Originální balík obsahuje:

MODPLAY.EXE
Spustitelný soubor - vlastní program.

MANUAL.DOC
Originální manuál v angličtině.

UPDATES.TXT
Seznam vylepšení aktuální verze oproti původní. Tyto informace nejsou zařazeny do manuálu.

READ.ME
Tento přehled.

Prosím, zkontrolujte při umisťování programu na BBS zda je balík kompletní.

04-01-1993, The Gatekeeper.


Autor dává svůj program k dispozici jako volně šiřitelný. Není proto správné kopírovat jej za úplatu.