmek TD. Ten v horní části obrazovky přidá (nikoli na úkor stávajícího obrazu) textový řádek (nebo chcete-li panel) s informacemi o verzi SpartaDOSu, aktuálním datu a čase. Můžeme jej spustit i běžně z příkazové řádky zadáním "TD ON". Příp. jej vypnout zadáním "TD OFF".

Aby se TD spouštěl vždy automaticky při startu, můžeme využít skript AUTOEXEC.BAT. Soubor tohoto jména uložený v kořenovém adresáři bootovacího disku se automaticky provádí při startu SpartaDOSu X. (V případě potřeby lze nastavit jiný soubor pro spuštění pomocí proměnné BATCH v CONFIG.SYS.)

Pro vytvoření našeho vlastního autoexecu zadáme tedy příkaz:

ED D6:\AUTOEXEC.BAT

Tím spustíme textový editor ED, který již známe z editace CONFIG.SYS. Nyní napíšeme do prázdného souboru jediný řádek:

TD ON

Soubor uložíme a můžeme zkusit restartovat počítač. Měl by najet systém, načíst čas z IDE Plus 2.0 a spustit zobrazení data a času v horní části obrazovky.

Systémové cesty

Posledním vylepšením, které si ukážeme, je nastavení cest (PATH). Jsou to místa (disky a adresáře), kam se systém dívá, když do příkazové řádky zadáme jméno programu, který chceme spustit. Pokud chceme spustit program uložený jinde, musíme zadat celou cestu k jeho spustitelnému souboru - např. D6:\SDX\MKATR.COM. Pokud by ale D6:\SDX\ bylo v PATH, stačilo by zadat MKATR.

My si do PATH přidáme kořenový adresář disku D6. Díky tomu bude možné instalovat programy nakopírováním jejich spustitelného souboru (EXE nebo COM) na disk D6. Úpravu provedeme v CONFIG.SYS, takže zadejme:

ED CONFIG.SYS

Na konec textu přidáme řádek

SET PATH=CAR:;D6:\

Jak patrno, v PATH může být současně více cest (oddělených středníkem). Systém je prohledává v zadaném pořadí. Jako první jsme nastavili ROM disk (CAR:), kde jsou uloženy hlavní utility dodané se SpartaDOSem X.

Záchranný kruh

Pokud uděláte v konfiguraci nějakou vážnou chybu (např. zapomenete do CONFIG.SYS uvést ovladače jako SPARTA či SIO), systém nebude moci nabootovat. Nezoufejte však, nic není ztraceno. Lze se zachránit hned několika způsoby. Samozřejmě lze v hlavní konfigurační obrazovce (Reset + Start) nastavit Boot drive na D0, opravit problém a vrátit tam D6.

Existuje ale ještě jednodušší cesta. Pokud během (studeného) restartu počítače držíte klávesu Option, systém ignoruje uživatelské konfigurační soubory a bere (defaultní) CONFIG.SYS z cartridge.

Věřím, že tímto jsme rozběhali zařízení IDE Plus 2.0 a vytěžili z něj (aspoň pro začátek) maximum - rozběhli harddisk, naučili se základům SpartaDOSu X a při startu si nechali automaticky nastavovat hodiny. Přeji mnoho úspěchů při jeho používání.

Bohdan Milar