Vážení ataristé,

nová redakce magazínu z Prostějova Vás již podruhé zdraví a současně vítá při čtení nového zpravodaje číslo 29.

Nejdříve se vrátím k několika nedostatkům z minulého čísla. Za nejhorší chybu považujeme zlikvidovaný soubor DOTAZY.CAP, na niž jsme přišli týden po odeslání podkladů do Rožnova.

Tento nešťastný případ je jasným příkladem platnosti "Murphyho zákonů", v nichž se praví:

Jinak je celý případ z technického hlediska dosti záhadný, proto jej popíši blíže. V době kompletace originálu nebyl soubor DOTAZY ještě napsaný, protože jsme si na něj vzpoměli dodatečně. Proto byl dopředu v adresáři vytvořen falešný jednosektorový soubor s nesmyslným textem v přidělené pozici adresáře. Asi tři hodiny před odesláním originálu vznikl skutečný text s délkou čtyři sektory, načež byl překopírován na disketu. Podle známých pravidel měl přepsat původní text, jenže ten zůstal zachován beze změny, pouze došlo k prodloužení souboru - tedy zvýšení počtu jeho sektorů. Může-li nám tuto záhadu někdo objasnit, nechť se ozve.

Podotýkám, že ke kopírování nebyl použit jiný DOS. Jinak další průvodní nepříjemností bylo, že nedošlo k uschování tohoto textu na záložní disk, přičemž jiné texty, ty nepoškozené, byly duplicitně zálohovány na dvou disketách. Tento soubor byl napsán znovu a zařazen do tohoto čísla. Překopírujte si jej na minulé číslo, kam patří. Ale pozor - použijte FLOP DOS. Použití jiného DOSu může vést k likvidaci celého obsahu FLOPu !

Další poučení z minulého čísla se týká formátování textů pro prohlížeč a redaktora "přes texty", tedy mě. Podle svého zvyku jsem své texty chystal na formát 70 až 80 písmen na řádku, tedy přímo pro tisk. Při použití prohlížeče z magazínu působí takto umísťované nadpisy a podpisy neestetickým dojmem. Proto bude nutné optimalizovat formátování textu pro čtyřicetiznakové zobrazování. Pokud nějaký delší text bude potřebné zveřejnit v autorem naformátované podobě i s řídícími kódy, nebude zařazen přímo do prohlížeče. To je případ seznamu literatury pro osmibitové počítače ATARI, uvedeného v tomto čísle.

Třetím nedostatkem je velký výskyt překlepů i pravopisných chyb. S tímto problémem bude těžké se vypořádat, protože pravopis není pro nás to nejzajímavější při tvorbě FLOPu. Navíc zatím pracujeme v časové tísni číslo od čísla, protože nemáme zatím vytvořený nějaký rozumný pracovní předstih.

Zavádějící informací je zmínka o Einsteinově společnosti - podrobnosti v rubrice OPRAVY.CAP

Za uvedené vady se tímto celá redakce všem řádně platícím odběratelům FLOP magazínu omlouvá.

V dnešním čísle došlo k několika změnám i uvedení nové rubriky. Především nahrazujeme nešťastnou rubriku DOTAZY.CAP novou OHLASY.CAP. Za prvé se jí zbavíme, když nás tak vypekla, ale hlavně dostaneme pod jednu hlavičku širší reakce čtenářů. Náplní budou nejen dotazy, ale třeba i podobné všeobecné zprávy od čtenářů jako v dnešním čísle. Rubrika se mohla jmenovat třeba i "DOPISY.CAP", ale některé příspěvky získáváme i telefonem či osobní domluvou. Pouze pro opravování chyb zveřejněných v předchozích číslech zůstává speciální rubrika OPRAVY.CAP

Jako reakci na informační článek o novém programu na komprimaci programů na kazetách od Radka Štěrby přišly čtyři objednávky. Bližší informace k tomuto tématu naleznete v tomto čísle.

V tomto čísle chybí rubrika INTERW.CAP. Jako první byl plánovaný rozhovor se zakladatelem FLOPu Petrem Vičarem, ale při návštěvě Rožnova to Zdeněk nestihl.

Ode dnešního čísla bude uveřejňován seznamovací kurs programovacího jazyka "C". Něco takového do zpravodaje prostě patří. Proč právě tento jazyk, pro uživatele domácích počítačů exotický, je vysvětleno přímo v textu.

Zavádíme také novou rubriku Hlavolamy. Zde bude Honza předkládat různé logické hrátky s tím, že v příštím čísle bude řešení (a samozřejmě zadání nového problému).

Dnes poprvé je v magazinu FLOP původní průvodní hudba připravená speciálně pro toto číslo naším externím spolupracovníkem. Tím rušíme dlouhou řadu hudeb vykrakovaných z jiných programů či přímo zahraničních magazinů.

Uvažovali jsme již také o využívání progamu CHAOS MUSIC COMPOSER, který je na přípravu hudby zřejmě lepší než SOUNDMASHINE. Jeho popis vyšel ve zpravodaji Atari klubu Brno, samotný program se nám ale dostal do ruk poměrně nedávno. Možnosti Radkova propojeného systému varhany - počítač jsou ale samozřejmě lepší.

- redakce -