MANDARÍNOV HLAVOLAM 1996

Ďalšia logická hra, tentokrát z kategórie ťažších. Príbeh, opis hry a jej pravidlá sa nachádzajú priamo v hre. Hra sa ovláda výlučne pomocou joysticku, až na klávesu ESC, ktorú hráč použije v prípade, ak si nevie poradiť, alebo keď chce začať od začiatku. Kameň, ktorý chce hráč premiestniť si navolí pomocou žltého kurzoru, ktorý má tvar obdlžnika a veľkosť ako ostatné kamene. V prípade, keď sa hráč bude pokúšať o nedovolený ťah, kurzor zmení farbu na červenú a súčasne sa ozve zvukový signál. Pri vykreslenom hlavolame sa v ľavom hornom ornamente zobrazí rímske číslo, podľa toho, ktorý variant hry si hráč navolil. V pravom dolnom ornamente sa zase zobrazuje výsledok atestu polohy kameňa, na ktorom stojí kurzor. Samozrejme len vtedy, ak si hráč zvolil atest. Tento je výhodný hlavne pri mozaikovom variante hlavolamu. Keď je kameň na svojom mieste, vypíše sa OK, ináč je tam znak - .