Disketový magazín NARSIL

Magazín NARSIL pro ATARI ST se objevil v době před zánikem CRACKu a před založením dalšího ALBIONu. Distribuci zajišťuje přímo šéfredaktor se sídlem v Brně.

Vydává se na 3.5" disketě DD jako dvouměsíčník. V září 1995 vyšlo dvanácté číslo. Jedno číslo bez diskety a poštovného stojí přibližně 28 korun - přesná cena kolísá podle počtu předplacených čísel. Jednotlivé diskety jsou připravovány individuálně - každá má svůj vlastní vstupní kód, bez něhož se nespustí prohlížeč textů.

Textová část je nosnou náplní magazínu. To je přirozené, protože kde by také redakce brala nové a dobré PD programy. U šestnáctibitů je na rozdíl od osmibitů mnohem více uživatelů než aktivních programátorů. V náplni jsou recenze, manuály a různé redakční rubriky.

Na poslední jmenované se asi čtenáři moc neženou, ale přece jsou důležité, tak jako i u našeho FLOPu. Po rozpadu klubů a před založením tištěného Alertu byly disketové magazíny jedinou přístupnou formou k šíření aktuálních informací a vůbec k propagaci dění. Každý nemá možnost zapojit se do konferencí na INTERNETu nebo BBS.

Samozřejmě nějaké PD programy jsou do magazínu přidávány, většinou v zapakovaném stavu, což je běžný způsob.

Magazín je barevný a je zaměřen většinou na hry. Přesto se ale redakci daří uvádět i manuály na uživatelské programy a také články o programování.

Monochromatické rozlišení a programy na něj dělané téměř chybí. Opovídá to převážnému zaměření ataristů i programátorů. Většina uživatelů monochromu může své stroje připojit k televizoru, asi od pátého čísla je do narsilu zapracováván také emulátor barevného rozlišení.

Z důvodu úspory místa na disku a patrně také z důvodu ochrany proti snadnému kopírování a využívání jsou texty zapakované ve zvláštním formátu, takže s nimi není možné přímo pracovat. Prohlížeč není hypertextový, zvláštní formát ale umožňuje zobrazování textů s vkládanými obrázky, použití různých fontů a případně i animací. Je ale pamatováno i na možnost nouzového vytištění jednotlivých textů na tiskárně.

Celkový dojem z něj je velmi příznivý, myslím si, že je obohacením světa ATARI u nás.

Vydavatel: Karel Rous ml., Fišova 22, Brno, 602 00

-ZB-