Chtěl bych se vrátit několika slovy k textovému editoru TEXTWRITER.

Nebudu jej na tomto místě příliš rozebírat, věřím, že je to zbytečné, protože ti, co se chtěli ozvat, se ozvali poštou přímo na moji adresu.

Snad jen tolik:

V programu je drobná chybička, které jsem si všiml až ve chvíli, kdy jsem ji již nemohl opravit. Nejedná se o nic vážného, pouze při načítání textu ve formáto TWR (funkce Open) se nastavení LEVÉHO OKRAJE pouze zapíše do podmenu paGe, avšak fakticky se ignoruje. Je nutné, pokud se změnila, ji v tomto podmenu znovu přepsat.

Soubor KAZETA.TWR je nutné používat následovně:

Přepsat v podmenu paGe hodnotu Left margin na hodnotu 0 (viz předchozí odstavec)

Musíte vypnout INSERT MÓD (CTRL-I), potom je možné vpisovat údaje do tabulky.

Výslednou tabulku vytisknout na tiskárně v módu Condensed elite, neboli 20 cpi (20 znaků na palec, kondenzované písmo elite).

Takto vytisknutá tabulka má přesně rozměry pro vystřihnutí a vložení do tabulky.

Děkuji za pochopení

Jan Walla