Červi2 & Shot'em all, revisions 2

Raster/c.p.u. 2006

V souvislosti s nevhodným programovým řízením MultiJoye ve hře Červi2 a částečně i ve hře Shot'em all (tam to bylo na hranici), jsem se rozhodl vytvořit revidované verze obou těchto her.

Červi2 rev.2

Hra se liší právě jen vnitřní změnou v řízení MultiJoye - opravenou zvětšenou prodlevou mezi zápisem do registru pro výběr joysticku a následným čtením stavu.

Shot'em all rev.2

Tady jsem provedl změn více. Hlavní bylo samozřejmě zvětšení prodlevy při řízení MultiJoye, která u této hry byla na hraniční hodnotě a kvůli tomu někdy nemuselo správně zafungovat tlačítko. Dále jsem přidal 3 nové arény - celkově je jich tedy v této verzi 8 (nepočítám-li tu jednu prázdnou). Do třetice jsem zjednodušil princip chování parametru "Pentaly Ratio", který byl zbytečně složitý. Teď se to již chová jednoduše tak, že se při nastaveném poměru 1/N hráči vždy po N-smrtích odečítá z jeho skóre jeden bod (samozřejmě jen pokud má nenulové skóre) a ten se objeví na hrací ploše v podobě kýmkoliv sebratelného bodíku. Na četné žádosti (Boba ;-)) jsem pak ještě upravil ovládání tak, že nyní se může hráč pohybovat i při stisknutém tlačítku (výstřel ho jen na okamžíček pozastaví).

Poznámka:

Po mnoha zkušenostech s problémy s MultiJoy hrami by bylo příliš odvážné tvrdit, že výše uvedené verze jsou definitivní. V každém případě by však měly fungovat lépe než ty starší, a pokud by to stále bylo nedostatečné, je velká šance, že se v budoucnu dočkáte dalších verzí (nebo se vše vyřeší MultiJoyem s jiným zapojením).