Radek Štěrba

CompressCopy v4.Hi

--

Dnes se opět vracím k problematice komprimovacího kopírovacího programu CompressCopy.

Na moji výzvu, ohledně zájmu o tento program, se ozvalo příliž málo lidí (přesněji řečeno: 4 zájemci). Tuto skutečnost si vysvětluji tím, že existuje několik skupin lidí:

  1. Ti, kteří vlastní disketové jednotky (a tedy je existence takového programu vůbec nevzrušuje).
  2. Skupina lidí, ke kterým se zpráva o tomto programu nedostala (?!).
  3. Skupina lidí, kterou programy, neovládající se joystickem nezajímají (myslím tím "PAŘANY").
  4. Skupina lidí, která by o program měla zájem, ale když to není zadarmo...
  5. Ti, kterým je to jedno. Svůj postoj k programům vyhodnocují zásadně až když mají daný program na své kazetě (pirátsky nakopírovaný).
  6. Ostatní...
  7. Do této skupiny patří zmiňovaní 4 zájemci (Patří jim můj obdiv).

Já osobně si myslím, že nejpočetnější jsou zástupci skupin a, b, c, d, e a f. Připadalo by mi nespravedlivé vůdči skupině g) , aby za jejich peníze získali program všichni ostatní. Na druhou stranu: zaslání programu na jejich adresu na dobírku by značně zvýšilo pořizovací cenu (kazeta + poštovné) a tomu se chci vyhnout. Uvažoval jsem, zda by mělo význam přepracovat program do podoby pro uživatele disketových jednotek, ale dospěl jsem k názoru, že by to se zájmem dopadlo obdobně (špatně).

Domnívám se, že v nynější situaci bude nejlepší vyčkat, zda se ozvou ještě nějací další zájemci. Omlouvám se skupině g) za prodloužení čekací lhůty...

Informace o programu CompressCopy a objednávku najdete v minulém čísle FLOPu.

--

Radek Štěrba, RASTER 1994.7