Hádání slov

Filip Drsek

Rozhodl jsem se, že Vám také něco pošlu, a tak jsem dlouho přemýšlel, programoval, zkoušel a předělával, až jsem sestavil hru "Hádání slov", která je obdobou luštění tajenky, které jste mohli vidět v Tutovce, ještě než se začala vysílat "nově na Nově" (možná někdy zkusím také naprogramovat alchymistickou laboratoř nebo Golema :-) ).

Hra je určena pro Atari Basic. Vlastní program je uložen v souboru "SLOVA.BAS", ale je nutno nejprve spustit soubor "CESTINA.BAS", který bleskově nainstaluje českou znakovou sadu a sám zajistí spuštění vlastního programu. Až dohraje úvodní znělka, na obrazovce se objeví informace ke hře. Po stisknutí tlačítka "Start" pomocí kláves s vodorovnými šipkami (bez "Control") a klávesy "Return" vyberte počet hráčů a pak zadejte jejich jména. Aby se na obrazovku vešla i čtyři jména vedle sebe a aby každé mohlo být v celé délce zvýrazněno, je jejich délka omezena na 8 znaků.

Hráči se snaží uhodnout postupně 5 slov, která se losují ze slovníku, který obsahuje 45 slov ze tří různých oborů. Na obrazovce se objeví řada teček a hráči zkouší písmena uhodnout. Za každé uhodnuté písmeno hráč dostává 1 bod a za dokončení slova ještě 3 body navíc. Pokud se začíná hádat nové slovo, vždycky je vylosován a zvýrazněn hráč, který hádá první.

Po skončení hry je podtrženo jméno vítěze a zazní fanfára. Potom můžete hru opakovat buď se stejnými, nebo s novými hráči.

Jestliže už slova znáte jako své boty a nebaví Vás, když počítač omílá pořád stejných 45 slov, přerušte nebo ukončete program a zadejte příkaz ENTER "D:SLOVNIK.LB". Na obrazovce se mihne nápis "Zavádím nový slovník", pak se program automaticky znovu spustí a ve slovníku už je nových 45 slov, která ještě neznáte. Slovník se nachází na řádcích 230-239 a můžete do něj také psát slova sami, ale dodržujte počet slov a nepoužívejte v nich jiné znaky než malá písmena. Nemůžete-li zachovat počet slov, dejte to počítači vědět nahrazením čísla 45 v řádku 88. Změnit můžete také počet hádaných slov, a sice přepsáním čísla 5 v příkazu FOR v řádku 86 a uvedením čísla o 1 menšího (než číslo doplněné do řádku 86) v deklaraci pole C v řádku 5. Počet hádaných slov však nesmí přesáhnout počet slov ve slovníku.