Komprimační a dekomprimační programy

SUPER ARC a SUPER UN-ARC

Určitě jste se již setkali s programy, které byly schopny "zapakovat" nějaký soubor či alespoň s programy komprimovanými, nejčastěji demoprogramy či hrami. Mnozí jste jistě záviděli uživatelům vyšších počítačů jejich "zipáky", "aerjéčka" a podobně.

Před nedávnem se nám dostal do rukou již starší program (z roku 1988) SUPER ARC, používající koprimační techniku stejnou se stejnojmennými programy na PC, ST, Amigu...

V tomto čísle najdete soubory DOCS.TXT, obsahující kompletní popis těchto programů. Je bohužel anglický, takže bych tu napsal pár základních informací

Oba programy, ARC.COM i UNARC.COM jsou určeny pro povelové DOSy, s možností předávat jim přímo parametry. Fungují spolehlivě i s DOS 2.5 volbou z menu. Aby však byly schopny pracovat s ramdiskem, vyžaduje to nepatrnou úpravu. V DOS menu 2.5 napište:

     1. (C)opy DOS25.MOD,ARC.OBJ
     2. (C)opy DOS25.MOD,UNARC.OBJ
     3. (C)opy ARC.COM,ARC.OBJ/A
     4. (C)opy UNARC.COM,UNARC.OBJ/A

Získáte opravené soubory *.OBJ, které můžete přejmenovat a staré *.COM zrušit.

Vlastní ovládání při jednoduchém používání nepotřebuje zvláštní komentář, takže jen velice stručně:

Superarc: Volbou A přidáváte do archívu soubory, např. D1:TBASIC.COM a jako výstup D2:TBAS.ARC a potom přidáte do archívu D1:*.TBA. Vytvoří se Vám archív obsahující turbobasic a všechny turbobasicovské programy, které se nacházejí na D1:. Výsledek bude uložen na "destination" D2:TBAS.ARC.

Supunarc: Zadáte zdrojový .arc soubor, např. D2:TBAS.ARC a výstupní zařízení - číslo jednotky. Ze zdrojového souboru (případně souborů, pokud byl archív příliš dlouhý a nevešel se na jednu disketu) vyprodukuje všechny původně zabalené programy.

Účinnost komprimace je různá. Největší je u obrázků, velice slušná je u textů. U spustitelných a binárních souborů je nižší. Průměrně se účinnost pohybuje okolo 30 procent.

Věřím, že se Vám tento program bude hodit; velice vhodný je pro záložní diskety, kde můžete všechny soubory, patřící k jednomu programu "zaarcovat" přehledně do jediného souboru .ARC, navíc kratšího než je součet délek původních souborů.

-JW-