Flop 22 - Kalendar:

výpočty jsou správné jen v období od 1.3.1900 do ledna 2000. V řádku 30 notno změnit Z=(Z/4) na Z=INT(C) a doplnit o: Z=INT(C/4) plus 1. Touto úpravou platí VECNY KALENDAR od 15.10.1582 t.j. od zavedení gregoriánského kalendáře.

Flop 25 EASTER.BAS :

výpočty jsou zmatené. Nutno opravit řádky:

20 K=INT(R/100)
300 U=(D/29) plus (S/6)
310 V=(D/28) plud (S/6)

Původní výpočty:   1992  1993  1994

           11.4  3.4  23.4
Po opravě:      19.4  11.4  3.4

což je správné datum neděle velikonoční. Nutno ještě upozornit na kuriozní případ, kdy úplněk nastane v den jarní rovnodennosti. Zde rozhoduje čas, zda úplněk je v zimním nebo jarním období, posun velikonoc je značný 29 až 35 dnů. Tuto vyjímečnost tento program pravděpodobně nezvládne.

Karel Kraus