Vážení čtenáři,

je tomu již téměř rok, kdy jsem publikoval ve Flopu svůj finančně zaměřený článek, kde jsem mimo jiné slíbil i jednoduché prográmky, které by měly pomoci při orientaci běžných občanů disponujících osmibitovou výpočetní technikou značky Atari na finančních trzích v České republice.

Po poměrně náročném čtvrtém ročníku studia na obchodní akademii přišly mé poslední středoškolské prázdniny, ve kterých mi, mimo přípravu k maturitě, zbylo i trochu času na slíbený příspěvek. Dávám proto nyní k dispozici široké veřejnosti jednoduchý prográmek, psaný v Atari Basicu, který umí počítat úroky z peněžní částky uložené v bance nebo jiném subjektu peněžního, respektive kapitálového, trhu.

Na začátek považuji za vhodné vysvětlení některých finančních pojmů, které nemusejí být laikovi známé nebo úplně jasné.

Již v tomto textu jsem narazil na jednoduché dělení finančních trhů. Finanční trhy obecně jsou definovány jako instituce, které zprostředkovávají přesun finančních prostředků mezi osobami, které jich mají v daném čase nadbytek, a osobami, které v témže čase trpí jejich nedostatkem. Tyto trhy se dále dělí dle obchodovaných prostředků na peněžní, kapitálové, devizové a komoditní. Pro naše potřeby postačí již výše zmíněné peněžní a kapitálové trhy. Ty se liší pouze délkou období. Tedy peněžními trhy se rozumí instituce zabezpečující přesun finančních prostředků (většinou peněz) od osob s jejich nadbytkem k osobám s nedostatkem a to po dobu kratší než jeden rok.

Kapitálovými trhy se pak rozumnějí instituce se stejným úkolem, který se však týká transakcí s dobou delší než jeden rok. Program, který najdete v tomto Flou, umožňuje výpočty pro termínované vklady, prolínající se oběma finančními trhy.

Nyní však k pojmům použitým v programu: Jistina - oběm prostředků, vložených na transakce v rámci finančního trhu. (Peníze uložené na termínovaném vkladu nebo vkladní knížce.) Úroková sazba - počet procent, které po vynásobení jistinou stanovují úrok.

p. a. - zkratka latinského "per annum", což po přeložení do češtiny znamená "za rok". (Následuje-li za úrokovou sazbou, značí, že tato sazba vyjadřuje zúročení vkladu, kdyby byl uložen právě po dobu jednoho roku. Pro kratší vklady je nutno sazbu přiměřeně dělit, pro delší naopak násobit.) Úrokové období - doba, za kterou se připisují k jistině úroky. (Známy jsou vklady na 1,2 i více let nebo vklady měsíční a v poslední době se začínají rozmáhat i termínované vklady na dobu 1, 2 nebo 3 týdny.) Tím jsem vpodstatě vysvětlil obsah první obrazovky, kterou vás počítač obdaří po opuštění obrazovky titulní (klávesa START). K zadávání hodot je snad nutné poznamenat, že úrokovou sazbu je nutno zadávat pouze čísled a délku období očekává počítač ve formátu: číslo, mezera a písmeno D (den, dny, dnů) nebo M (měsíc, měsíce, měsíců) nebo R (rok, roky, let). Pro neznalé zákona o dani z příjmů, zvláště pak části o srážkové dani, nutno ještě říci, že termínované vklady a vkladní knížky nepodnikajících fyzických osob jsou daněny sazbou 15 procent (časem se může změnit!) a vklady prostřednictvím cenných papírů (depozitní certifikáty, vkladní listy, ...) stejně jako vklady podnikatelů a právnických osob jsou daněny sazbou 25 procent (také se může změnit!).

Po úspěšném zadání vstupních údajů Počítač vypíše na obrazovku výsledky provedených výpočtů. Nyní máte možnost upravit vstupní hodnoty pro další úrokové období, a to tak, že počítači zadáte, jakou částku hodláte v tomto období z vkladu (včetně úroků) odčerpat v průměru na jeden měsíc.

S takto upravenými vstupy provede počítač výpočty pro další období. Program je tedy zvláště vhodný pro ty z vás, kteří mají zájem uložit si nemalou částku na delší dobu, a po té z ní odčerpávat úroky, zvýšujíce tak svůj osobní nebo rodinný měsíční příjem.

S jakýmikoliv dotazy či přípomínkami, ale i náměty, se můžete obracet přímo na autora:

    Bohdan Milar
    Jižní 17
783 01 Olomouc

   Tel.: 068/414 638