MIDI,

alternativa tvorby hudby na 8-bit ATARI

--------

Radek Štěrba , RASTER 1994

MIDI je zkratka anglického názvu Musical Instrument Digital Interface. Pomocí tohoto zařízení můžete propojovat hudební nástroje a přístroje jako syntezátory, automatické bubeníky, sekvencery i osobní počítače, pokud jsou tímto MIDI rozhraním vybaveny.

Již od mého prvního setkání s počítačem mě nejvíce lákala možnost komponování hudby. Za dobu, co vlastním počítač Atari, jsem již složil a naprogramoval spoustu hudeb (více či méně úspěšných). Díky tomu, že Atari má celkem dobré zvukové možnosti (oproti jiným malým počítačům), se na něm dají při troše nadání vytvořit i opravdu zdařilá hudební dílka.

Moje první muzikální pokusy byly vytvářeny v BASICu. Zanedlouho jsem však samozřejmě zjistil, že BASIC svou rychlostí nevyhovuje. Proto jsem vyráběl krátké strojové rutinky pro podporu zvuků, které byly z BASICu volány. Jednalo se o rutiny zajišťující tzv. vibráto na daném zvukovém kanálu nebo hraní dvou tónů na jednom kanálu (pomocí rychlého střídání) apod. Výsledky byly o poznání lepší, ale stále to mělo dost nedostatků. Přechod k ASSEMBLERU znamenal pro mě velký krok vpřed. To, co jsem si tam mohl dovolovat, se s dřívějšími možnostmi nedalo srovnávat.

Nevím už ani, kdy poprvé jsem se setkal s problematikou MIDI, ale možnosti, které toto propojení skýtalo, mě donutilo zakoupit hudební nástroj s MIDI rozhraním a propojit ho s počítačem Atari. Díky radám Ing. L. Šaloma jsem byl schopen vyrobit si vlastní software pro ovládání varhan. Protože tento systém funguje obousměrně (MIDI IN, MIDI OUT), skládám teď hudbu pro Atari tak, že ji hraji na klávesách varhan a můj software je převádí (a zjednodušuje) do formátu, kterému rozumí moje hudební přehrávací programy (samozřejmě s výstupem už jen na 4 zvukové kanály).

Můj program MIDIsys1.3 umožňuje skládat hudbu s výstupem na hudebním nástroji s MIDI, a tedy v perfektní stereo kvalitě omezené pouze možnostmi daného typu klávesového nástroje (V mém případě 12 stereo hlasů, výběr typu zvuku z banky 220 nástojů atd.). Zmiňovaný software není však v tak komfortním stavu, aby ho mohl kdokoli používat. Jeho ovádání je příliž složité pro neprogramátory.

Z tohoto důvodu jej chci úplně přebudovat, ale to jen v případě, že by o takový program byl zájem. Jeho výroba by mě totiž stála příliž mnoho času, než abych jej pak poskytoval zdarma.

Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kteří vlastní počítač Atari a navíc nějaký klávesový hudební nástroj s MIDI rozhraním, napište mi svůj názor na tuto problematiku. Pokud to půjde, budu se snažit věnovat se tomuto tématu na stránkách počítačového časopisu FLOP. Za informace o MIDI možnostech Vašeho klávesového nástroje (Jsou vypsány v manuálu nástroje v tabulce: "MIDI Implementation Chart") předem děkuji.

Dopisy adresujte:

       Radek Štěrba
       Čsl.odboje 36
   798 11 PROSTĚJOV 

Pokud máte možnost používat INTERNET, můžete mě kontaktovat také na e-mailu:

       sterbar©risc.upol.cz
     nebo sterbar©mat-infnw.upol.cz