VÝHERNÍ VĚDOMOSTNÍ TEST - hra

TBASIC.SYS v.1.5 - interpret
IQUVOD.BAS - úvodní obrazovka
IQEDIT.BAS - editace či prohlížení jednotlivých otázek.
IQTEST.BAS - vlastní soutěžní hra.
A1.DAT až M1.DAT - jedna sada otázek
A2.DAT až M2.DAT - druhá sada otázek

Test se po BOOT spustí automaticky. Po stisku /START/ se zobrazí sloupec počtu bodů, jež lze za správné zodpovězení získat. Dalším /START/ se načtou otázky za tisíc bodů. Těch je padesát a jsou rozděleny do dvou souborů A1.DAT a A2.DAT. Program načte jeden z těchto dvou souborů a vybere z něj jednu otázku se čtyřmi odpověďmi. Dole se pak nabízí stisk jedné ze šesti kláves:

A,B,C,D - jednotlivé odpovědi
P - (pomoc) - nápověda 5O/5O
K - (konec) - ukončení hry.

Hrajeme-li verzi výherní (vklad 1O,-Kč předem) a odpovíme správně, vyznačí se ve sloupci bodů dosažený počet. /START/ pak načte další soubor otázek (nyní B1.DAT či B2.DAT, jichž je 2x24).

Nápovědu 5O/5O můžeme použít pouze jednou po zaplacení dalších 1O,-Kč. Po stisku /P/ se vymažou dvě nesprávné odpovědi.

Stiskem klávesy /K/ ukončíme hru. Dosažený počet bodů se prodělí 1OOO a to je naše výhra. Např. při vkladu 1O,-Kč a bez nápovědy 5O/5O musíme odpovědět správně i na 5.otázku, abychom dostali zpět svých 1O,-Kč. Záchytný bod je pouze na hodnotě 5OOO bodů. To znamená, že pokud této hodnoty nedosáhneme, při špatné odpovědi nemáme nic. Dosažením záchytného bodu máme zachráněnou aspoň pětikorunu. Po správné odpovědi i na 13-ou otázku za 1.OOO.OOO bodů získáváme výhru 1.OOO,-Kč!

EDITOR A PROHLÍŽEČ OTÁZEK

Pokud se nám disketa BOOT-uje a chceme si spustit EDITOR, stiskneme /OPTION/ ihned po výzvě v ÚVODU. Jinak se spustí TEST. (nebo RESET a RUN "D:IQEDIT.BAS")

Otázky jsou na disketě uloženy v jednotlivých souborech podle náročnosti. Tato náročnost je dána písmeny A až M. Pro rychlejší načítání z diskety jsou otázky rozděleny vždy do dvou souborů označených číslicí 1 nebo 2. Soubory A1.DAT a A2.DAT obsahují 2x25 otázek, tzn. za 1OOO bodů je otázek 5O. Za 2OOO je 2x24=48 otázek a pak vždy o dvě méně až k otázkám za 1.OOO.OOO, těch je 2x2=4. Počet se snižuje, protože pravděpodobnost správné odpovědi je tím menší, čím těžší je otázka.

za 1.OOO A1.DAT = 25 A2.DAT = 25otázek
  2.OOO B1.DAT = 24 B2.DAT = 24 -//-
  3.OOO C1.DAT = 22 C2.DAT = 22 -//-
  5.OOO D1.DAT = 2O D2.DAT = 2O -//-
  1O.OOO E1.DAT = 18 E2.DAT = 18 -//-
  2O.OOO F1.DAT = 16 F2.DAT = 16 -//-
  3O.OOO G1.DAT = 14 G2.DAT = 14 -//-
  5O.OOO H1.DAT = 12 H2.DAT = 12 -//-
 1OO.OOO I1.DAT = 1O I2.DAT = 1O -//-
 2OO.OOO J1.DAT = 8 J2.DAT = 8 -//-
 3OO.OOO K1.DAT = 6 K2.DAT = 6 -//-
 5OO.OOO L1.DAT = 4 L2.DAT = 4 -//-
1.OOO.OOO M1.DAT = 2 M2.DAT = 2 -//-

Po spuštění EDITORu a inicializaci se zobrazí stručný návod.

/OPTION/ - načte zvolený soubor. Ten se zadává pouze písmenem (A-M) a číslem (1-2). Např. A1 a RETURN. Přípona .DAT se NEuvádí - program s ní pracuje automaticky!

/START/ - spustí postupné prohlížení jednotlivých otázek načteného souboru. Zde je úplně jedno, jakou stiskneme klávesu, protože se nám vždy zobrazí odpověď správná. Taktéž lze testovat správné zadání DAT používáním nápovědy /P/ 5O/5O. Zpět do úvodní nabídky - klávesa /K/.

/SELECT/ - zapíše na disketu soubor nově vytvořených otázek. Tak si můžeme např. na B-straně diskety vytvořit DATA svých vlastních otázek nebo některé otázky můžeme předělat. Zde rovněž zadáváme pouze písmeno a číslo bez přípony.

/D/ - DIR - adresář diskety.

/L/ - provede listing DATA-řádků od ř.2OO, kde jsou uloženy načtené otázky a odpovědi. O struktuře členění těchto řádků a principu zápisu jednotlivých otázek a odpovědí si povíme podrobněji:

DATA otázek začínají na ř.2OO. Řádek 2OO je REM a je zde uveden název souboru otázek a jejich hodnota v bodech. Rovněž šrafovaná čára na každém desítkovém řádku (21O, 22O atd.) slouží pouze jako vizuální rozdělovací pomůcka pro naší orientaci v DATech.

První otázka pak začíná na řádku 211 a další DATA této otázky a jejích odpovědí pokračují na 212, 213 atd. Druhá otázka pak začíná na ř.221, třetí na 231 atd. Je samozřejmé, že počet otázek v každém daném souboru musí přesně odpovídat počtu určeném výše uvedenou tabulkou.

Rovněž počet datových údajů každé otázky musí být 1O, protože příkazem READ se nařítají C$, A1$, A2$, A3$, O, O1, B1$, B2$, B3$, B4$.

C$ - prázdný STRING. Protože otázka se zobrazuje v rámečku, je lepší, když je text od tohoto rámečku oddělen jednou mezerou. Pokud by text text začínal hned za příkazem READ, nelze touto mezerou text začít. Za čárkou, oddělující DATA lze již tuto mezeru zadat. Proto zadávám tento prázdný STRING.

Vastní otázka má v rámečku vymezeny tři řádky po 36-ti znacích. Je lépe kratší otázku začínat na druhé pozici STRING A2$) a začínat text nejdříve mezerou (viz výše). Některá otázka může však být tak dlouhá, že jsme nuceni tyto mezery na začátku vynechat a psát hned text.

A1$ - první řádek otázky
A2$ - druhý řádek otázky
A3$ - třetí řádek otázky

O - správná odpověď. Číselná proměnná určující pořadové číslo správné odpovědi (1-4). Ale opravdu správné!

O1 - jiná odpověď. Číselná proměnná určující, která jiná odpověď má zůstat na obrazovce při použití nápovědy 5O/5O. U lehkých otázek (A-1OOO, B-2OOO, ...) zadáváme jako jinou tu odpověď, která je holým nesmyslem či vtipem a u těžších (H-5OOOO, I-1OOOOO, ...) zadáváme jako O1 zavádějící (podobnou) odpověď, aby to hráč neměl tak jednoduché.

A nakonec vepíšeme čtyři odpovědi. Pro každou odpověď je určeno nejvýče 32 znaků a mezera se již na začátku nedává - program vkládá automaticky.

B1$ - první odpověď
B2$ - druhá odpověď
B3$ - třetí odpověď
B4$ - čtvrtá odpověď