Propojení diáře CASIO a ATARI.

Olda Rezler kromě práce v redakci ALERTu vytváří v současné době vlastní komunikační program na přenos dat mezi kapesními diáři CASIO a osmibitovými počítači ATARI. První funkční verze využívá sériový port, na nejž se diář připojí přímo bez několik stokorun drahých interface obvyklých u jiných počítačŮ.(SPECTRUM, PC)

Plánovaná druhá verze by měla emulovat sériový port na ovladačovém vstupu. Není to sice "čisté" technické řešení, ale zato výhodnější z hlediska ceny konektorŮ.

Přenos má sloužit zejména k zálohování dat, neboť se tyto občas z kapesních diářŮ ztrácí, možné je ale i jejich další zpracování na počítači, protože jsou uložena v kódu ASCCI.

Podvojné účetnictví je tady !

V nabídce tuzemských programů se objevilo podvojné účetnictví "ÚČTO v.4" autora ing. Jiřího Šindýlka. Je to přímo bomba, protože například na šestnáctibitovém ST dodnes existuje jen jedno účetnictví jednoduché. Je otázka, co dovolí malý rozsah paměti osmibitového počítače. Podle předběžných tvrzení má stačit na vedení účtů menšího rozsahu.

Zatím máme v redakci zapůjčené originální texty od firmy EXMINSY, později snad získáme recenzi od nějakého uživatele znalého věci.

PARJOY nic nového ?

O existenci síťového propojení PC a několika ATARI jsme se možná již zmiňovali, neboť jsme před časem získali stručné informace z pražského zpravodaje a také od našich vlastních pražských čtenářů. Doposud jsme však netušili, že na propojování není použitý sériový port, ale obyčejný ovladačový. Vědět to dříve, nenazývali bychom výtvor našeho kolegy Jiřího Svobody exotickým propojením počítačů, neboť vlastně nejde o nic nového.

Síť "SEND" je samozřejmě na rozdíl od současné verze PARJOYe obousměrná. Máme zapůjčené množství popisných textŮ, z nichž některé jsou určeny pro zveřejnění. Jen se tím prokousat.

Rozšíření možností programu TRANS.

Po dočasném přechodu na PC se pracovník Luděk z firmy FLOP Rožnov vrací k osvědčené značce ATARI, nyní ale s dvojnásobným počtem bitů. Mezi jeho prvními programátorskými krůčky je ST verze komunikačního programu TRANS.

Původní dvojice je udělána pro malé ATARI a PC, umožňuje obousměrné přenosy souborů, textů s konverzí LF a také češtin Kamenických a Čapka pomocí propojení sériových portů.

Zatím je hotový vlastní přenos, zbývá dodělat konverze a dočesat ovládání programu do uživatelsky přítulné verze.

Meze našich možností ?

Ing. Zdeněk Kučera z Brna ohlásil nedávno dokončení vývoje Host adaptéru SCSI pro počítače ATARI ST určeného zejména pro připojování hardisků. Dosud nebyl zkoušen s CD ROM.

Pro případné připojení k malému počítači předběžně předpokládá nutnost zabudování nového řadiče DMA, tedy nereálnou velkou přestavbu.

Je ale pravda, že jsem v Praze v jednom obchodě viděl informační leták o připojení CD ke SPECTRU. Raději jsem jej ani nečetl, aby mi to nebylo moc líto.