Crusade in Erope

Nahrávání: Doporučuji nahrát do ramdisku, protože u pirátských kopií z disku nahrát nelze. Pro nahrání do ramdisku je nutno zapnout QMEG a přepnout na Compy shop. Tímto řešením sice zajistíte spolehlivý chod hry, ale musíte se vzdát spolupráce s disketovou jednotkou.

Po spuštění se objeví postava vysokého důstojníka, která jde k řečnickému pultu, který stojí uprostřed obrazovky. Po té co dojde k pultu se objeví nápis PRESS START.Zároveň zazní hudba a objeví se text, který vás informuje o tom, že na území okupované Francie byly večer 5.června vysazeny tři výsadkářské divize a ráno 6.června 6 pěších divizí. Další důležitá informace je spíše varováním před německými jednotkami odvolanými z východní fronty. Třetí informace se týká posil, neboť říká, že 3.(Patonova) americká armáda je v rezervě v Anglii.

Ať už jste zmáčkli či nezmáčkli start objeví se nápis: OPERATION CODE DAY a nějaké číslo v rozmezí 1 až 16. A navíc dole se objeví nápis: PRESS RETURN FOR DEMONSTRATION GAME. Tuto variantu moc nedoporučuji, neboť se před vámi objeví nápis: HELLO GENERAL a dále hru nijak neovládáte. Takže nyní se vám budou kódy docela hodit. (Nutno zadávat vekým písmem)

KÓdy:

1:TORCH 2:GARDEN 3:GOODWOOD 4:BOLERO 5:MARKET 6:FRANKLIN 7:OMAHA 8:COBRA 9:DAVID 10:TANGO 11:ANVIL 12:TIGER 13:TOTALIZE 14:OVERLORD 15:SHERMAN 16:BLUECOAT

Pokuď jste napsali kód s chybou, ale ještě jste jej nepotvrdili klávesou RETURN, tak můžete chybu vymazat klávesou DELETE. V případě že chybný kód potvdíte klávesou RETURN, tak se objeví nápis: YOU ARE AN ENEMY SPY! a spustí se demonstační hra. Pokud zadáte správný kód a zmáčknete RETURN, tak se objeví nápis: HELLO GENERAL a postoupíte k prvnímu výběrovému panelu.

1.Výběrový panel:

SCENARIO SELECTION

1.THE BATTLE FOR NORMANDY

2.RACE FOR THE RHINE

3.MARKET GARDEN:"A BRIDGE TOO FAR"

4.THE BATTLE OF THE BULGE

5.THE BATTLE FOR FRANCE

Nyní si zvolíte číslo 1 až 5. Po stisknutí příslušné klávesy, problikne nápis: THANK YOU a vypíše se druhý panel. Tento panel je pro každý scénář jiný.

2.Výběrový panel:

VARIANT SELECTION

Pro 1.scénář:THE BATTLE FOR NORMANDY

1.D-DAY:CLEARING THE BEACHES

2.D-DAY:ROMMEĽS STRATEGY

3.BREAKOUT FROM BEACHHEAD

4.GERMAN QUICK REACTION

5.THE LIBERATION OF PARIS

Pro 2.scénář:RACE FOR THE RHINE

1.SHORT GAME

2.LONG GAME

Pro 3.scénář:MARKET GARDEN:"A BRIDGE TOO FAR"

1.OPERATION MARKET GARDEN

2."DRIVE ON THE RHUR"VARIANT

Pro 4.scénář:THE BATTLE OF THE BULGE

1.DASH FOR THE MEUSE

2.THE FULL OFFENSIVE

3.THE SMALL SLAM

4.HITLERS DREAM

Pro 5.scénář:THE BATTLE FOR FRANCE

1.FULL CAMPAING

Každý scénář svým názvem určuje, okterou bitvu půjde. Varianty slouží hlavně k výběru délky hry (Čím vyšší číslo, tím je hra delší.)

THE BATTLE FOR NORMANDY-Každá varianta začíná vyloděním a končí nejpozději dobitím Paříže.

RACE FOR THE RHINE-Začíná po dobití Paříže a končí před operací MARKET GARDEN

MARKET GARDEN-TRŽIŠTĚ-Navazuje na scénář RACE FOR THE RHINE a končí před bitvou v Ardénách. (Operace MARKET GARDEN byla posledí němci vyhraná bitva.)

THE BATTLE OF THE BULGE-Bitva v Ardénách. Poslední velká německá ofenzíva.

THE BATTLE OF FRANCE-Začíná vyloděním v Normandii a končí těsně před bitvou v Ardénách.

Po výběru scénáře a varianty se dostanete do 3.výběrového panelu.

OPTION SELECTION

ALLIED COMAND-COMPUTER nebo PLAYER

GERMAN COMAND-COMPUTER nebo PLAYER

Tyto dva řádky určují zda chcete být spojeneckým či německým velitelem (COMPUTER,COMPUTER= DEMONSTRAČNÍ HRA) Výběr se provádí joystickem nahoru , dolů + triger, další možností je: provádět výběr pomocí klaves SELECT a OPTION.

INTELIGENCE-LIMITED nebo FULL

LIMITED-nejsou známé polohy všech nepřátelských jednotek.

FULL-polohy všech nepřátelských jednotek jsou známy.

UNIT DISPLAY-ICONS nebo SYMBOLS

ICONS-znázornění jednotek pomocí ikon

SYMBOLS-znázornění jednotek pomocí symbolů určujících jednotku

PLAY BALANCE-ALLIED++, ALLIED+, FAIR, GERMAN+, GERMAN++

FAIR-úroveň výcviku odpovídá skutečnosti

+-úroveň výcviku je o 1. stupeň lepší než byla ve skutečnosti

++-úroveň výcviku je o 2. stupně vyšší než skutečnost

SPEED-FAST, MEDIUM, SLOW

CONTROLER-JOYSTICK nebo KEYBOARD

PRESS START

Nyní se dostanete k vlastní hře.

Funkční klávesy:

<-ubrání rychlosti

>-přidávání rychlosti

Q-změna stran

W-umístí kurzor na jednotku, která jako poslední vyslala nějakou zprávu

R-RESERVE (rezerva)

T-terén (odstraní jednotky a ukáže terén pod nimi)

U-mění symboly (ICONS - SYMBOLS)

O-ukáže celou mapu (ve vetším měrítku) a na ní všechny jednotky (blikající obdélníčky)

ŠIPKY-posun kurzoru

A-ATACK (útok)

S-uloží stav hry na disk (nefunguje při spuštění z ramdisku)

D-DEFEND (obrana)

F-FROZEN (pauza)

H-potvrzuje příkaz (ATACK, DEFEND, RESERVE, MOVE- najet na jednotku, zmáčknout A nebo D nebo M nebo R, najet kurzorem na nepřátelskou jednotku, nebo město, bod... a potvrdit klávesou H)

L-nahrání dříve zaznamenané hry (také nefunguje z ramdiskem)

C-ukáže počet vítězných bodů za dobití města (najet na město a zmáčknout C)

B-ukazuje postavení všech jednotek den po dni OPTION-příští den SELECT-minulý den START-zpět ke hře Nelze prohlížet den, který ještě neskončil a dny dopředu

M-MOVE (přesun po silnici)

SPACE BAR-ukáže stav jednotky (kurzor na jednotku a stisknout SPACE BAR)

SHIFT+?-stav hry: počet zničených tanků, počet ztracených vojáků, součet bodů měst, kerá okupujete + zpráva o převaze

CANSEL-dostanete přes SPACE BAR, nebo přes jedno zmáčknutí trigeru.

1. řádek:název jednotky

2. řádek:počet mužů,počet těžkých zbraní

3. řádek:zásoby na X dní (NO SUPPLY LINE-jednotka je odříznuta od zásobovacích jednotek)

4. řádek:FORMACE:TRANSPORT(železnice), MOBILE(silnice), DEPLOYED(formace zkteré se dá útočit), DEFENSE(lehká obrana), ENTRENCHMED(středně těžká obrana), FORTIFIED(těžká obrana), GARRISON(velmi těžká obrana);EXP:(stupeň výcviku; od nejnižšího) R.A.W., GREEN, VETERAN, CRACK. ELITE, -(bezoznačení);EEF(palivo) 100-70:jednotka je schopna útočit. 0-jednotka se vzdá.

Do dalšího menu se dostanete, pokud najedete na jednotku a dvakrát zmáčknete triger.

MENU- MOVE-(přesun po silnici) ATTACK-(útok) DEFEND-(obrana) RESERVE-(rezerva;přeprava do rezervy po železnici) CANSEL

Výběr provádíte joystickem nahoru, dolů a potvrdíte trigerem.

MESSAGE FROM-zpráva od jednotek

WE ARE REACHED FUTHER ORDERS (dojezd na místo určení; pouze u příkazu MOVE a DEFEND).....?

WE ARE ATTACKING OUR LOSSES ARE (VERY LIGHT, LIGHT, MODERATE, HEAVY) ENEMY IS IN (TRANSPORT-GARRISON) FORMATION-útok byl úspěšný.....panáček střílející z pušky

WE HAVE MET STRONG RESINSTANCE, ATTACK MUST BE HALTED-útok byl neúspěšný, aproto byl zastaven.....klečící panáček

(název jednotky) WE ARE CAPTURED (název města)-kapitovalo nám (název města).....usměvavý obličej

(název jednotky) WE HAVE EXHAUSTED OUR SUPPLIES-došly zásoby (jednotka neůtočí a rozkazy plní sporadicky).....autíčko

(název jednotky) WE ARE RETREARNING-museli jsme ustoupit.....couvající panáček

(název jednotky) WE HAVE BEEN OVERRUN-jednotka byla rozdrcena, ale když se objeví nápis REINFORCERMERS, tak se jednotka objeví.....klečící panáček

(název jednotky) WE MUST SURRENDER-jednotka se vzdává.....panáček s rukama nad hlavou

(název jednotky) WE ARE IN CONTACT WHIT ENEMY FORCES-jednotka je v kontaktu s nepřátelskou jednotkou.....!

ČAS

Čas plyne po 30 minutách.

ZÁSOBY

Výdej je v 11:30pm. Konvoje vyjíždí z nějakého SUPPLY DEPOTu či hlavního stanu (HEADQUATERS). V 11:30pm se objeví nápis:WEATHER FORECAST-předpověď počasí.

POČASÍ

CLEAR, OWERCAST, SHOWERS, RAIN,

SLEED, FOG-letectvo nepracuje

JEDNOTKY

AMERICKÉ-zelené

ANGLICKÉ-červené

IKONY:zbraně namířeny do prava

NĚMECKÉ-černé

IKONY:zbraně namířeny do leva

KONEC HRY

K ukončení hry dojde při splnění těchto podmínek:

1:jedna z bojujících stran má méně než tři jednotky

2:dojde časový limit

3:při výrazné změně dějin

4:pri vypnutí počítače

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ

Získáte hodnost v rozmezí Vojín až Super velitel