HexxagonXE

          by

    František "Fandal" Houra
      (kód a grafika)

     Radek "Raster" Šterba
      (hudba a zvuky)

Strategicko-logická hra HexxagonXE pro osmibitové počítače Atari řady XL/XE, mající svůj vzor v cca deset let staré hře Hexxagon pro platformu PC/DOS, patří do kategorie tzv. deskových her. Souboj dvou hráčů se tedy odehrává na šachovnici a s pomocí hracích kamenů. Cílem pak není nic jiného, než zvítězit, to jest získat více kamenů než soupeř.

Na hře HexxagonXE je poněkud nezvyklé to, že hrací políčka mají tvar nikoliv tradičního čtverce, nýbrž pravidelného šestihranu, čili hexagonu. Důvod spočívá v pravidlech této hry, která jsou velmi jednoduchá a která je myslím třeba osvětlit hned zkraje.

Nejprve něco k šachovnici. Ta je tvořena celkem šedesáti políčky, ne všechna však musí být určena k pokládání kamenů. Některá jsou zkrátka a dobře "mimo hru", čímž lze vytvořit velké množství nejrůznějších variant šachovnice. HexxagonXE nabízí celkem pět různých šachovnic, přičemž kameny lze umisťovat do zelených políček, zatímco černá políčka jsou neaktivní.

A nyní k pravidlům o umisťování kamenů. Oba soupeři se ve hře střídají po jednom tahu a s kameny je možno na šachovnici provádět pouze dvě různé operace. Buď lze s některým ze stávajících kamenů táhnout do políčka, které s ním přímo sousedí, nebo lze s kamenem skočit přes jedno políčko dál. Zásadní rozdíl mezi oběma tahy je v tom, že v prvním případě hráč do hry de facto vkládá nový kámen, kdežto při skoku jej pouze přemisťuje. Táhnout lze vždy samozřejmě pouze do volného pole a tedy jenom těmi kameny, které takovéto volné políčko ve svém okolí mají.

Poslední věc, kterou je třeba k pravidlům Hexxagonu objasnit, je způsob, jakým hráč získává protivníkovy kameny. Na stranu soupeře vždy přechází ty kameny, které se při jeho tahu nachází v přímém sousedství cílového políčka. Jedním tahem lze tedy získat nejvíce šest soupeřových kamenů.

Pravidla hry bychom tedy měli za sebou, zbývá nám ještě krátký popis HexxagonuXE. V úvodním menu, které tak hezky ozvučil Raster, si lze funkčními klávesami SELECT a OPTION zvolit typ šachovnice a Vašeho soupeře, to znamená buď dalšího člověka (mód human vs human) nebo počítač (mód human vs CPU), který má tři úrovně obtížnosti (weak jako nejnižší, good jako střední a best jako nejvyšší). Klávesou START se pak spouští vlastní hra.

Ta se ovládá pomocí joysticku v portu jedna (v závislosti na typu hry případně oběma joysticky), kterým řídíte pohyb kurzoru ve tvaru modré šipky. Rychlost tohoto pohybu lze regulovat klávesou OPTION, zatímco klávesou SELECT se vypínají a zapínají zvukové efekty. Hru lze navíc kdykoliv při tahu člověka ukončit klávesou ESC.

Hráč číslo jedna hraje na šachovnici bílými kameny, hráč číslo dvě kameny žlutými. Právo prvního tahu je losováno náhodně. Barva kamenů, které jsou právě na tahu, je pro snazší orientaci označena zelenými šipkami. Dále je u obou hráčů k dispozici aktuální počet kamenů, kterými na šachovnici disponují.

Výběr kamenu, se kterým chcete táhnout, se provádí pomocí spouště. Pakliže vámi vybraným kamenem lze skutečně táhnout, je tento označen červeně a při dalším pohybu kurzoru po šachovnici jsou všechny volné a dostupné buňky označovány zeleným (vložení kamenu) nebo červeným rámečkem (skok). Dalším "kliknutím" na takto vybrané políčko se tah provede a následuje jeho vyhodnocení.

Hra končí v zásadě třemi možnými způsoby. Nejčastěji jsou zaplněna všechna volná políčka šachovnice a vyhrává ten ze soupeřů, který má více kamenů (případně nastává remíza). Nebo může dojít k tomu, že jeden z hráčů již nemá žádný volný tah. Poté jsou všechna zbývající volná pole vyplněna kameny jeho soupeře a opět podle počtu kamenů je určen vítěz. V krajním případě může jeden z hráčů přijít o všechny svoje kameny a jeho protivník tím dosáhne "čistého vítězství" á la legendární hra Mortal Kombat.

To by asi tak mělo být k zatím poslední freewarové hře z mojí díly vše. Přeji vám všem u ní příjemnou zábavu!

Fandal

P.S. Veškeré připomínky, náměty apod. zasílejte prosím na e-mailovou adresu F.Houra@email.cz.