Linker

Vyrobil Radek Štěrba, RASTER 1995

Linker je program určený pro spojování více souborů do jednoho výsledného.

Po spuštění program hledá soubor LINK.PRJ, který byl zvolen jako název souboru pro automatické linkování. Pokud takový soubor nebude nalezen, musíte ručně zadat skutečný název souboru s údaji pro linkování.

Struktura definičního souboru:

;text
..poznámka.

©zařízení:jméno.ext
..jméno výsledného souboru. (Poznámka: Znak © je "zavináč" - tj. ATASCII znak s kódem 64, vyvolatelný přes klávesovou kombinaci SHIFT+8.)

zařízení:jméno.ext
..soubor (BINARY FILE) určený pro připojení do výsledného souboru.

zařízení:jméno.ext, číslo
..soubor (čistě datový - bez hlavičky) určený pro připojení do výsledného souboru. Ve výsledném souboru bude mít hlavičku pro zavedení na adresu "číslo" (v desítkové soustavě).

zařízení:jméno.ext, $číslo
..stejné jako předchozí, pouze "číslo" je v 16-kové soustavě (HEX).

RUN číslo
nebo
RUN $číslo
..zadání adresy RUNAD (desítkově nebo HEXa). Po načtení celého souboru bude proveden skok na tuto adresu.

INIT číslo
nebo
INIT $číslo
..zadání adresy INITAD (desítkově nebo HEXa). Už při načítání bude proveden odskok na tuto adresu (JSR). Po návratu (RTS) bude pokračovat načítání souboru. Upozornění:

V definičním souboru používejte standardní ATASCII sadu (nejlépe je využít DOS povel Copy, pak zadat E:,D:FILENAME.PRJ a vytvořit soubor přímo z obrazovkového editoru).

V definičním souboru musí být jméno výsledného souboru zadáno jako první ze všech (před jmény ostatních souborů, ze kterých se má výsledný soubor skládat).

Pokud bude vynechán název zařízení, automaticky se použije D:.

Chcete-li použít jiný definiční soubor než LINK.PRJ, zajistěte, aby se soubor tohoto jména nenacházel na zařízení D: (přejmenováním, zrušením).

Příklad:

Soubor LINK.PRJ může vypadat takto:

;Muj progam
;Vyrobil: Ja, (c) MOJE
©D:VYSLEDEK.COM
;Uvodni hlavicka
D:OBRAZEK.PIC, 12288
D:UVOD.OBJ
INIT 14336
;Vlastni data pro program
;Znakove sady
D:SADA1.FNT, $4000
D:SADA2.FNT, $4400
;Obrazova data
D:MAPA.PIC, $4800
;Program
D:MUJPROGR.OBJ
RUN $5000

Pak kdykoli spustíte LINK.COM, bude vytvořen soubor D:VYSLEDEK.COM spojením výše popsaných souborů.

Výhody:

Pokud vytváříte program skládající se z více částí, které postupně doděláváte, ušetříte spoustu času (nebudete muset stále "přikopírovávat" pomocí DOSovského atributu /A).

Můžete používat přímo datové soubory (bez hlaviček) - pouze zadáte, kam se mají načíst. Velikost bloku bude odvozena z délky souboru.

Nabízí se přidání libovolného počtu init-odskoků mezi jednotlivé bloky dat, případně doplnění chybějící run-adresy.

Potřebujete-li převést nějaký datový soubor (např. s názvem ZDROJ.DAT) na BINARY FILE, použijte jako jméno definičního souboru E:, a pak jen přímo zadejte dva řádky:

©D:VYSLEDEK.OBJ
D:ZDROJ.DAT, zaváděcí adresa

Ukončení zadávání proveďte stlačením Ctrl+3. Výsledkem bude soubor VYSLEDEK.OBJ, ve kterém budou data ze souboru ZDROJ.DAT s předřazenou zaváděcí hlavičkou, která zajistí zavedení těchto dat na požadovanou zaváděcí adresu.

Program Linker vyrobil Radek Štěrba, RASTER.