Tiskárna SP-180 a podobné 2.část.

Poznámka: při práci na překladu příručky se mi přihodilo několik změn. Především je již prodaná zapůjčená tiskárna do redakce, proto není uveden nějaký ukázkový program v BASICu a celý text je pouhým překladem originálního bez praktického ověření.

Půjčil jsem si ale celou originální příručku a seznájil se tak s chybějící částí. Je v ní uveden souhrnný přehled řídících kódů, vysvětlení nastavení znakov sady č.1 a 2 a také popis paralelního portu tiskárny. Všechny tyto záležitosti budou postupně zde zveřejněny.

Před začátkem práce na popisu řídících kódů tiskárny jsem přemýšlel ještě nad problémem jejich uspořádání. Rozdělení použité v příručce se mi nezdá příliš přehledné, ale nenašel jsem o moc lepší. V jiných příručkách je k vidění třídění jiné, popřípadě žádné, jen holý seznam. Samozřejmě tragická situace nastává pouze v případě, že kódy nejsou uvedeny vůbec.

Nejjednodušší bude zřejmě pro mě uvést nejprve ucelený logický přhled povelů tiskáren a dále pak postupovat podle originální příručky.

Operace tiskárny.

Sem bych zařadil povely jako je inicializace, nulování a ovládání čidla konce papíru. (které u SP-180 ale není)

Nastavení tisku na stránce.

O úpravu textu na stráce se běžně stará program - textový editor. Při tisku jinými programy, zejména různých výpisů nebývá ovládání textu nijak upravováno. Například jsem již viděl výpisy dělané na PC tisknuté na traktorovém papíře i na ohyb - fuj !

V takových případech je možnost využít řadu povelů samotné tiskárny. Škoda jen, že zřejmě žádná tiskárna nemá tolik potřebnou funkci čekání na vložení dalšího papíru při tisku na jednotlivé listy. U některých je možné využít čidlo konce papíru, ale to nebývá umístěno v optimálním místě. Zbývá ruční ovládání tlačítkem LINE ON/OFF, což je takové nespolehlivé.

Tiskové programy při volbě ručně vkládaných papírů prostě zastavují tisk, tím se ale znemožňuje využití bufferu tiskáren. Ten pak při tisku v pozadí spíše vadí. (moje zkušenosti na ST)

Výběr druhu písma a znakových sad.

Standartní tiskárny běžně umožňují různé modifikace tisku znaků, některé mají i různé sady písem. Tím nemám na mysli jiné znakové sady, ale odlišné provedení těch samých. Například některé tiskármy (24 jehliček) mají i provedení písma psacího. Někdy se za odlišnou znakovou sadu považuje i NLQ písmo, zřejmě má pak jinou bodovou matrici a nedělá se jen prostým dvojím průchodem řádku.

Download - uživatelské sady znaků.

Tyto povely patří mezi největší odlišnosti mezi tiskárnami. Liší se v módu Standart a IBM, v počtu znaků, které je možné předefinovat, problémy narůstají u tiskáren s více fonty.

Grafické povely.

Přímé řízení jehliček, dnes na vyšších počítačích často jediný používaný způsob tisku. Je pomalejší, ale zato je možné tisknout cokoliv.

Při čtení přehledů řídících povelů tiskáren je třeba dávat pozor na to, že řada kódů je shodná v módu IBM a Epson, některé ale fungují pouze v jednom z nich, ty zvlášť vypečené dělají v obou režimech úplně odlišné věci. Obvykle jsou v příručkách uvedeny společně s poukazy na odlišnosti, někdy jsou oba módy úplně oddělené. Přehled k SP-180 je provedený společnou formou.

Takže začínáme od strany 43.

Tiskové příkazy.

CR     13     0D  

Návrat tiskové hlavy na začátek řádku. V módu Epson ruší SO je-li navolený automatický LF, u IBM jej ruší vždy.

Dále má inicializovat tisk. Zřejmě způsobí vytištění řádku, jehož délka je menší než maximální, jinak je necelý řádek vytištěn po přechodu do stavu ON OFF. Totéž provádí všechny následující tiskové povely.

LF     10     0A  

Přechod na nový řádek a návrat hlavy na jehozačátek, ruší SO.

Z popisu je vidět, že celý systém nastavování automatického LF a používání CR je uhozený, stačilo by přece posílat jednoduše LF. Možná ale existují tiskárny, které po LF nevrací automaticky hlavu do levé polohy.

FF     12     0C  

Posun papíru na začátek další stránky. Její délka je nastavena spínačem č.1-4 nebo libovolně povelem ESC C n. Ruší SO.

VT     11     0B  

Vertikání tabulátor, způsobí posun na další vertikální zarážku, není-li nastavena provede FF. Ruší SO.

ESC J n   27,74,n   1B,4A,n 

Jednorázový posun (LF), jeho hodnota je vyjádřena jedním bytem a neukládá se do paměti tiskárny.

V módu Standart další tisk probíhá na aktuální pozici sloupce, u IBM se hlava vrací na levý okraj.

Posun probíhá v n/216" nebo n/144" v závislosti na nastavení povelem GS n.

Neruší SO

ESC jn   27,106,n  1B,6A,n 

Jednorázový inverzní - zpětný posun řádku. Ostatní platí jako v předchozím.

Nastavení druhu písma.

ESC P    27,80    1B,50 

Ruší písmo Elite. (Zřejmě vrací Pica)

ESC M    27,77    1B,4D 

Nastaví Elite. U jiných tiskáren běžně neplatí pro IBM.

SI     15     0F 

Nastavení kondensovaného písma 17 cpi. (komprimovaného, zhuštěného)

Totéž ESC SI

DC2     18     12 

Zrušení kondenzovaného písma.

ESC x 1 (1) 27,120,49(1) 1B,78,31(01)

Nastavení NLQ tisku. Jednička může být vyjádřena svojí ASCII hodnotou nebo přímo číslem jedna. NLQ nepracuje u písma komprimovaného, ale je zapamatováno.

ESC x 0(0) 27,120,48 nebo 0  

Zrušení NLQ.

SC p 1   27,112,49  1B,70,31 

Nastavení proporcionálního mezerování. Je zde rozdílnost šířky mezi Draft a NLQ. Povely BS a DWL jsou ignorovány. Jednička má opět dvojí vyjádření.

ESC p 0   27,112,48  1B,70,30

Ruší proporcionální mezery.

ESC S 0   27,83,48   1B,53,30 

Nastaví Superscript - horní index.

ESC S 1   27,83,49   1B,53,31

Nastaví Subscript - spodní index. Jednička i nula má opět dvojí reprezentaci.

ESC T    27,84    1B,54 

Ruší indexy.

ESC 4    27,52    1B,34 

Platný jen pro Standart, kde nastaví tisk kurzívou. (Italic)

ESC 5    27,53    1B,35 

Zruší tisk kurzívou. V módu IBM po doplnění parametrem řídí LF.

ESC ! n   27,33,n   1B,21,n

Kombinované řízení druhu tisku jednotlivými bity parametru.
D7 - podtržení
D6 - kurziva
D5 - dvojitá šířka
D4 - vertikálně zdvojený tisk
D3 - zvýrazněný tisk
D2 - komprimovaný tisk
D1 - proporcionální mezery
D0 - Elite

ESC E    27,69    1B,45

Nastaví zvýrazněné písmo Pica nbo Elite. U komprimovaného tisku přejde na zvýrazněné Pica. Toto písmo je šírší než normální. Zvýraznění se dociluje dvojím tiskem bodů vedle sebe na vzdálenost 1/120" u písma Pica, 1/144" u Elite.

ESC F    27,70    1B,46

Zrušení zvýrazněného písma.

ESC G    27,71    1B,47 

Nastaví vertikálně zdvojené písmo. Tiskové body jsou tisknuty dvakrát nad sebou ve vzdálenosti 1/144". Písmo je tak trošičku vyšší než normální. Tato metoda tisku nepracuje při nastavených indexech nebo NLQ, ale povel je zapamatován a prováděn po jejich zrušení.

ESC H    27,72     1B,48 

Zruší vertikálně zdvojené písmo.

SO     14      0E 

Nastavení písma dvojité šířky do konce řádku. (ruší jej většina povelů posunu papíru) Platí i tvar ESC SO.

DC4     20      14 

Ruší SO

ESC W 1   27,87,49   1B,57,31

Tvrdé nastavení dvojité šířky písma. Lze zrušit pouze stejným povelem s parametrem nula. Oba parametry mohou mít opět dvojí vyjádření - jako ASCII nebo skutečná nula a jednička.

pokračování příště.

-ZB-