LOGIK 2002

Verzia známej logickej hry, ktorej cieľom je uhádnuť farebnú kombináciu vylosovanú počítačom. Má 4 varianty. Program je vhodný pre jednotlivcov i pre turnaj, hrať može 1-8 hráčov na 1-9 kol. Pri zadávaní mien hráčov je vhodné používať len veľké písmená. Počas hry sa vpravo v okne striedavo zobrazuje tabuľka hráčov s momentálnym poradím a súpis farieb s príslušnými klávesami. Prvé číslo v tabuľke hráčov za menom znamená počet odohraných kol a druhé množstvo dosiahnutých bodov. Na začiatku hry v každom kole má hráč možnosť zvoliť si variantu, ktorú chce hrať. Jednotlivé varianty sú mierne odlišne bodované, v závislosti od náročnosti a čísla kroku, v ktorom hráč dospel k správnemu riešeniu. Vo všeobecnosti možno zoradiť varianty podľa náročnosti nasledovne: 3,4,1,2, pričom 3-ka je najľahšia. S týmto súvisí bodové ohodnotenie. Výnimkou je bodovanie prvého kroku, ktoré súvisí s počtom všetkých možných kombinácií v danej variante (1-6720 mk, 2-15120 mk, 3-32768 mk, 4-59049 mk). Vo variantách 3 a 4 bodovanie prudšie klesá, lebo je tu výhoda zadávania ľubovoľného počtu rovnakých farieb. Pri tejto hre doporučujem zvýšiť sýtosť (jas) farieb na obrazovke, lebo niektoré farby sa dosť podobajú, aby neprišlo k nepríjemným zámenám. Všetky ďalšie potrebné informácie sa nachádzajú priamo v hre v INFO balíku.

Príjemnú zábavu!