Poznámky k programům ASTROLOGIE a STARWARE

Podle seznamu se tyto dva programy nalézají na původní klubové disketě č.135. Z neznámých důvodů je u STARWARE sdělení, že se jedná o hru. Přitom je to uživatelský program, který se dá zařadit do oblasti výukových.

Náš dřívější člen Radim Sordyl se oběma programy podrobněji zabýval i za pomoci slovníku. Na požádání napsal pro náš magazín manuály k programům, které nejsou překladem originálních.

Oba programy jsou napsány v BASICu, ale jsou nějak spouštěné pomocí AUTORUN. SYS, a nejde je přímo načíst. Proto je nutné provádět studený start z diskety. Domníval jsem se, že to jde i při startu TTDOSu z kartridžem, ale opakované pokusy selhaly. K Radimovu popisu startování musím poznamenat, že je uživatelem systému Q-MEG, který má inicializaci BASICu při startování pomocí OPTION přehozenou funkci oproti systému standartnímu. Prostě musí být BASIC aktivovaný ručně.

S programy v BASICU startované pomocí AUTORUN.SYS, který ale nelze spustit z menu DOSu, jsem se setkal již dříve. Ke své lítosti nevím, v čem je rozdíl oproti těm Basicům použivajícím AUTORUN.SYS, který si sám nejen zapne BASIC, ale lze jej i načíst ručně.

Jako velikého šetřílka mě napadla myšlenka dát oba programy ze dvou stran diskety o hustotách single na jednu medium. Podle obsahu adresáře by to mělo jít. Domníval jsem se, že na překážku by byly potíže se startováním. Přímo spustitelný by byl totiž jen jeden z nich, pro startování druhého by se musely nejprve přejmenovat příslušné soubory. Schopný programátor by si jistě dokázal poradit vytvořením speciálního souboru AUTORUN.SYS, ale problém je horší.

Při svých pokusech před napsáním článku jsem viděl, že obsazené jsou i nepoužité sektory. Programy je budou asi skutečně používat, protože po pokusném souborovém zkopírování již nefungují. Zruší je i smazání originálního systému DOS II v.2.0S a jeho náhrada DOS 2.5.

Jinak přístup na disketu mají standartní, protože je možné je provozovat i z ramdisku pod operačním systémem Q-MEG. Tím jsou zpřístupněny i kazetářům majícím rozšířený počítač. To je asi nejdůležitější informace z celého článku.

Na závěr uvádím výpisy adresářů popisovaných disket. Že není všechno v pořádku upozorňuje jen rozdíl mezi celkovou délkou souborů a údajem o počtu volných sektorů, který by měl být větší. Netvrdím ovšem, že to vždy znamená přímé používání sektorů. Jejich označením v tabulce VTOC se dá zamezit přístupu na ně, aby nemohlo dojít ke zničení kompletu pokusem o zápis na ni něčeho navíc. Tady asi je označení provedeno nedokonale, protože zapsání zcela krátkého souboru zlikviduje nejen vlastní program, ale i startování samotného DOSu.

   STARWARE

 * DOS   SYS 039
 * DUP   SYS 042
 * AUTORUN SYS 002
 * LOGO    012
 * STARS  FRM 181
 * CONSPNTSDAT 014
 * DISKNAMEDAT 001
 0238 Free 07 Files


  ASTROLOGY

  DOS   SYS 039
  DUP   SYS 042
  AUTORUN SYS 002
  LOGO    014
  ASTROL CHR 009
  USMAP  DAT 062
  WRLDMAP DAT 062
  ASTROL   127
  DISKNAMEDAT 001
  0320 Free 09 Files