Caverns of the lost miner

Michael Kalouš (BAKTRA)

Caverns of the lost miner je logická hra, která vyžaduje dobrý úsudek, ale i rychlé prsty. Je to port hry Ztracený horník z PC, Ztracený horník je zase port hry SUPER MINER z Atari.

Autor: Michael Kalouš (BAKTRA)

Stránka hry:

www.baktra.wz.cz/software/calomin.html

Cílem je provést horníka 14 nebezpečnými jeskyněmi a posbírat všechny diamanty.

Horník se řídí JS a může provádět dva druhy pohybů. Přesuny a skoky.

Přesuny (tlačítko FIRE nestisknuto)

Vlevo - pohyb vlevo
Vpravo - pohyb vpravo
Nahoru - pohyb nahoru po žebříku
Dolů - pohyb dolů po žebříku

Skoky (tlačítko FIRE stisknuto)

Vlevo - dlouhý skok vlevo
Vpravo - dlouhý skok vpravo
Nahoru - vysoký skok, v jeho průběhu se
lze přesunout vlevo či vpravo

Skákat je možné jen tehdy, je-li pod horníkem něco pevného.

Na horníka působí gravitace a pád z větší výšky ho zabije.

V jeskyni je možné setkat se s následujícími elementy:

Skály - jsou neprůchodné.
Bodla - šlápnutí přináší smrt. Lze je však přeskočit.
Žebřík - umožňuje vertikální pohyb.
Krápníky - lze se pohybovat těsně pod nimi, ale jakýkoliv pohyb, který by v nich měl skončit znamená smrt.
Vratká skála - okamžitě se po šlápnutí propadne. Má ale schopnost zmírnit pád.
Rozpukaná skála - postupně puká, až se vytratí.
Diamanty - musí se všechny sebrat.

V první jeskyni je dobré vyzkoušet si všechny pohyby horníka a jejich vlastnosti. Dostane-li se horník do bezvýchodné situace, je možné ho zabít klávesou OPTION.