Dodatek k SIEVE příkladu

Radek Štěrba

Dovolte prosím kraťoučký dodatek k příkladu výpočtu prvočísel metodou Erastosthenova síta. Již několikrát jsme se ve Flopu zmiňovali o cross-compileru Cc65 a též o stejném příkladu Sieve psaném v C-čku. Podívejme se tedy pro zajímavost na srovnání kompilace sieve.c v Cc65 (nejlepší optimalizace) vs sieve.atl v Atalanu.

Sieve       | Cc65 | Atalan |
velikost    | 3804 |    585 |
čas výpočtu |   40 |     30 |

Výsledný program sieve.com v Atalanu je tedy 6.5x kratší a o 25% rychlejší. K takovému výsledku nelze Rudlovi než gratulovat a popřát, aby se mu práce na tomto projektu i nadále dařila.