DISK2XFD v0.90 ©1994 Ken Siders.

Tento program je freeware a může být volně šířen, pouze bezplatně.

Příslušenství:
DISK2XFD.COM - program
DISK2XFD.DOC - originální dokumentace

D2X umí převést diskety hustoty Singl, Medium a Double do souboru typu XFD, který je využíván emulátory XFormer a podobnými programy.

Výstup může směřovat do souboru na tu samu nebo jinou disketovou jednotku, nebo přímo na druhý počítač přes zařízení R:.

Jde o sériovou linku, pro niž je nutné nejprve zavést do paměti její ovladač, protože není součástí OS v ROM. Oba počítače musí být propojeny sériovým kabelem (převodní interface nutný!) a na cílovém musí být spuštěný nějaký komunikační program nastavený na příjem dat protokolem XMODEM.

D2X používá standartní XMODEM bez kontrolního součtu CRC. Pokud by chtěl někdo používat CRC nebo jiný protokol, může mi poslat informace o způsobu výpočtu CRC nebo popisy dalších odlišných požadavků.

Na samotné propojení sériových portů je nutný napěťový převodník datových úrovní, jinak stačí tři vedení (nulový modem). Vlastní interface je popsáno v mnoha jiných zdrojích. Zájemcům můžu opatřit dokumentaci ke stavbě interface s užitím integrovaných obvodů max232/icl232 a 74LS03 s několika dalšími součástkami.

Výstup do souboru má formát:

DISK2XFD (options) filespec

Atari DOS neumožňuje při spouštění zadávat parametry, proto se program na ně zeptá dodatečně. Vypíše dotaz "DISK2XFD>" a očekává možné přepínače a specifikaci výstupního souboru.

Ve jménu výstupního souboru musí být uvedeno číslo disketové jednotky, nelze v případě výstupu na první psát pouze jméno souboru nebo se zařízením D: bez čísla.

přepínače:
-Sn nastaví číslo zdrojové jednotky. Implicitně je nastavena jednička.
Hodnata n musí samozřejmě odpovídat číslu skutečně existujícího zařízení.
(Disketová mechanika nebo RAM disk.) -W (význam volby nepochopen)

Jestliže zdrojový i cílový disk jsou stejné, bude nutno vyměňovat za chodu diskety.

Výstup na sériovou linku má formát podobný, jako zařízení se použije R: beze jména.

přepínače:
-Bnn Nastavení rychlosti přenosu.
Možné hodnoty: 15=19200 14=9600 13=4800 12=2400 10=1200 8=300.

-R úprava hodnoty Timeout.
(Potřebné pro některé přijímací programy.)

Zkušenosti autora.

Tento program byl testován na Atari 800XL a jednotce 1050 s vestavěným přídavkem US-Doubler. Interface na sériový port bylo doma postavené. Na obsluhu sériového portu byl použit BobVerter ovladač z balíku Bobterm. Na IBM/PC jsem použil Crosstalk pro Windows jako přijímač. Nemohl jsem použít terminálový program přímo z Windows, protože je dělaný pouze na XModem-CRC a YModem. Neměl jsem žádný problém s přenosem rychlostí 19200 baudů.

Moje e-mail adresa:
cp576©cleveland.freenet.edu

Poznámka: tento překlad je pouze výtahem nejdůležitějších částí z originálního textu.