ModPlayer (Přehrávač standardních hudebních modulů)

Je až zarážející, co už všechno má malé Atari společné s 16bitovými počítači. Nyní tedy umí i přehrávat standardní hudební moduly (soubory .MOD) a to bez jakýchkoliv hardwarových úprav či přídavků.

Co je to vlastně modul .MOD?

Na Atari jsme zvyklí, že hudba je hrána pomocí čtyř zvukových generátorů. Nastavit se dá frekvence, zkreslení a hlasitost tónu. Různým modulováním frekvence a hlasitosti lze dosáhnou odlišně znějících zvuků. Dá se (při troše fantazie) hovořit o napodobení hudebních nástrojů.

Některé novější skladby používají kombinaci klasických FM (frekvencí modulovaných) zvuků a samplů. Sampl (ve smyslu zvukového vzorku) je posloupnost úrovní na výstupu, jejíchž postupným nastavením dojde k reprodukci původního zvuku. Zjednodušeně řečeno: Postupně se poloha membrány reproduktoru nastavuje do různých úrovní tak, jak tomu bylo při skutečném přehrávání nějakého zvuku (tedy když k tomuto reproduktoru byl připojen např. mikrofon ). Tím pádem můžeme dosáhnout opravdu realisticky znějících nástrojů. Na Atari se používají zejména samply bubnů, které zlepší celkový "výraz" hudby (zbývající zvuky jsou FM).

Modul MOD používá pouze samply. Obsahuje patterny, tj. bloky obsahující notový zápis jednotlivých částí skladby a další údaje, aby se vědělo, která nota se má hrát kterým samplem (zvukem). Přitom jsou v každém okamžiku hrány maximálně čtyři samply (ale uvědomte si, že jeden ze samplů může být nejen klavír ale třeba i hra celé kapely s několika hudebními nástroji). Tyto moduly jsou běžně používány a jejich kvalita bývá různá. Existují moduly dlouhé pár KB ale i několik 100-vek. Ty kratší nemusí být automaticky horší - záleží na autorovi a jeho schopnostech. Největší výhodou MODulů je, že jsou přesně definovány, takže je lze komponovat a pak přehrávat na rozdílných typech počítačů. Hudební modul, který byl vyroben na Amize, si tedy může zkopírovat a pustit doma i majitel ST nebo PC. Nyní už i majitel XE/XL!

Samozřejmě, nic není zadarmo. Musíte se smířit s tím, že na Atari půjdou přehrávat pouze kratší moduly. Rovněž kvalita výstupu nebude v žádném případě srovnatelná s 16-ti bity. Ale to nevadí, i tak je to skvělé, obzvláště když si uvědomíte výkonnostní rozdíl mezi Atari a těmi ostatními "obry". Přeji příjemný poslech...

Tento program se nám podařilo získat prostřednictvím počítačové sítě Internet.

-RŠ-