Popis interface pro MIDI.

autor zapojení: ing. Šalom

Jako přílohu k popisu nového programu pro práci s MIDI uvádíme i schema zapojení interface pro spojení malého ATARI a hudebních nástrojů vybavených tímto rozhranním. Obrázky jsou nakresleny v nejjemnějším monochromatickém rozlišení počítače, nazývaným většinou podle volání v BASICu GR.8. Také se běžně říká, že jsou ve formátu DESIGN MASTERu, i když není jediným grafickým editorem pro rozlišení 320 * 192.

První soubor MIDI.PIC obsahuje opravené schema, které již bylo uvedeno ve FLOPu č.29. Při překreslování se mi minule do schematu vloudilo několik chyb, které sice zkušený elektronik může nejen objevit, ale i sám si odvodit opravu, hůře jsou na tom ti méně zdatní zájemci o konstrukci.

Ve druhém souboru je úplně nové schema opět od inženýra Šaloma z Rožnova. Do zapojení zapracoval i rozšiřující konektor THRU. Ten umožňuje připojení druhého MIDI zařízení. Totiž těch hudebních "bedýnek" může být i více, ale o tom moc nevím. Hudebníci asi budou lépe vědět, o co jde.

Vstupní obvod nabízí dvě různé varianty připojení. Ta bezpečnější používá optoelektronický oddělovací člen. Oproti tomu jednodušší a lacinější způsob je přímé propojení vodičem. Protože přizpůsobení optočlenu je odlišné od přímého propojení, liší se obě varianty použitým číslem kolíčku na vstupním konektoru. Nelze je také propojit a použít současně ! Na schematu je způsob přímého propoje nakreslen čárkovaně. V takovém případě odpadá optočlen a před ním zapojený odpor s diodou.

Dioda připojená vedle optočlenu je libovolná křemíková. Hodnoty odporů bez označení jednotek jsou v ohmech podle běžného způsobu. Zde jsou použity odpory 220 ohmů. Ostatní hodnoty jsou v kiloohmech. Provedení stačí miniaturní s nejmenším výkonem. Vyhlazovací kondenzátor je doporučený kvalitní tantalový 10 mikrofaradů na 6.3 V. Konektory na propojování MIDI přístrojů jsou obyčejné kulaté pětikolíkové. Označeny jsou ve smyslu směru sinálů vzhledem k interfejsu. To znamená, že konektor MIDI IN na interfejsu se propojí s konektorem MIDI OUT na hudebním přístroji a opačně. Prostě je to tak, jako na velkých počítačích. Očíslované připojovací body na pravé části schematu jsou vývody seriového konektoru na počítači - jimi se provede připojení interfejsu na ATARI. Zemní vývod je zde označen číslem čtyři, které se obvykle používá, číslo šest je však identické. Kabely disketových jednotek například používají oba zemní vývody.

Při pohledu na schéma je vidět, že v případě provedení s optočlenem není vůbec použito zemní spojení mezi počítačem a hudebním nástrojem. Signály jsou "plovoucí". Zem není použita ani na stínění, které sériové přenosy nepotřebují. (na rozdíl od paralelního CENTRONICSu) Propojení zemí by zde mohlo spíše způsobit rušení proudy indukovanými ve vytvořené smyčce.

Správně by měl být jako další příloha uveden i návrh plošného spoje, ale ten nemáme hotový. Zapojení je docela jednoduché a lze jej provést i na univerzálním plošném spoji. Tak jsem udělal i svou první a zatím poslední konstrukci. Jistěže pro větší počet zájemců by bylo lepší dokonalejší řešení, ale těch není tolik, aby interface začala profesionálně vyrábět třeba firma FLOP Rožnov. Mimochodem, bylo by správné se v takovém případě dohodnout s autorem zapojení ing. Šalomem.

-ZB-