ATARI KLUB KOŠICE.

Atari klub v Košiciach pre 8-bitové Atari funguje už desiaty rok. Za desať rokov sa jeho sídlo viac krát zmenilo. Momentálne je jeho sídlo:

   Atari klub
   Centrum voľného času
   Orgovánová 5
   KOŠICE
   SLOVENSKO
   040 01

Pred troma rokmi došlo ku generačnej výmene vo vedení. Dovtedajšiemu vedeniu pomaly dochádzal dych, činnosť klubu upadala (nedostatok nových informácií, software a pod.). Vedúcim klubu sa stal Ľubo ROBA ktorý je vedúcim dodnes. Činnosť klubu sa zmenila z posedávania na aktívne zháňanie najnovšieho software a informácií. Okrem bežnej práce (hranie a kopírovanie) sme sa zamerali aj na rozvoj programovania v assembleri.

Klub má v dnešnej dobe do 40 členov, z toho len asi šiesti vyvíjajú aktívnu činnosť. Dvere pre nových členov a záujemcov sú otvorené aj pre ataristov mimo Košíc.

Stretnutia sa konajú každý piatok po celý rok.

Písomný kontakt na naš klub je cez adresu:

     Ľubo ROBA
     Poste restante
     Pošta 1
     KOŠICE
     SLOVENSKO
     040 01

   Telefonický kontakt je:

     095/6324365 

   Volať len po 17.00 hod. a v piatok po 20.30 hod.

-XI-