ASTROLOGIE - STARWARE

Sordyl Radomír - Harry Koons

Mnozí z nás se již setkali s programy "Astrologie" a "Starware".

Jedná se o programy od pana Harryho Koonse a jsou určeny pro ty, co se zabývají vědou zvaná "Astrologie".

A S T R O L O G I E

Při bootování se musí držet tlačítko OPTION až do té doby, než se na obrazovce objeví nápis READY, poté program pracuje už sám. Po startu programu jsme informováni o tom, co je to vlastně za program.

"ASTROLOGIE - HOROSKOPY PODLE ČASU A MÍSTA NAROZENÍ, stlač START"

Objeví se první výběr, máme určit místo narození. Na výběr máme tři možnosti: U - U.S.MAPA, W - Světová MAPA a C - Zadání souřadnic. Vybereme a zvolíme klávesou, kterou potvrdíme Returnem, tak jako při každém výběru.

U - načte a vykreslí se mapa USA. Uprostřed se objeví křížek a dole zpráva o tom, že s křížkem se pohybuje pomocí kláves se šipkami. Normální stlačení klávesy posune křížek daným směrem. Chceme-li, aby se křížek pohyboval po jemné sítnici souřadnic, přidáme tlačítko CONTROL. Po zvolení místa se opět stlačí Return.

W - provádí se vše jako u mapy USA, jen s tím rozdílem, že zde je mapa světa.

C - po zadání C jsme dotazováni na zeměpisnou lokalitu narození. Východní délku a severní šířku vše ve stupních.

Po vybrání v jedné z možností se dostáváme do již společné části. Zde jsme dotazováni na den narození ( měsíc, den, rok ). Dále udáme časové pásmo ve zkratce jež jsou nám nabídnuty. Pokud však toto pásmo neznáme, stlačíme jen Return. Nyní udáme pokud možno co nejpřesnější čas narození ( hodinu, minutu ) dopoledne, odpoledne, či je udaný čas v rozsahu 1-24 hodin. Nastává koncový výpočet správného času narození pro danou osobu, v daný den a dané místo. Tyto údaje jsou nám ukázány a po stlačení Returnu nastává druhá fáze programu KRESLENÍ.

Kreslení horoskopu trvá poněkud trochu delší dobu, neboť zároveň při kreslení se provádí i veškeré výpočty Dómu, Planet, Aspektů. Kreslení končí až se v pravém dolním rohu vykreslí trojúhelníkový vztah ( ASPEKTY ) planet vůči sobě.

Když je kreslení ukončeno, můžeme pomocí klávesy SELECT se dostat do části vysvětlivek, kde jsou nám nakresleny a vysvětleny jednotlivé znaky v horoskopu. Opětným stlačením se vrátíme.

S T A R W A R E

Na bootování je stejné jako u programu Astrologie. Po spuštění se nám nabídne hlavní menu, do kterého se budeme vždy vracet.

SOUHVĚZDÍ

T - Noční obloha

C - Souhvězdí

L - Místní reálný čas

Q - Zkoušení souhvězdí

F - Najít

P - Planety, slunce, měsíc

T - Jsme dotazováni na datum pozorování ( měsíc, den, rok ). Poté udáme číselnou hodnotu časového pásma kde je umístěna pozorovatelna. Udáme přesný čas pozorování ( hodiny, minuty a sekundy ), též dobu v jaké je pozorování prováděno. Nakonec jsme dotázáni na přesnou polohu naši observatoře a směr kterým se díváme. Nastává kreslení jak planet, tak i souhvězdí.

C - Objeví se nám menu souhvězdí, kde si máme vybrat jednu ze dvou stran, na nichž se nachází seznam souhvězdí. Po vybrání jedné ze dvou stran se nám strana objeví a my si nyní buď vybereme souhvězdí a napíšeme jeho zkratku, nebo se vrátíme do výběru stran. Když jsme si vybrali souhvězdí a napsali zkratku, souhvězdí se vykrelí na obrazovku.

L - Zadáme datum, časové pásmo, čas a nakonec polohu v.d. a s.š. Program nám vypočítá daný reálný čas.

Q - V této části jsme prověřováni ze znalosti souhvězdí. Nejprve udáme zda jsme začátečníci, či pokročilci. Po udání je nám nakresleno souhvězdí, dány čtyři možné názvy souhvězdí i s jeho zkratkami. Teď je na nás to určit správně. Pokud správně určíme souhvězdí, je nám toto souhvězdí znázorněno graficky. Nyní máme možnost se buď vrátit do menu ( M ), nebo pokračovat dalším souhvězdím (Return).

F - Zadáme správný vstupní čas, který jsme si spočítali v části L, snižovací hodnotu a oblast na obloze. Nyní nastává vlastní kreslení.

Pro tuto část bych spíše doporučil celodiskový program " PLANETARIUM ".

P - Jsme dotázáni na planetu o které chceme být informováni. Dále udáme přesné datum, časové pásmo a čas. Nakonec určíme oblast hodnot na obloze. Nyní nastává kreslení.

Veškerá kreslení trvají dosti dlouho, tak se neukvapujte ve svých rozhodnutích a nechte program klidně pracovat.

Příjemnou práci s oběma programy Vám přeje Radomír Sordyl a doufá, že tyto malé návody, Vám pomohou pracovat s těmito programy.