Objednávka MIDI Pattern Editoru - MPE v2.3

Já ................................................ (příjmení,jméno),

rodné číslo ....../.... bytem .......................................

město ....................... PSČ ........ objednávám ZÁVAZNĚ program
MIDI Pattern Editor - MPE v2.3 na médiu:

KAZETA / DISK    (Nehodící se škrtněte)

Cena: 280 Kč  (jednouživatelská licence)

Tato cena obsahuje disketu (kazetu), návod k použití, sadu demonstračních skladeb, poštovné a balné.

Zavazuji se, že PO OBDRŽENÍ SLOŽENKY zašlu částku na níže uvedenou adresu. Program bude odeslán na kvalitní disketě/kazetě co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů po obdržení částky.

V ......................... dne ........... Podpis ........

Adresa:  Radek Stěrba
      Čsl.odboje 36
  798 11 Prostějov 6