Radek Štěrba, RASTER

HYPERTEXTový prohlížeč

Jako dárek "novému" Flopu jsem se rozhodl, že vylepším hypertextový prohlížecí program. Předchozí verze byla dobře použitelná (aspoň si to myslím), leč měla jednu nevýhodu. Náš (nyní Zdeňkův :-) magazín má jak známo dvě strany, a tak je člověk nucen při pročítání neustále otáčet disketu z jedné strany na druhou. Přitom většina z vás je jistě šťastnými majiteli rozšíření paměti o 256KB a někteří dokonce přímo vlastní dvě disketové mechaniky. A právě pro ně je tu novinka!

Do prohlížeče jsem přidal novou funkci - nastavování módu pro 1 nebo 2 disketové mechaniky (Mode1, Mode2). Při nastavení Mode1 zůstává vše při starém a majitelé klasického Atari s jednou mechanikou tedy mohou být klidní. Pokud však přepnete na Mode2, pak se příspěvky ze strany A budou načítat ze zařízení D1: a strana B z D2:.

Už jistě sami chápete, v čem spočívá přínos této novinky. Můžete si nejprve nakopírovat jednu celou stranu magazínu do RAMDISKu (např. stranu B do D2:) a pak normálně naBOOTovat stranu A. Až budete v hypertextovém prohlížeči, klávesou M se přepněte do Mode2. Teď již můžete pohodlně pročítat celý magazín bez nutnosti otáčení diskety.

Pokud se vám toto vylepšení líbí, mám z toho upřímnou radost.

Ještě jedno upozornění - nepokoušejte se novým prohlížečem načítat starší Flopy. Přepínání módů v nich nebude nic ovlivňovat. K tomu je totiž kromě nové verze prohlížeče nutná i podpora ze strany hypertextového souboru SYSTEM.HYP.

Zajímavost:
Když jsem tuto inovaci dodělal, šel jsem za Z.B. a chtěl mu o tom říci. Nutno předeslat, že jsme se o tom předtím nebavili.
Já: "Zdeňku, něco jsem pro Flop vylepšil."
ZB: "Já bych taky věděl, co by bylo skvělé, kdybys vylepšil."
Já: "No, a právě to jsem vylepšil. :-)"
ZB: "???", nechápavě.
Já: "No schválně řekni, cos myslel."
ZB: "Aby se strana B načítala z D2:."
Já: "Jo, právě to jsem vylepšil. :-)"