ALERT - nový časopis pro ATARI.

V minulém roce 1994 vyšlo v říjnu první číslo nového časopisu ALERT pro počítače ATARI. V době téměř jistého úpadku naší značky jde o velmi potěšující vydavatelský čin.

Časopis má vycházet čtvrtletně, je formátu A4, 36 stránek, barevná obálka. Cena 30 Kč a 40 Ks. V seznamu jeho tvůrců jsou uvedeni známí ataristé z Prahy. Jeho způsob šíření nemůžu přesně posoudit, ale zřejmě není omezen jen na firmy zabývající se počítači ATARI. Údajně byl v prodeji v některém stánku v Olomouci a snad i v Prostějově.

První číslo bylo zaměřeno tematicky na nejnovější stroje firmy ATARI, takže i běžný majitel ST asi dosti mrkal. Druhé číslo je již vyrovnanější a píše se v něm trochu i o osmibitových počítačích. Jeho redakce slibuje, že o nich bude psát, pokud bude zájem.

Firma FLOP Rožnov asi nebude patřit mezi jeho distributory. Mezi majiteli osmibitových počítačů velký zájem nečekáme, (i když není tedy drahý) a nějaké centrum přes ST nikdy v Rožnově nevzniklo.

Přejeme tedy alespoň úspěch novému časopisu. Na zajímavé věci z něj budeme pravidelně upozorňovat.

-ZB-