MultiJoy vs hra QuadroTron

Raster, 2002

Přes elektronickou poštu mě kontaktoval Andreas Magenheimer z Německa a předkládal mi mnoho svých námětů k problematice interface MultiJoy8 a k multiplayerovým hrám pro 4 a více hráčů obecně. Krom jiného přiložil i hru QuadroTron, která byla publikována v německém Atari magazinu (číslo 2/1989 !) a žádal mě o prověření, zda lze tuto hru hrát přes MultiJoy.

Ještě před započetím testování jsme v Atariklubu nejdřív teoreticky přemýšleli, pro jaký druh interface je QuadroTron vyroben a uhodli jsme, že jde o způsob výběru joysticku přímo čtyřmi bity JOYportu2, kdy vždy tři bity budou nastaveny na logickou 1 a jeden na logickou 0. Tím se určí vždy jeden ze 4 joysticků, který je právě sledován.

Tato metoda je tedy jiná než používá MultiJoy8, který na základě kombinací tří bitů vybírá jeden z osmi joysticků. Přesto lze MultiJoy8 pro ovládání hry QuadroTron (či případných dalších her s výběrem jednoho joysticku ze čtyř metodou jednoho nulového bitu) plnohodnotně použít.

Jak je to možné?

Podívejme se na způsoby výběru aktivního joysticku u obou metod.

MultiJoy8
-------------------------
bity JOYportu2  aktivní
0.1.2.3.     joystick
-------------------------
0 0 0 X      1
1 0 0 X      2
0 1 0 X      3
1 1 0 X      4
0 0 1 X      5
1 0 1 X      6
0 1 1 X      7
1 1 1 X      8


QuadroTron
-------------------------
bity JOYportu2  aktivní
0.1.2.3.     joystick
-------------------------
0 1 1 1      1
1 0 1 1      2
1 1 0 1      3
1 1 1 0      4

Porovnáním si můžete všimnout, že pro QuadroTron princip lze najít odpovídající řádky v MultiJoy8 tabulce a z toho vyvodit, do kterých portů MultiJoye8 je nutno zapojit joysticky tak, aby se QuadroTron dal ovládat. U MultiJoye16 to lze takto odvodit také, ovšem číla použitých portů jsou jiná (MultiJoy16 totiž sleduje i 4.bit joyportu 2, který se u MultiJoye8 ignoruje). U MultiJoye4 žel kompatibilita pokulhává, neboť ten nesleduje ani 3. ani 4.bit joyportu 2, takže částečně dochází ke kolizi výběru.

V následující tabulce jsou zahrnuty příslušné joystickové porty, které je nutno použít pro ovládání hry QuadroTron (případně dalších her využívajících pro výběr joysticku princip jednoho nulového bitu):

------------------------------------
QuadroTr| číslo joystickového portu
č.hráče | MJoy8 MJoy16 MJoy4
------------------------------------
 1   |  7   15   3
 2   |  6   14   2
 3   |  4   12   4 (kolize)
 4   |  8   8   4 (kolize)

Při použití MultiJoye4 bude tedy joystick 4 ovládat ve hře QuadroTron současně hráče číslo 3 i 4, takže pro 4 hráče to použitelné nebude.