MULTI DASH

Autor: Jiří Bernášek (BEWESOFT)

MULTI DASH je hra pro 1-8 hráčů, z nichž každý musí mít svůj vlastní počítač Atari XL/XE. Pravidla hry jsou popsána přímo v programu; tento text popisuje hardware (propojení více počítačů) a některé další drobnosti.

Potřebný hardware:

Uvedení do provozu

Nejdříve umístíme 1-8 počítačů Atari XL/XE (vypnutých) do jedné místnosti, každý s monitorem (zapnutým), pochopitelně s napájecím zdrojem (původním!) a případně ještě s joystickem. Nepřipojujeme žádné jiné periferie, jako např. SIO2PC, modemy, zesilovače atd. Měli bychom také z televizoru/monitoru odpojit různé nepotřebné kabely (anténa, zvukové výstupy, jiné počítače atd.). Je třeba pamatovat na to, že se chystáme počítače propojit, a proto musí být izolované - jinak bychom mohli v rozsáhlé a komplikované konfiguraci (s různými "podivnůstkami") narazit na zkrat přes zemní vodiče.

Jeden počítač bude "Master" - bude řídit provoz sítě. K tomuto počítači připojíme disketovou jednotku, zapneme ho, a spustíme soubor MULTIDSH.COM (nebo použijeme ke spuštění zmíněného souboru jakékoliv jiné periferie). Disketovou jednotku opět odpojíme!

Pak jednotlivé počítače propojíme dohromady pomocí dále popsaného hardwaru. Po zvolení jazyku a zadání jména na Masteru (objeví se hlavní menu) je síť připravena ke spuštění ostatních počítačů (Terminálů). Jednotlivé počítače jednoduše zapínáme - každý po zapnutí bootuje potřebný software z "disketové jednotky", kterou simuluje Master. (Pokud používáme nějaké cartridge nebo změny v operačním systému, které bootování blokují, zadáme příkaz(y) jaké obvykle používáme k bootování z diskety.)

Po úspěšném bootu terminál zobrazí přihlašovací stránku. (Síť je opět volná pro bootování dalších počítačů.) Po zvolení jazyku a zadání jména se objeví hlavní menu. Zatímco ostatní bootují, můžeme pročítat návod ke hře, definovat ovládání z klávesnice (nemáme-li joystick), nebo posílat krátké vzkazy ostatním již přihlášeným účastníkům (to nemusí fungovat, pokud zrovna jiný počítač bootuje - síť je tím obsazena). Totéž můžeme dělat i na Masteru, to ale může trochu zpomalit bootování.

Na spodním okraji obrazovky každý počítač zobrazí červený stavový řádek, který ukazuje číslo terminálu. Na Masteru vidíme také seznam přihlášených stanic, a indikuje se zde i probíhající boot.

Jsou-li všichni s přihlašováním hotovi, můžeme stisknutím klávesy START na Masteru zahájit hru. Po přenesení mapy do ostatních počítačů budou všichni hráči vyzváni, aby se připravili ke hře. Všichni by měli rychle dokončit čtení návodu, definování kláves atd., a stisknout v hlavním menu (nebo na některé stránce návodu) FIRE (tlačítko joysticku). Na Masteru se zobrazuje seznam terminálů, na které se ještě čeká.

Když jsou všichni připraveni, začíná hra. Její pravidla jsou popsána přímo v programu, takže je není třeba opakovat... Po skončení hry zobrazí všechny počítače výsledkovou listinu (vlastně je to jedna ze "stránek návodu" - můžeme odtud ihned zahájit další hru).

V hlavním menu máme možnost vrátit se k přihlášení do sítě - stejnou funkci má i RESET. Tato možnost slouží ke změně jazyku nebo jména hráče (k počítači přišel někdo jiný), a můžeme zde také provést studený start počítače (po odpojení, místo vypínání/zapínání). Při novém přihlášení se může stát, že obdržíme jiné číslo terminálu, než jaké jsme měli dříve!

Pokud se spojení s ostatními počítači náhodně přeruší, vyskytne se silné elektromagnetické rušení, anebo Master provede RESET či nové přihlášení, aktivita některých terminálů v síti může být zrušena. Stane-li se to během hry, objeví se o tom zpráva a následuje nové přihlášení. Jsme-li ovšem v menu, může se stát, že počítač ztrátu spojení nerozpozná. V tom případě musíme nové přihlášení vyvolat ručně. Pozor - Master přijímá pokusy o přihlášení nebo Boot pouze pokud je v menu - ne během hry nebo její přípravy (rozesílání mapy, čekání na připravenost hráčů), a také ne během vlastního nového přihlašování.

Je-li počítačů více než 5, nebo jsou-li potíže s komunikací, může hra mírně zpomalovat.

Hardware

Soubor HARDWARE.PIC ukazuje dvě verze hardwarového propojení mezi počítači (soubor je obrázek v grafice 8). Tento hardware je plně kompatibilní se starší hrou "Maze of AGDAgon" (The AGDA group, 1993) - jakékoliv zařízení, které se zmíněnou hrou funguje, by mělo fungovat také s MULTI DASHem.

Nejjednodušší možnost ukazuje pravá polovina obrázku. Tato varianta je vhodná pouze pro 2 počítače umístěné vedle sebe na jednom stole - protože se zde pracuje přímo s výstupy obvodu POKEY, nelze používat žádné dlouhé kabely, a je potřebná určitá opatrnost. Tato verze je vhodná pro první vyzkoušení doma, když nás navštíví kamarád se svým počítačem.

Potřebujeme jen 2 sériové kabely vypůjčené od disketových jednotek, 3 kousky tenkého drátu a kousek lepící pásky. Po spuštění hry na Masteru vezmeme oba kabely (raději odpojené) a lepící páskou slepíme k sobě konektory na jednom z jejich konců - tak, abychom měli před sebou kontakty obou konektorů, jako na obrázku. Pak opatrně zasuneme 3 drátové propojky. Dáváme pozor, abychom někde neudělali zkrat, a také abychom příliš silnými/tvrdými dráty nezohýbali kontakty konektorů. Celou sestavu položíme na bezpečné místo na stole, kam nesaháme, a kde se nebude dotýkat jiných zařízení ani kovových předmětů. (Raději to celé zajistíme proti náhodnému pohybu, třeba položením nějaké knihy přes kabely.) Nakonec volné konce kabelů zapojíme do obou počítačů a zkusíme zapnout druhý z nich.

Když dohrajeme, nejprve kabely odpojíme od počítačů, a teprve pak odstraníme drátky a lepící pásku.

Levá polovina obrázku ukazuje mnohem dokonalejší zařízení. Je určeno pro uživatele zběhlé v elektronice, kteří si chtějí vyrobit síť na větší počítačové setkání.

Na obrázku je schéma malého interface, který by měl být co nejblíže každého počítače (přímo na konektoru, nebo připojený jedním sériovým kabelem od disketové jednotky). Vlastní síť - kabeláž mezi těmito interface - je pak pouze 2-žilová, a může být i dost dlouhá, aby dosáhla na všechny 8-bity v sále. Mělo by to fungovat alespoň do celkové délky kabelů 30m (na Atariádě 99 jsem úspěšně provozoval 21m kabelu - dokonce nestíněného), ale v závislosti na typu použitého kabelu může fungovat možná 100m i více. Popisované zařízení (samozřejmě správně sestavené) poskytuje poměrně dobrou ochranu počítače proti statické elektřině i jiným poruchovým proudům na lince, nicméně pořád musíme dávat pozor na polaritu, izolaci jednotlivých počítačů (viz. výše), a nedělat nikde zkraty.

Funkce zařízení je poměrně jednoduchá: Tranzistor PNP pouští na linku asi 4V, pokud je datový výstup z počítače aktivní; neaktivní výstup linku neovlivňuje. (Kondenzátor 100nF omezuje proudové špičky při spínání.) Zmíněné napětí pak rozpoznávají tranzistory NPN u všech systémů (odolnost proti rušení >1V), a podle toho aktivují vstup počítače.

Dvě malé diody zajišťují, že žádný proud nepoteče do vypnutého počítače - to by mohlo ovlivňovat komunikaci mezi ostatními, nebo i ohrozit vstupy obvodu POKEY. Zenerova dioda spolu s odporem 10 Ohmů celé zařízení chrání proti silnějším elektrostatickým výbojům, nebo jiným poruchovým proudům. Přívody od odporu 10 Ohmů a linky "-" musí vést nejdříve na zenerovu diodu, teprve odtud mohou pokračovat k ostatním součástkám. (Toto uspořádání chrání počítač v krajním případě, kdyby se na linku dostal opravdu silný proud - nelze připustit, aby "uhořel" přívod k zenerově diodě, aniž by se tím současně odpojil i zbytek zařízení.) Čím silnější zenerovu diodu použijeme, tím lepší ochranu budeme mít. Normální dioda 5.1V by měla při opatrném zacházení stačit, lepší je ovšem BZW06-5V8 nebo podobná. (Tyto diody jsou určeny pro ochranu průmyslové elektroniky - je-li to nutné, dokáže taková součástka "vyhodit" jistič v síti 230V, aniž by se tím interface poškodil. Raději to ale nezkoušejte!)

Všechna zmíněná bezpečnostní opatření by se možná mohla zdát zbytečná, musím ale varovat před jejich opomíjením. Zatímco doma nám to asi bude fungovat i bez ochrany, na větším počítačovém setkání se kabel "potká" se spoustou různých PC, napáječů, monitorů, prodlužovaček a jiných podivných věcí, a náhradní díly na malé Atari (POKEY) se dnes velice těžko shánějí... Bezpečnost především!!!

Pokud by někdo chtěl vymyslet své vlastní řešení, musí zajistit následující funkci: Všechny počítače (Data IN) musí slyšet data odeslaná z kteréhokoliv jiného počítače (Data OUT). Je-li výstup neaktivní (logická "1"), nebo je-li počítač vypnutý, nesmí být ovlivněna komunikace mezi ostatními. A nezapomenout na ochranu vstupů počítače...

Příjemné hraní přeje autor. Moje adresa:

        Jiří Bernášek
        Na Hřebenkách 42
150 00  Praha 5