Milé čtenářky a čtenáři,

mnozí si mne možná pamatujete z Flopu č. ??, kde byl zveřejněn můj článek o tiskárně SEP 510. Dnes usedám ke klávesnici svého drahého počítače, abych pro Vás stvořil něco naprosto jiného.

Můj život se od dob vzniku mého článku s hardwarovým zaměřením značně změnil. Při studiu na obchodní akademii jsem byl totiž unesen ekonomickými vědami a již téměř dva roky je tudíž vážně ohrožováno prvenství počítačů mezi mými zájmy. Výpočetní technika se pro mne začíná stávat pouze nástrojem pro potřeby ekonomiky. Tak se tedy stalo, že došlo k omezení mé programátorské tvorby a její zbytek se soustředil hlavně na vývoj softwaru pro hospodářskou sféru.

Můj dlouhodobý přítel a spoluvlastník jedné akciové společnosti, Zdeněk Burian, se výše uvedené skutečnosti brzy dověděl, a když se poté stal redaktorem Flopu, přesvědčil mne, abych se o své výsledky podělil i s ostatními ataristy. Jeho přístup jsem uvítal, a proto jsem se rozhodl napsat tento úvodní text k seriálu mých ekonomických prográmků, se kterými se budete mít možnost začít již v příštím čísle Flopu shledávat.

Připravuji úpravu svého prográmku pro dlouhodobé sledování vývoje hodnoty osobního portfolia drobných akcionářů, který jsem v surové podobě použil loni na podzim při přípravě mé práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Dále by to mohl být produkt pro výpočty výhodnosti nákupu obligácí a mnohé další. Ve Flopu hodlám také zveřejňovat některé datové soubory k mým prográmkům i s jejich průběžnou aktualizací, jako bude např. vývoj základních světových měn, nebo kurzy kotovaných akcií na Burze cenných papírů Praha (BCPP) apod. Nevím, zda bude mít ještě smysl zveřejňovat prográmky určené DIKům, ale připadá mi, že je to spíše zbytečné.

Nevím, co na to řekne redakce, ale pokud nebude proti, rád bych doprovázel své produkty vhodnými ekonomickými články přibližujícími problematiku, kterou se zabývá ten který můj program. Pokud bude mít redakce zájem i o jiné mé texty v tomto oboru (např. mé práce ze Středoškolské odborné činnosti apod.), rád jim v tom vyhovím.

Chtěl bych svou tvorbu takto podrobit kritice veřejnosti a zároveň, jak alespoň doufám, přispět k její větší informovanosti v mém oboru, která je ve státě s šedesátipěti procenty akcionářů v řadách svých občanů více než nutná.

Bohdan MILAR